Koulutustarjonta

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Sustainable Energy Conversion Processes

Tiesitkö, että Suomen kaikki rakennukset voitaisiin lämmittää aurinkoenergialla? Tai tiestikö, että viruksien kulkeutumista ilmateitse määrittävät virtausmekaaniset ja termodynaamiset ilmiöt?

Jos haluat olla mukana ratkaisemassa tulevaisuuden kannalta elintärkeitä haasteita, Master's Programme in Advanced Energy Solutions voi olla etsimäsi koulutusohjelma. Kestävät energiakonversioprosessit ovat avainasemassa energiajärjestelmän kehityksessä, johon maisteriohjelma tarjoaa lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisuja sekä työkaluja ongelmien ratkaisemiseen.
A student inspects energy technology research equipment.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2020 – 4.1.2021

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Opetuskieli

Maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Koulutuksen tavoite

Energiajärjestelmien kehityksessä tähdätään tällä hetkellä kestävyyteen, älykkyyteen ja joustavuuteen. Muutoksessa tarvitaan uudenlaista ajattelua energian lähteiden, tuotannon, markkinoiden, siirtämisen ja käytön suhteen. Master's Programme in Advanced Energy Solutions on erinomainen keino aloittaa tulevaisuuden energiajärjestelmän muovaaminen.

Maisteriohjelmassa on neljä pääainetta. Jokaisen pääaineen ensimmäisessä vaiheessa luodaan vankka teoriapohja, jonka varaan muu osaaminen rakennetaan. Myöhemmissä opinnoissa laajennat ja syvennät ymmärrystäsi energiaan liittyvistä haasteista eri tieteenalojen näkökulmista.

Pääaineemme Sustainable Energy Conversion syventyy energiakonversion taustalla toimiviin fyysisiin ja kemiallisiin ilmiöihin – kuten lämmönsiirtoon, termodynamiikkaan ja fluidivirtauksiin – sekä energiakonversiojärjestelmiin kokonaisuutena. Pääaineen suoritettuasi sinulla on ainakin seuraavat tiedot ja taidot:

 • Ymmärrys kestävän energiakonversion kokonaiskuvasta, jota tarvitaan energiajärjestelmän tehokkaaseen käyttämiseen ja ympäristövaikutusten minimointiin.
 • Monialainen osaaminen. Joustavuus, laaja-alainen ajattelutapa, yhteistyö ja käsitys energiajärjestelmän kokonaisuudesta kuuluvat pääaineen tärkeimpiin oppimistavoitteisiin. Maisteriohjelmasta valmistuttuasi sinulla on monipuoliset ja monialaiset tutkimus- ja kehitystaidot, joita tarvitset energia-alan teollisten ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen.
 • Työkalut kestävän tulevaisuuden luomiseen. Energiatekniikalla on keskeinen asema terveydenhuollon, turvallisuuden ja kestävän yhteiskunnan kehittämisessä. Opintojen aikana pääset analysoimaan ja arvioimaan energia-alan nykyisiä ja tulevia haasteita sekä energiatekniikan ja -prosessien roolia niiden ratkaisemisessa.
 • Teoriapohja ja käytännön osaaminen. Tunnistat nykyaikaisten energiamuuntotekniikoiden perustana toimivat luonnonilmiöt ja osaat käyttää eri metodeja tekniikan suunnitteluun ja kehittämiseen.
 • Alan kokemusta. Maisteriohjelmasta valmistuttuasi olet jo päässyt tutustumaan energiajärjestelmään ja testaamiseen käytännössä.

Koulutuksen sisältö

Energian muuntamiseen ja varastointiin käytettävän teknologian ymmärtäminen on elintärkeää tulevaisuuden kestävien energiajärjestelmien suunnittelulle ja toiminnalle. Sustainable Energy Conversion Processes -pääaineen opinnoissa käsitellään uusiutuvaa energiatekniikkaa, energia-alan laskennallisen virtausdynamiikan metodeja, energiajärjestelmien simulointia, energian varastointia, biomassan muuntamista sekä voimalaitostekniikkaa. Pääaineesta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat johtavia asiantuntijoita esimerkiksi bioenergian, vaihtoehtoisen energian, termisten prosessien sekä energian mallintamisen ja simuloinnin alueilla.

Opintojen rakenne

Diplomi-insinöörin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ja siihen kuuluu pääaineopinnot 66 op, valinnaiset opinnot 24 op ja diplomityö 30 op. Pääaineeseen kuuluu ohjelman yhteisiä opintoja, pääaineen yhteisiä opintoja ja pääaineen syventäviä opintoja.

Lisätietoja löydät ohjelman sivuilta: https://into.aalto.fi/display/enaae/Curriculum+2020-2022

Kansainvälistyminen

Maisteriohjelma tarjoaa hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon Aallon partneriyliopistoihin.  

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa erinomaisen pohjan jatko-opinnoille ja edelleen tutkijatohtorin tehtäviin.

Uramahdollisuudet

Pääaineen suoritettuasi voit työskennellä asiantuntijana uusiutuvan energian, energiakonversiotekniikan, bioenergian, meritekniikan tai laskennallisen energiatekniikan alalla. Pääaine antaa myös hyvät valmiudet jatko-opintoja varten.

Yleisiä työnantajia alalla ovat energiayritykset, energiateollisuuden tutkimus- ja kehitysosastot, insinööri- ja konsulttitoimistot sekä yliopistot ja tutkimuslaitokset. Maisteriohjelman henkilöstöllä on tutkimustoiminnan tiimoilta tiiviit suhteet teollisuuteen, ja opiskelijamme työskentelevät alan yritysten ja asiantuntijoiden kanssa jo opintojen aikana.

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2021 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.
 • Muu osaaminen; Työkokemus ja muu hankittu osaaminen, esimerkiksi julkaisut.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Yhteystiedot

Hakumenettelyä koskevat tiedustelut: [email protected]

Ohjelman sisältöä ja opintoja koskevat tiedustelut: [email protected]

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu