Tapahtumat

Väitös energiatalouden alalta, DI Kristo Helin

Sähkön ja lämmön yhteispeli tuo joustoa energiamarkkinoille.

Diplomi-insinööri Kristo Helin väittelee 7.6.2019 kello 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, konetekniikan laitoksella, aiheesta Energiamurroksen vaikutukset ja mahdollisuudet pohjoismaisilla sähkö- ja kaukolämpömarkkinoilla. Väitöskirjan englanninkielinen nimi on Energy transition impacts and opportunities in the Nordic electricity and district heating markets. Väitöksen ala on energiatekniikka, energiatalous.

Pohjoismainen energiajärjestelmä on murroksen keskellä. Perinteiset sähkön- ja lämmöntuotantotavat saavat rinnalleen uusia ratkaisuja, kuten laajamittaisen tuulivoiman ja lämpöpumppujen käytön. Tämä murros on välttämätön osa ilmastonmuutoksen vastaista työtä, mutta se on myös hidas ja ennalta-arvaamaton prosessi energiamarkkinoiden kehityssuuntien kannalta.

Väitöskirjassa tutkitaan energiamurroksen vaikutuksia sähkö- ja kaukolämpömarkkinoihin vuoteen 2030 asti. Tutkimuksen pääosassa ovat suuren kokoluokan prosessit, joissa sähkön ja lämmön kulutus ja tuotanto kulkevat käsi kädessä tasapainottaen toisiaan. Tällaisia ovat eräät sellu- ja paperitehtaan prosessit, yhteistuotantovoimalaitokset, sekä suuret lämpöpumput. Näiden prosessien nykytilannetta ja tulevaisuutta tarkastellaan väitöskirjassa markkinalähtöisesti.

Väitöskirjassa todetaan, että sähkön ja lämmön käytön tasapainotus on tietyin edellytyksin kannattavaa Pohjoismaissa sekä ilmastopolitiikan että markkinatalouden näkökulmasta ainakin 2030-luvulle asti. Mahdollista sähköntuotannon ylikapasiteettia lukuun ottamatta energiamarkkinat vaikuttavat sopeutuvan murrokseen ongelmitta. Mahdollisen ylikapasiteetin vuoksi sähkön ja lämmön yhteistuotannon tilanne on haastava, ja sen säilyttäminen Suomessa voi vaatia politiikkatoimia ensi vuosikymmenellä. Nykyisellään yhteistuotanto vaikuttaa myönteisesti Pohjois-Euroopan energiajärjestelmän tehokkuuteen.

Vastaväittäjä: Tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen, Oulun yliopisto ja Suomen ympäristökeskus

Valvoja: Professori Sanna Syri, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, konetekniikan laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8556-2

Väittelijän yhteystiedot: Kristo Helin, [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: