Tapahtumat

Rakennustekniikan maisteriohjelman (Building Technology) diplomitöiden esittelytilaisuus

4/2021. Tilaisuudessa esitellään rakennustekniikan laitoksen Building Technology -maisteriohjelman diplomitöitä.
 Two students studying at the Ekonominaukio 1 building.
Kuva: Unto Rautio

Microsoft Teams -neuvottelutunnus

Teams session 1: Conference ID: 411 581 513#  Click here to join the meeting

Teams session 2: Conference ID: 833 061 335# Click here to join the meeting

Microsoft Teams -pikaopas

Esitysten kesto on 15 minuuttia, jonka lisäksi on varattu 15 minuuttia kysymyksille.

Ohjelma

Esitykset/Presentationer/Presentations (17)

Ahonen Toni, Del Brenna Gabriele, Hakala Aleksi, Holmström Isac, Hänninen Aku, Jerkku Samuli, Karekivi Saku, Kemppainen Saara, Koivisto Tuomas, Koskinen Oskari, Laurila Annukka, Lindqvist-Kanninen Jutta, Maliniemi Emma, Marquis Riku, Serous Mariia, Tikka Tommi ja Varteva Katarina

Sessio Teams 1 Puheenjohtaja/Ordförande/Chairperson Prof. Antti Peltokorpi (9:00-11:00); Prof. Jari Puttonen (11:10-12:30)    

Click here to join the meeting Conference ID: 411 581 513#

09:00-09:20 Holmström Isac (på svenska) ”Konsekvensanalys av flervåningsbyggnader i trä på landskapet Åland” (Prof. Paul Lillrank/Antti Peltokorpi)

09:20-09:40 Ahonen Toni ”Organisaation dataan perustuva tahtituotannon jatkuva parantaminen” (Prof. Antti Peltokorpi)

09:40-10:00 Kemppainen Saara ”Tiedonkulku ja vuorovaikutus korjausrakennushankkeen projektiryhmässä: sosiaalinen verkostoanalyysi” (Prof. Antti Peltokorpi)

10:00-10:20 Koskinen Oskari ” Digitaalisen kaksosen konseptin määrittely käyttöönoton parantamiseksi rakennus- ja kiinteistöalalla” (Prof. Antti Peltokorpi)

10:20-10:40 Tikka Tommi ”Uusien toimintamallien jalkauttaminen käytäntöön rakennusalalla” (Prof. Antti Peltokorpi)

10:40-11:00 Varteva Katarina ” Talotekniikan prosessin kehittäminen rakennushankkeen johtamisessa” (Prof. Antti Peltokorpi)

Lyhyt tauko/Short break             

11:10-11:30 Serous Mariia ”Strength enhancement and residual stresses of a cold-formed tube with rectangular section made of high-strength steel” (Prof. Jari Puttonen)

11:30-11:50 Karekivi Saku ” Vanhojen teräsbetonipalkkien rei'ityksen suunnittelu ja algoritmipohjainen mitoitus” (Prof. Jari Puttonen)

11:50-12:10 Jerkku Samuli ”Jälkijännitetyn pilarilaatan suunnittelu epäsäännöllisesti sijoitetuilla pilareilla maanalaisessa pysäköintihallissa” (Prof. Jari Puttonen)

12:10-12:30 Hakala Aleksi ”Jään aiheuttama kuormitus pystyseinämäisiin ja suoriin betonisatamarakenteisiin” (Prof. Jari Puttonen)

Sessio Teams 2 Puheenjohtaja/Ordförande/Chairperson: Prof. Jouni Punkki (9:00-10:00); Prof. Olli Seppänen 10:10-11:30

Click here to join the meeting  Conference ID: 833 061 335#

8:40-09:00 Del Brenna Gabriele "Noise Level in Indoor Sports Facilities and Factors Affecting the Acoustic Environment" (Prof. Heidi Salonen)

09:00-09:20 Koivisto Tuomas ”Air contaminants in different indoor sports facilities” (Prof. Heidi Salonen)

09:20-09:40 Marquis Riku ”Korjaussuunnittelun toimintaohjeen kehittäminen” (Prof. Jouni Punkki)

09:40-10:00 Laurila Annukka ”Vähähiilisen rakennuttamisen prosessin kehitys” (Prof. Jarek Kurnitski)

Lyhyt tauko/Short break

10:10-10:30 Hänninen Aku ”Suunnitteluprosessin tilannekuvan tapaustutkimus” (Prof. Olli Seppänen)

10:30-10:50 Lindqvist-Kanninen Jutta ”Tietomallinnuksen hyödyntäminen korjausrakentamishankkeen kustannusriskien hallinnassa” (Prof. Olli Seppänen)

10:50-11:10 Maliniemi Emma ”Digitaalisen tilannekuvan hyödyntäminen rakennusprojektin päätöksenteossa ja johtamisessa” (Prof. Olli Seppänen)

(Diplomityön valvoja, Supervisor of the MSc thesis)

Lisätietoja töistä sivun lopussa.

Tervetuloa esittelemään ja kuuntelemaan esityksiä!

Antti Peltokorpi, rakennustekniikan maisteriohjelman johtaja

Lisätietoja tilaisuudesta antaa laitoksen sihteeri Elsa Nissinen-Narbro tai diplomitöiden valvojat.

Esiteltävät diplomityöt

Organisaation dataan perustuva tahtituotannon jatkuva parantaminen

Ahonen, Toni

Valvoja:  Prof. Antti Peltokorpi
Ohjaaja:  Lari Metsäpelto, DI, YIT. Joonas Lehtovaara, DI, Aalto-yliopisto.

Työssä tutkitaan rakennusyrityksen infrasegmentin näkökulmasta tahtituotannon jatkuvaa parantamista dataan perustuen. Tutkimusta lähestytään suunnittelututkimuksen periaattein, korostaen teorian ja käytännön kuljettamista läpi tutkimuksen. Teoriapohja työhön tulee kirjallisuuskatsauksessa tahtituotannosta ja tietojohtamisesta. Käytännön näkökulmaa haetaan kohdeyrityksestä haastattelujen ja tutkijan oman kokemuksen pohjalta. Työn tavoitteena on luoda organisaatioon toimintamalli, jolla tahtituotantoprojekteja voidaan jatkuvasti parantaa dataan perustuen.

 

Noise Level in Indoor Sports Facilities and Factors Affecting the Acoustic Environment

Del Brenna, Gabriele

Valvoja:  Prof. Heidi Salonen
Ohjaaja: Tapio Lokki, D.Sc., Aalto-yliopisto

Jään aiheuttama kuormitus pystyseinämäisiin ja suoriin betonisatamarakenteisiin

Hakala, Aleksi

Valvoja:  Prof. Jari Puttonen
Ohjaaja:  Eero Leivo, Aalto-Setälä Oy

Konsekvensanalys av flervåningsbyggnader i trä på landskapet Åland (på svenska)

Holmström, Isac  

Övervakare/Valvoja: Professor Paul Lillrank /Prof. Antti Peltokorpi)
Handledare/Ohjaaja: Elisabeth Rosenlöf, Projektchef, Landskapets fastighetsverk på Åland 

 

Suunnitteluprosessin tilannekuvan tapaustutkimus

Hänninen, Aku

Valvoja: Prof. Olli Seppänen
Ohjaaja: Eelon Lappalainen, MSc, Aalto Yliopisto

Työssä tutkitaan suunnitteluprosessiin liittyviä käytännön ilmiöitä peruskorjaushankkeessa, joka on käynnissä tutkimuksen aikana. Tutkimustulosten perusteella saadaan tietoa siitä, minkälainen tilannekuvatieto on hyödyllistä rakennushankkeelle.

 

Jälkijännitetyn pilarilaatan suunnittelu epäsäännöllisesti sijoitetuilla pilareilla maanalaisessa pysäköintihallissa (Irregular flat slab layout configuration using post-tensioning)

Author: Jerkku, Samuli

Valvoja:  Prof. Jari Puttonen
Ohjaaja:  DI Ziaur Rehman ja DI Tarja Nakari, A-insinöörit

Diplomityössä on tutkittu epäsäännöllisen pilarisijoittelun vaikutusta jälkijännitettyyn pilarilaattaan

Vanhojen teräsbetonipalkkien rei'ityksen suunnittelu ja algoritmipohjainen mitoitus

Karekivi, Saku

Valvoja:  Prof. Jari Puttonen
Ohjaaja:  Sami Suomela, DI, Ramboll Finland Oy

Tiedonkulku ja vuorovaikutus korjausrakennushankkeen projektiryhmässä: sosiaalinen verkostoanalyysi

Kemppainen, Saara

Valvoja:  Prof. Antti Peltokorpi
Ohjaaja:  Eero Kaarlehto, DI, Suure

Diplomityössä selvitettiin, kuinka korjausrakennushankkeen projektiryhmän keskinäinen vuorovaikutus, yhteistyö ja luottamus vaikuttavat projektin tiedonkulkuun. Lopputuloksena on suosituksia ja keinoja, joilla projektien tiedonkulkua voi parantaa. Työssä on tehty kirjallisuuskatsauksen lisäksi sosiaalinen verkostoanalyysi, joka antaa sekä laadullista että määrällistä tietoa tiedonkulusta.

Air contaminants in different indoor sports facilities (Sisäilman epäpuhtaudet erilaisissa sisäliikuntatiloissa)

Koivisto, Tuomas

Spervisor/Valvoja:  Prof. Heidi Salonen
Instructor/Ohjaajat:  Tekn. toht. Camilla Vornanen-Winqvist (Aalto-yliopisto) ja tekn. toht. Leif Wirtanen (Ramboll Finland Oy)

Diplomityössä tutkitaan erilaisten potentiaalisten mikrobiologisten, kemiallisten ja hiukkasmaisten epäpuhtauksien esiintymistä ja niille altistumista sekä ilmastotekijöitä sisäliikuntatiloissa kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutkimuksen avulla. Tuloksena, diplomityö esittelee tutkittujen tilojen ilmanlaadun tasoa ja tutkii tapoja parantaa sisäilman laatua.

 

Digitaalisen kaksosen konseptin määrittely käyttöönoton parantamiseksi rakennus- ja kiinteistöalalla (Defining the concept of Digital Twin to improve its adaptation in construction and real estate industry)

Koskinen, Oskari

Valvojar:  Prof. Antti Peltokorpi
Ohjaajat: Miro Ristimäki, TkT, Skanska Oy. Valentin Velinov, DI, Skanska Oy. 

Työn tavoitteena oli määrittää digitaalinen kaksonen rakennus- ja kiinteistöalalle sekä selvittää, mitkä ovat digitaalisen kaksosen tärkeimmät toiminnallisuudet. Eri toiminnallisuuksien attribuutit sekä käyttöönottoon vaikuttavat tekijät tunnistettiin, jotta voitiin analysoida eri toiminnallisuuksien toteutettavuutta. Tutkimusmateriaalit kerättiin kirjallisuuskatsauksen ja teemahaastatteluiden avulla. Tutkimuksen lopputuloksissa esitellään digitaalisen kaksosen määritelmä sekä viitekehys rakennus- ja kiinteistöalle. Lisäksi tuloksissa tunnistettiin riippuvuussuhteita eri toiminnallisuuksien sekä attribuuttien välillä. Lopuksi käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä käytettiin eri digitaalisen kaksosen perustasojen analysoimiseen.

Vähähiilisen rakennuttamisen prosessin kehitys

Laurila, Annukka

Valvoja:  Prof. Jarek Kurnitski
Ohjaaja: Liisa Jäätvuori, TkT, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Vähähiilisten rakennuttamisen tehtävien selvittäminen yrityksen projektitoimintaohjeisiin

Tietomallinnuksen hyödyntäminen korjausrakentamishankkeen kustannusriskien hallinnassa (Using building information modeling to manage cost risks of renovation projects)

Lindqvist-Kanninen, Jutta

Valvoja:  Prof. Olli Seppänen
Ohjaaja:  Riku Laiho, DI, NCC Suomi Oy

Diplomityössä tutkitaan, mitä tietoa korjausrakentamiskohteessa tarvitaan tietomalliin, ja miten mallit pitäisi ohjeistaa tehtäväksi. Pohditaan myös, miten  tietomallista saadaan apua korjauskohteen kustannusriskien hallintaan.

Digitaalisen tilannekuvan hyödyntäminen rakennusprojektin päätöksenteossa ja johtamisessa

Maliniemi, Emma

Valvoja:  Prof. Olli Seppänen
Ohjaaja:  Antti Kauppila, DI & KTM, Fira Oy

 

Korjaussuunnittelun toimintaohjeen kehittäminen

Marquis, Riku

Valvoja:  Prof. Jouni Punkki
Ohjaaja:  Timo Turunen TkL, Ramboll Finland Oy

Strength enhancement and residual stresses of a cold-formed tube with rectangular section made of high-strength steel

Serous, Mariia

Valvoja/Supervisor:  Prof. Jari Puttonen
Ohjaajat/Instructors: Wei Lu D.Sc (Tech), Saremi Pooya M.Sc. (Tech) Aalto University 

Uusien toimintamallien jalkauttaminen käytäntöön rakennusalalla

Tikka, Tommi

Valvoja:  Prof. Antti Peltokorpi
Ohjaaja:  Antti Peltokorpi, Apulaisprofessori DSc., Aalto Yliopisto

 

Talotekniikan prosessin kehittäminen rakennushankkeen johtamisessa (The Development of Building Service Processes in Construction Management)

Varteva, Katarina

Valvoja:  Prof. Antti Peltokorpi
Ohjaaja:  D.Sc.(Tech.) Antti Peltokorpi, Aalto-yliopisto

Diplomityön päätavoite on parantaa taloteknisten järjestelmien suunnittelua ja toteuttamista osana rakennusinvestointia. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää LVISA-järjestelmien rooli ja haasteet rakennushankkeessa sekä miten sopivia nykyiset johtamiskäytännöt ovat LVISA:n yhteensovittamisen kannalta ja mitä muutoksia käytäntöihin tulisi tehdä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu