Tapahtumat

Väitös lääketieteellisen tekniikan alalta, TkL Juha Peltonen

Uusia tehokkaampia menetelmiä käytettävissä magneettikuvauksen laadunvalvontaan

TkL Juha Peltonen väittelee perjantaina 16.11.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa salissa F239a, Otakaaari 3, Espoo. Väitöskirjassa "Novel methods for magnetic resonance imaging quality assurance" esitetään, kuinka magneettikuvauksen laadunvalvontaa voidaan sujuvoittaa automaattisen kuvien analysoinnin ja tulosten raportoinnin avulla. Potilaskuvia on mahdollista käyttää laadunvalvontaan erityisten testikohteiden ohella.

Magneettikuvauslaitteiden tuottamien lääketieteellisten kuvien laadunvalvonnasta ei ole olemassa kansallista tai Euroopan unionin laajuista lainsäädäntöä. Samaan aikaan magneettikuvien perusteella tehdään merkittäviä potilaiden hoitoon vaikuttavia päätöksiä. Kansainvälisten järjestöjen julkaisemissa laadunvarmistussuosituksissa käytetään tyypillisesti erilaisiin testikohteisiin perustuvia mittauksia, joiden suorittaminen saattaa kestää muutamasta tunnista puoleen päivään. Viimeisten vuosien aikana magneettikuvauslaitteiden määrä on kasvanut merkittävästi ja perinteisten laadunvarmistusmenetelmien käyttäminen saattaa muodostua henkilökunnan ja laitteen ajankäytön kannalta haastavaksi.

Tässä työssä on kehitetty menetelmiä magneettikuvauksen laadunvalvontamittauksien keskittämiseksi ja automatisoimiseksi suuressa kuvantamisyksikössä. Kehitetyillä menetelmillä laadunvarmistusmittausten tekemistä voidaan nopeuttaa ja tuloksia analysoida keskitetysti. Tulokset voidaan edelleen tuoda kaikkien laadunvalvontaan osallistuvien saataville verkkosivun avulla. Menetelmät voidaan koota automaattiseksi työnkuluksi, joka tuottaa hälytyksen havaitessaan poikkeavan laadunvarmistuskuvan.

Lisäksi työssä on tutkittu magneettikuvien laadun analysointia suoraan kliinisistä potilaskuvista. Potilaskuvien laadun analysointi voi antaa tarkempaa tietoa laitteen toiminnasta, ei vaadi erillisten testikohteiden käyttöä ja varmistaa mitattujen kuvaparametrien suoran yhteyden kliiniseen kuvanlaatuun. Kehitettyjä analyysimenetelmiä on mahdollisuus käyttää myös magneettikuvauslaitteiden välisessä vertailussa ja työkaluna kuvausten kehityksessä.

Vastaväittäjä: professori Atle Bjørnerud, Oslo University Hospital, Norja

Kustos: professori Risto Ilmoniemi, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos 

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8291-2

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu