Tapahtumat

Väitös arkkitehtuurin alalta: arkkitehti Freja Ståhlberg-Aalto

Q metodologinen tutkimus kymmenestä hoivaympäristöstä Japanissa sekä Euroopan maista Suomessa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Itävällassa.
väitös011019ARTS

Arkkitehti Freja Ståhlberg-Aalto esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa The Aesthetics and Architecture of Care Environments - A Q methodological study of ten care environments in Japan and the European countries of Finland, Sweden, the UK, France and Austria perjantaina 1.11.2019.

Vastaväittäjä: professori Gintaras Stauskis, Vilnius Gediminas Technical University

Kustos: professori. Pirjo Sanaksenaho, Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos

Hoivaympäristöjen estetiikka ja arkkitehtuuri -teos tarkastelee hoivarakennusten estetiikkaa ja arkkitehtuuria erityisesti käyttäjien ja asianosaisten kokemusten ja kymmenen tapaustutkimuskohteen kautta. Kohteet sijaitsevat Japanissa ja viidessä Euroopan maassa: Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia, Ranska ja Itävalta.

Rakennetun ympäristön kokonaisvaltainen arviointi on ajankohtainen ja vaikea aihe. Ympäristö vaikuttaa meihin monella eri ulottuvuudella samanaikaisesti ja henkilökohtaisesti. Näemme, kuulemme, tunnemme, haistamme ja jopa maistamme ympäristöä, joka meidät ympäröi. Hoivaympäristöt ovat monimutkaisia ja niiden vaikutus käyttäjiin hankala arvioida ja todistaa. Hoivaympäristön estetiikalla ja arkkitehtuurilla on valtava potentiaali luoda hyvinvointia, parantaa elämänlaatua ja vaikuttaa potilaiden, asukkaiden ja asiakkaiden paranemiseen ja kuntoutumiseen.

Väitöstutkimus soveltaa kokeellisesti kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tekniikoita hyödyntävää Q-metodologiaa arkkitehtuurin tutkimukseen etsiessään uutta tapaa arvioida hoivaympäristöjä. Q-metodologia on systemaattinen menetelmä vertailla ihmisten subjektiivisia mielipiteitä. Tutkimuksen fokuksena on estetiikan rooli käyttäjien ja asianosaisten kokemana kymmenessä tapaustutkimuskohteessa. Kohteet ovat esteettisesti korkeatasoisia, palkittuja hoivarakennuksia Japanissa ja Euroopassa. Tutkimuksessa vertaillaan käyttötarkoitukseltaan erityyppisiä hoivaympäristöjä; sairaaloita, klinikoita, fyysisiä ja psyykkisiä kuntoutuskeskuksia sekä ikääntyvän väestön ja erityisryhmien palveluasumisratkaisuja. Haastateltavia on yhteensä 45 ja he edustavat eri käyttäjäryhmiä; arkkitehtejä, hallinto- ja hoivahenkilökuntaa, potilaita ja asukkaita, perhejäseniä ja vierailijoita. Tulokset määrittelevät hoivaympäristölle viisi erilaista estetiikan kokonaiskuvaa, ns. diskurssia, sekä joukon yhteisiä esteettisiä arvoja. Yhteiset esteettiset arvot ylittävät rakennustyyppien, maantieteellisten kontekstien ja käyttäjäryhmien asettamat rajat.

Hoivaympäristöjen estetiikka ja arkkitehtuuri -tukimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystämme estetiikan roolista hoivaympäristöissä ja täten edesauttaa tulevia suunnitteluratkaisuja, jotka kunnioittavat käyttäjiä ja luovat hyvinvointia ja onnellisuutta.

Tervetuloa!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Väre-rakennuksen info-pisteen luona, Otaniementie 14, vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Tilaisuuden yleisöetiketti ja pukukoodi (into.aalto.fi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: