Rakennustekniikan laitos

Uimahallin energialaskuri

Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitos on kehittänyt opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa Excel-pohjaisen laskurin uimahallien energiankulutuksen laskentaan ja seurantaan. Työkalu on tarkoitettu hanke- ja esisuunnitteluvaiheeseen. Laskuri osoittaa jo noin kymmenen minuutin tarkastelun perusteella, että tavanomaisen uimahallin energiakulutusta voidaan vähentää jopa kolmasosaan, mikäli käytetään parhaita saatavilla olevia teknisiä ratkaisuja.
Uimahallin energialaskuri v1.8.3 (50,3 MB, .xlsx)

Taustaa

Uimahallien vuotuiset energiakustannukset ovat satoja tuhansia euroja, sillä energiaa kuluu paljon veden lämmitykseen ja ilmastointiin.  Hankesuunnitteluvaiheesta on tähän asti puuttunut työkalu, jolla voitaisiin helposti ja nopeasti tarkastella teknisten ratkaisujen sekä altaiden ja muiden tilojen koon vaikutusta energiankäyttöön. Tämän vuoksi suuret käyttökulut ovat monessa tapauksessa olleet kunnalliselle rakennuttajalle ikävä yllätys.

Uimahalleissa prosessienergia eli kaikki veden lämmitykseen ja käsittelyyn liittyvä energia muodostaa suurimman osan sisäuimatilojen kokonaisenergiankulutuksesta. Virallisessa energiatodistuksessa prosessienergiaa ei oteta huomioon, jolloin rakennuksen suunnittelun yhtydessä tehtävä virallinen energialaskelma käsittää ainoastaan rakennuksen kuoret ja tilat kuivina. Siitä ei ole juuri apua alustavan suunnittelun valintoja varten.

Uimahallin järjestelmiä kuvaava kaaviokuva.
Uimahallin järjestelmäkaavio.

Laskurin käyttö

Aalto-yliopiston kehittämä työkalu on tarkoitettu hanke- ja esisuunnitteluvaiheeseen, jossa rakennuttaja päättää tilaohjelmasta ja eri järjestelmien periaateratkaisuista. Siinä laskuri onkin rakennuttajan talotekniikka-asiantuntijalle oiva työkalu.

Esimerkiksi lämmönvaihdin tai lämpöpumppu allasveden lämmöntalteenottoon tai ilmankäsittelykoneen tyyppi voidaan valita pudotusvalikosta, jolloin energia- ja kustannusvaikutukset nähdään taulukosta heti. Myös altaan ja muiden tilojen koon vaikutusta on helppo tarkastella. Kun periaateratkaisut on lyöty lukkoon ja suunnitelmat edistyvät mallinnuksen tasolle, voidaan osana toteutussuunnittelua suorittaa myös dynaaminen energiasimulointi järjestelmien mitoitusta varten. Työkalun avulla tehdyt valinnat varmistavat, että tässä vaiheessa ei tule enää ikäviä yllätyksiä, joiden takia suunnittelu pitäisi aloittaa alusta.

Työkalu auttaa valitsemaan sopivimmat tekniset järjestelmäkokoonpanot myös uimahallien saneerauksessa. Laskelmat sisältävät rakennusvaipan ominaisuudet ja allasmallit, rakennuksen käytön tiedot, kuten uima-altaiden käytön ja aktiivisuusasteen, sisäiset kuormat, valaistuksen ja laitteiden käytön sekä tyypilliset vedenkäsittely- ja ilmastointijärjestelmät. Tulokset perustuvat tuntitason laskelmiin.

Laskurissa käytettävät laskentamallit kalibroitiin olemassa olevien uimahallien mittaustiedoilla ja mallinnuksilla yksityiskohtaisella IDA ICE -ohjelmistolla, joka on dynaaminen energiankulutuksen ja sisäilmaston simulointiohjelmisto.

Lisätietoja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: