Tapahtumat

Väitös energiatekniikan alalta, DI Ville Olkkonen

Kotitalouksien ja palveluiden sähkön kysyntäjousto tehostaa energiajärjestelmää ja vähentää päästöjä.
energy technology

Diplomi-insinööri Ville Olkkonen väittelee 8.3.2019 kello 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, konetekniikan laitoksella aiheesta Kotitalouksien ja palveluiden sähkön kysyntäjousto tehostaa energiajärjestelmää ja vähentää päästöjä. Väitöskirjan englanninkielinen nimi on Consequences of demand-side interventions on the operation efficiency of future energy systems. Väitöskirjan ala on energiatekniikka.

Kansalliset energiajärjestelmät ovat siirtymävaiheessa. Energiajärjestelmien muutosta ohjaavat Euroopan Unionin ilmastonmuutosta hillitsevät politiikkatoimet kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja uusiutuvien energialähteiden lisäämiseksi. Erityisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotetut sähkö- ja lämpöenergia ovat viime vuosien aikana kasvaneet merkittävästi Euroopan Unionin alueella.

Tässä väitöskirjassa on tutkittu, kuinka kysyntäjoustotoimenpiteet vaikuttavat tulevaisuuden energiajärjestelmien toimintaan. Näkökulmana tutkimuksissa oli erityisesti vaikutukset sähkö- ja lämpöenergian tuotannosta aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin ja energiantuotannon kannattavuuteen.

Väitöskirjassa on tutkittu kysyntäjoustotoimenpiteitä kotitalous- ja palvelusektoreiden osalta. Kotitalouksien lämmitysvaihtoehtoja arviotiin ottaen huomioon erilaiset tekniset, taloudelliset, ympäristölliset ja käytettävyyskriteerit.

Tulokset osoittavat, että kuluttajan valitseman lämmitysratkaisun energiankulutuksesta aiheutuvissa hiilidioksidipäästöissä voi olla merkittäviä eroja. Energiankulutuksesta aiheutuvien päästöjen havaittiin vaihtelevan ajallisesti, erityisesti tulevaisuuden energiajärjestelmissä vaihtelevan uusiutuvan energiantuotannon kasvun seurauksena.

Työssä on tutkittu myös sitä, miten kotitalous- ja palvelusektoreiden lämmitysenergian kulutusta voidaan hyödyntää lyhytaikaisten sähkön kysynnän vaihteluiden tasaamiseen Suomessa. Tutkimus osoittaa, että kysyntäjoustotoimenpiteillä voidaan parantaa energiajärjestelmän tehokkuutta ja näin ollen vähentää energiankulutuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä Suomessa.

Vastaväittäjä: Professori Eva Pongrácz, Oulun yliopisto, Suomi

Valvoja: Professori Sanna Syri, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, konetekniikan laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8428-2

Väittelijän yhteystiedot: Ville Olkkonen, [email protected]

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu