Tapahtumat

Väitös automaation, systeemien ja säätötekniikan alalta, FM Toni Karvonen

Väitöskirjan nimi on “Kernel-Based and Bayesian Methods for Numerical Integration”

Ydinperusteiset ja bayesilaiset menetelmät numeerisessa integroinnissa

Väitöskirja käsittelee bayesilaisen tilastotieteen menetelmien soveltamista numeeriseen integrointiin, erääseen keskeisimmistä ja haastavimmista tilastollista ja matemaattista mallinnusta käytettäessä kohdattavista laskennallisista ongelmista. Työ on osa todennäköisyysperusteista numeriikkaa, koneoppimisen, laskennallisen tilastotieteen ja numeerisen matematiikan välimaastoon sijoittuvaa orastavaa tutkimusalaa, joka perustuu ajatukselle laskennallisten menetelmien tulkitsemisesta tilastollisena päättelynä. Tällöin laskennallisen menetelmän tuottama arvio on yhden luvun sijaan kokonainen todennäköisyysjakauma.

Työssä on keskitytty kehittämään algoritmeja integraalin arvon laskemiseen käytettävän tilastomallin tehokasta muodostamista ja päivittämistä varten. Tämä avaa ovia todennäköisyysperusteisten integrointimenetelmien soveltamiseen aikaisempaa huomattavasti suuremman mittakaavan ongelmissa. Lisäksi työssä on tutkittu näiden integrointimenetelmien ja klassisten tilastolliseen päättelyyn pohjautumattomien menetelmien välisiä suhteita.

Vastaväittäjänä toimii professori Roman Garnett, Washington University in St. Louis, Yhdysvallat

Kustoksena on professori Simo Särkkä Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta, sähkötekniikan ja automaation laitokselta.

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8704-7

Väittelijän yhteystiedot: Toni Karvonen, p. 045 6310106, [email protected]

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu