Tapahtumat

Väitös lääketieteellisen tekniikan ja biofysiikan alalta, DI Eero Huotilainen

Väitös ainetta lisäävän valmistuksen lääketieteellisistä sovelluksista

Diplomi-insinööri Eero Huotilainen väittelee perjantaina 18.1.2019 klo12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa salissa F239a, Otakaari 3, Espoo. Väitöskirjassa "Imaging and Digital Design for Medical Applications of Additive Manufacturing" tutkittiin lääketieteellisen kuvantamisen sekä digitaalisen suunnittelun soveltamista ainetta lisäävän valmistuksen (3D-tulostuksen) lääketieteellisissä sovelluksissa. 

Ainetta lisäävä valmistus (yleistajuisemmin 3D-tulostus) soveltuu erityisen hyvin lääketieteellisiin sovelluksiin: pienet tuotantovolyymit, tarvittavien muotojen kompleksisuus, anatomioiden potilaskohtaisuus sekä mahdollinen aikakriittisyys ovat tekijöitä jotka puoltavat modernien digitaalisten valmistusmenetelmien hyödyntämistä. Lääketieteellisten kuvantamismenetelmien avulla saamme taltioitua potilaan anatomiaa ja fysiologiaa, mutta näitä menelmiä on perinteisesti sekä kehitetty että käytetty pääasiassa diagnostiikkaan ja preoperatiiviseen suunnitteluun, ei kolmiulotteisen valmistuksen tarpeisiin.

Väitöstyössä tutkittiin lääketieteellisen kuvantamisdatan soveltuvuutta sekä hyödyntämistä kliinisissä sovelluksissa ainetta lisäävän valmistuksen näkökulmasta. Kuvantamisen pohjalta tehtävässä digitaalisessa mallinnusvaiheessa on mahdollista luoda merkittävää lisäarvoa kustannustehokasta lääketieteen sovellusta varten. Suurin osa tähän tarvittavasta teknologiasta on jo olemassa, mutta mahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen kliinisesti vaatii vielä teknologioiden integrointia sekä saattamista käyttäjälähtöisempään muotoon. Tästä esimerkkinä väitöstyön osana kehitettiin tietokonetomografiakuvantamiseen pohjautuva 3D-mallinnusautomaatio- sekä optimointimenetelmä, ja näytettiin tämän käyttökelpoisuutta uudentyyppisessä leikkauksessa.

Vastaväittäjät: professori Timo Jämsä, Oulun yliopisto ja professori Antti Salminen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Kustos: professori Ari Koskelainen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: