Tapahtumat

Väitös energiatekniikan alalta, DI Jaakko Jääskeläinen

Pimeneekö Suomi talvipakkasilla?
energian riittävyys

Diplomi-insinööri Jaakko Jääskeläinen väittelee 22.3.2019 kello 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, konetekniikan laitoksella, aiheesta Poikkitieteellinen analyysi energiaturvallisuusriskeistä Suomen energiamarkkinoilla. Väitöskirjan englanninkielinen nimi on An interdisciplinary assessment of energy security risks in the Finnish energy market. Väitöksen ala on energiatekniikka.

Suomen energiajärjestelmä kohtaa enenevissä määrin ristiriitaisia tavoitteita. Samalla kun järjestelmän hiilidioksidipäästöjä tulisi vähentää huomattavasti, pitäisi energian pysyä kohtuuhintaisena kotitalouksille ja teollisuudelle, varmistaa kysynnän ja tarjonnan jatkuva tasapaino, vähentää tuontiriippuvuutta ja varmistaa, että sähkötehoa riittää myös kovimpien pakkasjaksojen aikana. Energiaturvallisuudella tarkoitetaan tässä väitöskirjassa näiden tekijöiden välillä tasapainoilua.

Väitöskirjassa tutkitaan ajankohtaisia energiaturvallisuusriskejä Suomen energiamarkkinoilla, keskittyen erityisesti mahdollisiin tuotannon häiriöihin. Tutkimus pohjautuu Suomen nykyiseen energiajärjestelmään ja -politiikkaan. Väitöskirjassa tutkitaan muun muassa sähkötehon riittävyyttä talvipakkasilla nyt ja tulevaisuudessa, äärimmäisen kuivuusjakson vaikutuksia sähkötehon riittävyyteen, yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon (CHP) näkymiä Suomessa sekä energian tuontiriippuvuutta.

Vaikka talvipakkasten kysyntäpiikit ovat olleet uutisotsikoissa viime vuosina, ei tehopulan uhka ole ollut vielä lähellä. Suomen energiajärjestelmä kestäisi myös viime vuosisadan pahimman kuivuuden vaikutukset, mikäli kuivuus koettelisi vain Suomea. Mikäli vastaava, monivuotinen kuivuus koettelisi myös Ruotsia ja Norjaa, olisi pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla huomattava notkahdus vesivoimantuotannossa, mikä voisi aiheuttaa Suomelle haasteita rajoittuneen tuonnin takia.

Vuosien 2012–2017 sähkön markkinahinnoilla CHP:n osuus Suomen energiantuotannosta tulee laskemaan huomattavasti. Uudet ydinvoimainvestoinnit paikkaavat muun sähköntuotantokapasiteetin vähenemistä, mutta ongelmatonta ratkaisua kaupunkien lämmöntuotannolle ei ole vielä näköpiirissä. Teknistaloudellisesti riippuvuus venäläisestä tuontienergiasta ei ole aiheuttanut energiaturvallisuus-haasteita, ja polttoaineita ja sähköä on virrannut Suomeen tarvittaessa. Maiden välisessä energiakaupassa on kuitenkin mukana myös monimutkaisia poliittisia ulottuvuuksia.

Vastaväittäjä: Professori Samuli Honkapuro, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Suomi

Valvoja: Professori Sanna Syri, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, konetekniikan laitos

Väitöskirjan verkko-osoite:

Väittelijän yhteystiedot: Jaakko Jääskeläinen, [email protected]

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu