Rahoituksen laitos

Maksuhäiriöt yhteiskunnallisena ongelmana

Tervetuloa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa toteutettavan Maksuhäiriöt yhteiskunnallisena ongelmana -tutkimushankkeen tiedotussivustolle!
real estate economics

Tutkimustuloksia

Hankkeen ensimmäiset tulokset on julkaistu 11.5.2021 tutkimusraportissa Maksuhäiriöt Suomessa 2015-2020. Tutkimuksen kuviot ja taulukot on julkaistu myös omana, erillisenä tiedostonaan. Löydät nämä pdf-muodossa sivun alalaidasta.

Tutkimuksen taustaa

Suomessa on jo lähes 400 000 henkilöä, jolla on maksuhäiriömerkintä. Määrä on kasvussa. Kotitalouksien velkataakasta onkin tullut merkittävä ongelma. Sen ovat nostaneet esiin sekä Kansainvälinen valuuttarahasto vuonna 2019 julkaistussa maaraportissaan että Euroopan järjestelmäriskikomitea vuonna 2016 Suomelle antamassaan varoituksessa. Jotta ongelman syihin voitaisiin puuttua, olisi ensisijaisen tärkeää ymmärtää, mistä tämä kehitys johtuu. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä maksuhäiriömerkintöjen taustalla on, sekä mitä maksuhäiriöt aiheuttavat.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimusryhmän toimeksiannosta Tilastokeskus yhdistää Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterin maksuhäiriöisistä henkilöistä vuodesta 2014 eteenpäin Tilastokeskuksen taustamuuttujiin. Tietojen yhdistäminen tehdään Tilastokeskuksen suojatussa tietojärjestelmässä. Yhdisteltyä aineistoa analysoidaan tilastollisin menetelmin. Yksittäistä henkilöä ei tutkimuksessa tunnisteta.

Tietosuoja

Maksuhäiriörekisteri ja taustamuuttujat yhdistellään Tilastokeskuksessa henkilöturvatunnuksella. Tutkijoiden käyttöön aineisto luovutetaan yhdistelyn jälkeen siten, että henkilöturvatunnus on korvattu suoran tunnistamisen estävällä merkkisarjalla. Tutkijaryhmällä ei ole missään vaiheessa käytössään maksuhäiriörekisterissä olevan henkilön nimeä, osoitetta, henkilöturvatunnusta tai muutakaan tietoa, josta voi suoraan päätellä rekisterissä olevan henkilöllisyyden. Yksittäisen rekisterissä olevan henkilön tietoja käsitellään ainoastaan osana tietomassaa, eikä yksittäisen henkilön tietoja käytetä erillisenä. Aineistoa käsitellään Tilastokeskuksen suojatussa tietojärjestelmässä, eikä aineistoa siirretä missään vaiheessa esimerkiksi pöytäkoneelle tai tulosteta paperille. Kun tulokset valmistuvat, Tilastokeskus tarkistaa kaikki julkaistavaksi aiotut tulokset, jottei yksittäisen henkilön tunnistaminen tuloksista, edes epäsuorasti, ole mahdollista.

Tietosuojaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Liittyykö tietoluovutus tai tutkimushanke jotenkin Vastaamon tietomurtoon syksyllä 2020?
Tietoluovutus ja tutkimushanke eivät liity Vastaamon tietomurtoon millään tavalla.

Saako tutkija tietää, että minulla on maksuhäiriö?
Ei saa.

Saako jokin muu taho tietää, että minulla on maksuhäiriö?
Mikään uusi taho ei saa tietoa maksuhäiriöstä. Edelleen esimerkiksi luoton- tai vuokranantaja voi tiedustella maksuhäiriötä Suomen Asiakastieto Oy:n ajantasaisesta maksuhäiriörekisteristä.

Täytyykö minun tehdä jotain?
Sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Miksi ette kertonut minulle henkilökohtaisesti siitä, että tietoni on luovutettu tutkimuskäyttöön?
Tutkimusryhmällä ei ole tietoa siitä, kuka on maksuhäiriörekisterissä. Tutkijaryhmällä ei ole missään vaiheessa käytössään maksuhäiriörekisterissä olevan henkilön nimeä, osoitetta tai muutakaan yhteystietoa.

Voinko vastustaa tietojeni luovutusta tutkimuskäyttöön?
Tutkimusryhmä on selvittänyt maksuhäiriörekisterin luovutusta tieteelliseen tutkimuskäyttöön Aalto-yliopiston tietosuojavastaavan kanssa sekä saanut Aalto-yliopiston Tutkimuseettiseltä toimikunnalta puoltavan lausunnon tälle menettelylle. Lisäksi tutkimusryhmälle on nimetty vastuullinen johtaja ja tutkimus perustuu tutkimussuunnitelmaan tieteellistä tutkimusta varten. Aineisto siirtyy kokonaisuudessaan, eikä omien tietojen luovutusta voi vastustaa. Menettely on EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) ja Suomen lain mukainen. Lisätietoja on annettu tietosuojailmoituksessa (ks. https://www.aalto.fi/fi/rahoituksen-laitos/maksuhairiot-yhteiskunnallisena-ongelmana).

Kuka on luovutetun aineiston rekisterinpitäjä ja rekisterin käsittelijä? Luovutetun aineiston rekisterinpitäjä on Aalto-yliopisto, Y-tunnus 2228357-4. Tilastokeskus käsittelee aineistoa Aalto-yliopiston lukuun. Aalto-yliopisto ei päivitä maksuhäiriörekisteriä, vaan käyttää ainoastaan tietyllä hetkellä luovutettuja tietoja tieteelliseen tutkimuskäyttöön.

Mitä hyötyä tietojeni luovuttamisesta on?
Tietosi ovat osana isoa aineistoa, jota analysoimalla saadaan uutta tieteellistä tietoa maksuhäiriöiden syistä ja seurauksista. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla lainsäädäntöä, tukipalveluita ja muita ratkaisuja suomalaisten kasvavaan velkaongelmaan voidaan kehittää.

Mitä haittaa tietojeni luovuttamisesta on?
Tietojasi käsitellään kansainvälisiä säädöksiä ja Suomen lakia noudattaen. Tutkimusryhmä on sitoutunut korkeimpiin mahdollisiin eettisiin ja ammatillisiin standardeihin. Tietojesi luovuttamisesta ei ole Sinulle haittaa.

Miten tietojeni luovutus eroaa esimerkiksi siitä, että sosiaalisen median alusta luovuttaa tietojani?
Tutkijoiden tavoitteena on tehdä tutkimusta ja ymmärtää maksuhäiriöitä paremmin. Tietojasi ei koskaan luovuteta eteenpäin korvauksetta tai maksua vastaan. Tietojasi ei käytetä esimerkiksi Sinua koskevan päätöksen tekemiseen tai markkinointitarkoituksiin.

Miten pitkään tietoni ovat tutkijoiden käytössä?
Tutkijoilla on lupa käyttää aineistoa vuoden 2024 loppuun asti. Kun tutkimus on saatettu loppuun, aineisto tuhotaan.

Miten saan lisätietoa tutkimuksesta?
Hankkeen verkkosivulla (https://www.aalto.fi/fi/rahoituksen-laitos/maksuhairiot-yhteiskunnallisena-ongelmana) voit tutustua Tietosuojailmoitukseen sekä Aalto-yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan lausuntoon. Sivustolla raportoidaan myös tutkimustulokset sitä mukaa kun niitä julkaistaan. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä tutkimuksesta, voit olla yhteydessä tutkimusryhmään sähköpostitse ([email protected]).

  1. Tutkimustuloksia:
  2. Tietosuojaan liittyvää materiaalia:
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu