Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Maiseman koodin murtaminen

Maisema-arkkitehdit luovat elämää rakennusten väliin. Ja saavat apua yllättävältä uudelta suunnalta.

Pia Fricker_photo Veera Konsti
Pia Fricker Otaniemen kampusalueella. Kuva: Veera Konsti

Maisema-arkkitehdit ovat mukana suunnittelemassa erilaisia ja -kokoisia ympäristöjä kuten katuja, teitä, asuinalueita, kerrostaloja, ostoskeskuksia, aukioita, puutarhoja, leikkipuistoja, liikenneverkkoja, puistoja ja vesireittejä. Tehtävämme on luoda parempia paikkoja kaikille.

Tämä tärkeä tehtävä vaatii paljon. Meillä on oltava monenlaista osaamista ja tietämystä ympäristöstä, arkkitehtuurista, tekniikasta, sosiologiasta ja luonnonjärjestelmistä. Tähän mennessä olemme yhdistäneet voimamme kollegoina ja tehneet yhteistyötä lähinnä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Nyt olemme saamassa aivan uudenlaista apua, yllättävästä suunnasta. Koneoppimisesta, tekoälystä ja laskennallisista suunnittelumenetelmistä on tulossa uusia apuvälineitämme.  

Maiseman suunnittelu on vähän kuin orkesterin johtamista. Kaikki soittimet on saatava soimaan harmonisesti yhdessä. On myös tunnettava hyvin kaikki työskentelyvälineet. Tämä tarkoittaa kohteen perusteellista alkukartoitusta. Meidän on ymmärrettävä suunniteltavan alueen monimutkaiset kerrostumat kuten topologia, ekologia ja se, miten suunnitelmamme toimii vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Mutta maisemaan sisältyy myös piilotettua tietoa kuten vesi- ja energiavirtoja ja lisäksi myös sosiaalisia ulottuvuuksia, jopa politiikkaa. Miten nämä näkymättömät asiat voidaan tuoda esille? Vain niiden avulla voimme luoda kokonaisvaltaisen ja tulevaisuudessakin toimivan maisemasuunnitelman.

Koneoppimisesta, tekoälystä ja laskennallisista suunnittelumenetelmistä on tulossa uusia maisema-arkkitehtien apuvälineitä.

Pia Fricker

Laskennalliset suunnittelumenetelmät lisäävät nykyistä ymmärrystämme. Saatavilla on valtava määrä erilaista dataa, ja hyödynnämme sitä älykkäästi koneoppimisen avulla. Laajojen tietokokonaisuuksien tulkitseminen antaa meille ennennäkemättömän mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa. Se saa suunnittelijoiden ja loppukäyttäjien mielikuvituksen lentoon. Tämä johtaa kaikkien kannalta parempaan suunnitteluun.

Pyrimme työssämme kehittämään uudenlaista ajattelutapaa, jossa laskennallisilla menetelmillä on iso rooli. Työkaluinamme on komentosarjoja, lisätyn todellisuuden sovelluksia ja konkreettisia vuorovaikutustyökaluja. Hyvä esimerkki konkreettisesta välineestä on vuorovaikutteinen "hiekkalaatikko", joka mahdollistaa suunnittelijoiden ja robotin välisen vuorovaikutuksen. Hiekkalaatikon robottikäsi voi visualisoida ja muokata automaattisesti kohteen topografiaa, ja siten me voimme perehtyä suunnitteluprosessiin tarkemmin. Voimme simuloida hiekkalaatikossa erilaisia paikkakohtaisia olosuhteita kuten sadetta ja veden virtausta, valoja ja varjoja, ihmisen vuorovaikutusta jne. Hiekkalaatikko on mainio tapa testata suunnitelmia ja ymmärtää ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen mahdollisuuksia.

Toinen työn alla oleva esimerkki syntyi yhteistyössä Aalto-yliopiston tietokonepelien professorin Perttu Hämäläisen kanssa. Kyseessä on hanke, jossa hyödynnetään Googlen karttakuvia ja Helsingin kaupungin semanttista 3D-mallia. Etsimme kaupunkirakenteesta automatisoidusti sellaisia paikkoja, joihin voisi olla naapuruustoiminnan kannalta merkittävää potentiaalia. Syötämme tietyt ohjeet algoritmiin, joka puolestaan etsii ennalta määriteltyihin tarpeisiin sopivat paikat ja kohteet. Jos esimerkiksi haluan edistää satunnaisia kohtaamisia ja naapureiden tapaamisia, voin etsiä mahdollisia paikkoja pienten aukioiden ja viheralueiden luomiseksi.  

Haluamme luoda välineen, jolla voidaan vahvistaa ihmisten paikallista omistajuutta ja jonka avulla he voivat ilmaista omia toiveitaan lähiympäristöstään. Jokainen voi kuvitella omaan elinympäristöönsä haluamiaan maisemasuunnitelmia, leikkiä erilaisilla mahdollisilla tulevaisuuksilla. Tällaisen kaupunkiaktivismin ja osallistamisen jälkeen tehtävämme maisema-arkkitehteina on auttaa toteuttamaan toiveet, muokata tulevaisuutta ja luoda hyvää elämää.

Laskennallisten menetelmien avulla voimme tarttua maiseman monimutkaisiin haasteisiin ja laatia kestäviä ja laadukkaita suunnitelmia. Tulevaisuudessa on kyse yhteistyöstä, jossa kullekin yhteisölle ja toiminnolle voidaan toteuttaa räätälöityjä paikkoja.

Pia Fricker
Pia Fricker on maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun laskennallisten menetelmien professori Aalto-yliopistossa.

Kirjoitus on osa Aalto-yliopiston blogisarjaa Creativity Unfolded, jossa pohditaan luovuuden, designin, teknologian ja median eri ulottuvuuksia. Lue lisää osoitteessa: https://medium.com/creativity-unfolded (Blogia julkaistaan englanniksi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: