Tapahtumat

Väitös konetekniikan alalta, KTM Siru Sihvonen

Näkökulmia ekodesignin implementoinnin haasteisiin yrityksissä.

Kauppatieteiden maisteri Siru Sihvonen väittelee 26.6.2019 kello 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, konetekniikan laitoksella, aiheesta Näkökulmia ekodesignin implementointiin kvantitatiivisen analyysin avulla. Väitöskirjan englanninkielinen nimi on Perspectives on ecodesign implementation with quantitative analysis. Väitöksen ala on konetekniikka

Kiertotaloutta on viime vuosina alettu pitää yhtenä keinona tarkastella yhteiskuntien tarpeiden ja luonnon välistä suhdetta. Erityisesti yrityksillä on iso rooli kiertotalouden toteutumisessa käytännössä. Yritysten kannattaisikin pohtia kiertotaloutta esimerkiksi tuotekehityksessä, missä on mahdollisuus vaikuttaa merkittävään osaan tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Väitöskirjassa kuvataan ekodesignkäytäntöjen nykytilaa yrityksissä. Ekodesignilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yritysten erilaisia käytäntöjä sekä johtaa että huomioida ympäristöasioita tuotekehityksessä.

Tutkimuksen tulokset perustuvat Suomessa tehtyyn kyselytutkimukseen, joka kohdennettiin tuotekehityksen parissa työskenteleville ihmisille vuonna 2014 (n=45/51), ja 43 kansainvälisen yrityksen vastuullisuusraporteista tehtyyn sisältöanalyysiin yhdeltä toimialalta. Käyttämällä edellä kuvattuja tutkimusmenetelmiä julkaisuissa arvioidaan samalla tutkimusalalla harvemmin käytettyjen menetelmien soveltuvuutta ekodesignin implementoinnin haasteiden tarkasteluun.

Ekodesignia tuotekehityksessä on tutkittu enenevässä määrin 1990-luvulta alkaen. Toisaalta on nähtävissä, että edistystä on käytännössä tapahtunut myös yrityksissä. Väitöstutkimus kuitenkin osoittaa, että vaikka erilaisten ympäristöasioiden huomiointi tuotekehityksessä tunnistetaan, niin se ei ole edelleenkään yleistä kaikilta tutkituilta osin eikä sitä nähdä vielä välttämättä tuotekehitykseen liittyvänä vaatimuksena.

Tulosten pohjalta näyttää siltä, että ekodesignin implementoinnin haasteita yrityksissä olisi hyvä tutkia entistä laaja-alaisemmin. Väitös-tutkimuksessa nykykäsitystä laajennettiin tutkimalla ekodesignin implementointia käyttämällä taustalla myös kolmea ekodesignosaamisen ulottuvuutta: tiedollista, kommunikatiivista ja tulkinnallista. Tutkimalla näiden kolmen osa-alueen yhteyttä ekodesignin implementointiin yksilö- ja yritystasolla täydennetään nykykäsitystä implementoinnin haasteista yrityksen tuotekehityskonteksteissa erityisesti tulkinnan ulottuvuuden osalta.

Vastaväittäjät: Professori Eva Pongrácz, TkT, Oulun yliopisto, ja professori Riina Antikainen, MMT, Suomen Ympäristökeskus

Valvoja: Professori Jouni Partanen, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/38483

Väittelijän yhteystiedot: Siru Sihvonen, Aalto-yliopisto, [email protected], puh. 040 552 6933

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu