Tapahtumat

Väitös arkkitehtuuri-, maisema- ja kaupunkitutkimuksen alalta, arkkitehti Eija Merenmies

Väitös Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, arkkitehtuurin laitokselta
Helsingin yliopiston päärakennuksen pienen juhlasalin lämpiö. Kuvattu 2023.
Helsingin yliopiston päärakennuksen pienen juhlasalin lämpiö. Kuvattu 2023. Kuva: Anne Kinnunen

Tutkimus käsittelee arkkitehtuurikilpailua 1931 C. L. Engelin suunnitteleman Helsingin yliopiston päärakennuksen (1832) laajennuksesta ja sen toteutusta. Kilpailu oli poikkeuksellinen Suomessa, koska yliopiston päärakennus kuuluu Senaatintorin kansallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen. Kilpailun ajankohta osui vedenjakajalle klassismin ja funktionalismin välissä ja aiheutti kiihkeän debatin julkisuudessa. Tutkimus kuvaa J. S. Sirénin suunnitelmaa, sen toteutusta 1935–1937 sekä päärakennuksen korjauksia 1938–1940 ja 1944–1948. Tyylipiirteitä eriteltäessä nostetaan 1920-luvun klassismin ja funktionalismin ohella esiin pastissipiirteitä ja sitaatteja. 

Tutkimuksessa pohditaan, miten C. L. Engelin yliopiston päärakennus ympäristöineen vaikutti arkkitehtuurikilpailuun ja laajennuksen toteutukseen. Tutkitaan, mitkä tahot vaikuttivat kilpailuehdotusten arvottamiseen, ja mikä rooli oli Arkkitehtiliitolla, yliopiston hallinnolla ja julkisella keskustelulla. Mitä poliittisia tai kulttuurisia arvolatauksia kilpailun ratkaisu ja toteutus sisälsivät? Tutkimus perustuu paljolti arkistolähteisiin. Visuaalinen tutkimusmateriaali koostuu piirustuksista, valokuvista sekä aikakauden lehtien teksti- ja kuvamateriaalista.

Väitöskirjan nimi: Helsingin yliopiston päärakennuksen laajennuskilpailu 1931, edeltävät vaiheet ja toteutus – Kysymys yliopiston asemasta ja tyylistä

Tohtoriopiskelija: Eija Merenmies
Vastaväittäjä: Dosentti Riitta Niskanen
Kustos: Professori Panu Savolainen, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, arkkitehtuurin laitos

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Yhteystiedot:


Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: