Palvelut

HERM - korkeakoulujen viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen kyvykkyysmalli HERM on viitearkkitehtuuri, joka kuvaa korkeakoulujen toimintamallia, kyvykkyyksiä ja tietokokonaisuuksia. Näistä tärkein on kyvykkyysmalli, joka kuvaa korkeakoulujen kannalta olennaiset kyvykkyydet. Kyvykkyydellä tässä yhteydessä tarkoitetaan kykyä yliopiston toiminnan suorittamiseen tai yliopiston määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Kyvykkyysmalli auttaa muodostamaan kokonaiskuvaa Aalto-yliopiston toiminnasta, ja mallin avulla pystytään linkittämään esimerkiksi strategiset tavoitteet, tiekartat, projektit ja sovellukset toisiinsa.
Lisää Alt teksti

HERM-kyvykkyysmallista

Kyvykkyysmallilla tuetaan Aalto-yliopisto strategiaa tarkastelemalla yliopiston toimintaa kokoelmana kyvykkyyksiä, joita voidaan muokata vastaamaan toimintaympäristön vaatimuksia. Kyvykkyyksillä kuvataan MITÄ organisaatio pystyy tekemään. Kyvykkyys on yhdistelmä ihmisiä, prosesseja, tietoa ja teknologiaa, jotka ovat välttämättömiä yliopiston tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kyvykkyysmallin avulla yliopiston toimintaa voidaan arvioida eri näkökulmista, joita ovat esimerkiksi toiminnan strateginen merkitys, kypsyystaso, toiminnan kipupisteet, investointien jakautuminen ja organisaatiorakenne. Mallin avulla yliopiston tavoitteet voidaan jäljittää, niiden tukemiseen tarvittaviin tietoihin, teknologiaan ja muihin resursseihin. Kyvykkyyksien lisäksi malli kuvaa arvoketjut, joiden avulla yliopisto tuottaa arvoa ydintoiminta-alueillaan. 

Ylätasolla malli voidaan jakaa ydinkyvykkyyksiin ja mahdollistaviin kyvykkyyksiin. Ydinkyvykkyydet voidaan edelleen jakaa oppimisen ja opetuksen kyvykkyyksiin, ja arvoketjuun sekä tutkimuksen kyvykkyyksiin ja arvoketjuun. Ydinkyvykkyydet jakautuvat kahdelle tasolle, ja ne on ryhmitelty relevantin arvoketjun segmentin alle. Mahdollistavat kyvykkyydet tukevat ydinkyvykkyyksiä läpi arvoketjujen ja mahdollistavat yliopiston toiminnan jatkuvuuden.

lisää alt teksti

Kyvykkyysmallin jalkautus Aallossa

Kyvykkyysmallia on jalkautettu Aallossa yhdistämällä kyvykkyyksiä eri informaation, kuten CMDB:hen, projektiportfolioon, tai tiekarttoihin. Näin kyvykkyyksiä käyttämällä pystytään luomaan esimerkiksi tiekarttojen sisäisiä näkymiä siitä mitä kehityskohteita eri kyvykkyyksiin kuuluu, mutta erityisesti kyvykkyydet toimivat eri tietolähteitä yhdistävänä tekijänä, joiden avulla voidaan muodostaa kokonaiskuvaa ja ymmärtää riippuvuussuhteita eri tietolähteiden välillä. Alla on kuvattu tietolähteet, joihin kyvyykyydet on tällä hetkellä yhdistetty Aallossa.

Tätä palvelua tarjoaa:

IT-palvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: