Palvelut

Henkilötietojen käsittely - Henkilöstö

Miksi ja missä yhteydessä käsittelemme henkilötietojasi

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavissa tehtävissä:

 • Palkan- ja palkkionmaksatus ja palkkalaskentatietojen vastaanottaminen ja välittäminen eri sidosryhmille. Henkilöstö-, palkka- ja palvelussuhdeasioiden suunnittelu, hoito, seuranta ja tilastointi sekä työnantajan lakisääteisten ja vapaaehtoisten tehtävien hoitaminen.
 • Henkilöstön työajanseuranta sekä työajan kohdentaminen (projektien palkkakustannusten jakamiseen).
 • Yliopistojen palkkausjärjestelmän (YPJ) mukaisen arviointiprosessin hoito 
  •   Tehtävän vaativuuden arviointiprosessi
  •   Henkilökohtaisen suoriutuvuuden arviointiprosessi
 • Henkilöstön työhyvinvointi: Työnhyvinvointikyselyt ja raportit

Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia?

Automatisoidulla päätöksellä tarkoitetaan henkilön tiettyjen ominaisuuksien arviointiin tarkoitettua päätöstä, joka tehdään ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja josta aiheutuu rekisteröidylle oikeudellisia vaikutuksia tai joka muuten vaikuttaa häneen merkittävällä tavalla. Esimerkkejä automatisoidusta päätöksenteosta ovat mm. luottokelpoisuuspäätökset ja profilointi. Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi.

Emme tee automatisoituja päätöksiä.

Miksi me saamme käsitellä henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tarkemmat käsittelyperusteet ovat:

 1. Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. Säädökset: Yliopistolaki (558/2009), Valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009), Työsopimuslaki (55/2001)
 2. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminenmikä oikeutettu etu on kyseessä: rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen merkittävä suhde (työsuhde)

Käsittelemme henkilöstöhallinnossa myös ns. arkaluonteisia tietoja (ammattiliittoon kuuluminen) ja erityisperuste niiden tietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden noudattaminen työoikeuden, sosiaaliturvan tai sosiaaliturvan alalla.

Tätä palvelua tarjoaa:

Lakipalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu