Elokuvataiteen maisteriohjelma - Elokuva- ja tv-käsikirjoitus

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen koulutuksen tavoite on harjoittaa, tutkia ja uudistaa sitä inhimillistä toimintaympäristöä, missä kokemukset ja elämykset ovat nykyään yhä enemmän käsikirjoitettuja, suunniteltuja ja tuotettuja. Maisteriohjelmassa opiskelijaa ohjataan perehtymään tämän mentaalisen ja sosiaalisen syvärakenteen eri ilmenemismuotoihin, erityisesti liikkuvan kuvan eri sovellutusten käsikirjoittamiseen, opiskeluun ja tutkimukseen liittyen.
elokuva- ja televisiokäsikirjoitus

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

3.12.2018 - 11.1.2019

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakujakso päätyi 11.1.2019
Lue lisää

Koulutuksen tavoite

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriopiskelija opiskelee harjoittamaan korkeatasoista ja merkittävää taiteellista työtä, ja oppii soveltamaan sitä tuotannollisessa prosessi- ja ryhmätyöskentelyssä.  Maisteriopiskelija perehtyy alan keskeisiin teoreettisiin kysymyksiin ja hankkii valmiudet tutkimustoiminnan harjoittamiseen.

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen koulutuksen tavoite on harjoittaa, tutkia ja uudistaa sitä inhimillistä toimintaympäristöä, missä kokemukset ja elämykset ovat nykyään yhä enemmän käsikirjoitettuja, suunniteltuja ja tuotettuja. Maisteriohjelmassa opiskelijaa ohjataan perehtymään tämän mentaalisen ja sosiaalisen syvärakenteen eri ilmenemismuotoihin, erityisesti liikkuvan kuvan eri sovellutusten käsikirjoittamiseen, opiskeluun ja tutkimukseen liittyen.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Uramahdollisuudet

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaineopiskelijat suuntautuvat ja sijoittuvat taiteelliseen työskentelyyn elokuvissa (käsikirjoittajat, käsikirjoittaja-ohjaajat, käsikirjoittaja-tuottajat), taiteelliseen ja tuotannolliseen työskentelyyn televisiossa (tv-käsikirjoittajat, script ja story editorit, show-runnerit tuottajat, apulaistuottajat ), yrittäjiksi ja yhteiskunnallisiksi toimijoiksi (tuotantoyhtiöt, televisiokanavat, alan instituutiot) sekä opettajiksi (yliopistot ja ammattikorkeakoulut).

Koulutuksen sisältö

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriopinnoissa keskeistä on päämäärätietoisen projektityöskentely, jossa toteutuu yksilöllisen taiteellisen työn sekä erityisosaamiseen perustuvan monialaisien ryhmätyöskentelyn ja tuotannollisen toiminnan dynamiikka.

Opiskelija laatii lopputyönään taiteellisesti ja tuotannollisesti korkeatasoisen ja kilpailukykyisen käsikirjoituksen sekä siihen liittyvän tutkimusosion, jossa hän käsittelee itselleen ja yhteisölleen merkityksellistä käsikirjoittamiseen alaan kuuluvaa problematiikkaa.

Lisäksi maisteriopiskelija perehtyy elokuva- ja tv-käsikirjoittamisen käytännön, teorian ja tutkimuksen historiaan sekä uusimpiin saavutuksiin ja sovellutuksiin. Hän arvioi sekä omien että opiskelijatoveriensa elokuva- ja tv-sarjahankkeiden merkitystä ja toteuttamiskelpoisuutta. Valmiuksia erilaisiin tehtäviin ja toimenkuviin vahvistetaan henkilökohtaisilla projekteilla, ryhmätyöskentelyllä, kansainvälisillä opinnoilla ja yhteishankkeilla alan muiden taiteellisten ja tuotannollisten toimijoiden kanssa. Sivuainekokonaisuuksien avulla (esim. elokuvaohjaus, elokuvatuotanto, elokuvaleikkaus tai muut yliopistotasoiset opinnot) opiskelijalla on mahdollisuus syventää käsitystään elokuvan ja television ja niihin liittyvien alojen kokonaisvaltaisesta ja orgaanisesta luonteesta. Seminaarit, vaihtuvat opintokokonaisuudet, kansainväliset workshopit ja koulutushankkeet auttavat opiskelijaa löytämään omat erityisvahvuutensa sekä verkostoitumaan mielekkäällä tavalla.

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2018-2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Osa opinnoista toteutuu kansainvälisinä projekteina, seminaareina ja työpajoina. Opiskelijavaihto mahdollistaa pitempiaikaisen tutustuminen kansainväliseen koulutus- ja toimintaympäristöön. Laaja-alaista, vuosittaista yhteistyötä mm. Engage-projektin (Screen Academy Scotland at Edinburgh Napier University, National Film School Ireland at IADT, Baltic Film and Media School at Tallinn University) sekä Screenwriting Research Networkin toiminnan yhteydessä.

Valintamenettely ja hakukohdekohtaiset vaatimukset

Elokuvataiteen maisteriohjelmaan elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaineeseen haetaan taiteiden alan maisterivalinnassa. Opiskelijavalinta tapahtuu kaksiosaisen valintakokeen kautta. Kaksiosaisissa valinnoissa molempien osien välissä suoritetaan karsintaa. Ensimmäisessä osassa valinta perustuu hakemusasiakirjoihin, ennakkotehtäviin, työnäytteisiin (portfolio), hakijan laatimaan opintosuunnitelmaan ja ansioluetteloon (CV). Toisen osan muodostavat haastattelu ja sitä mahdollisesti edeltävät hakukohdekohtaiset lisätehtävät tai lisätyönäytteet.

Elokuva- ja tv-käsikirjoitusopiskelijoiden opiskelijavalinnoissa keskeisiä valintakriteerejä ovat draamantaju, visuaalisen kerronnan kyky, prosessityöskentelyn valmiudet, yksityiskohtien ja kokonaisuuksien hahmottaminen, valmiudet havaita, tunnistaa ja luoda erityisiä ja merkityksellisiä elämyksellisiä kokonaisuuksia.

Motivaatiokirje

Motivaatiokirje koostuu kahdesta osasta:

  • Kuvaus omista näkemyksistä ja tavoitteista

Hakija tekee selkoa mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa elokuva- ja televisio-käsikirjoittamisen alalla, ja mitkä ovat hänen tavoitteensa sekä toiveensa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Hakija kuvaa mahdollisia urasuunnitelmiaan valmistumisen jälkeen.

  • Opintosuunnitelma

Hakija perehtyy Elokuva- ja televisio-käsikirjoituksen tutkintovaatimuksiin ja laatii niiden perusteella alustavan suunnitelman omista MA-opinnoistaan.

Näiden kahden kohdan lisäksi hakija voi halutessaan myös eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, kuvata taidenäkemyksiään ja töihinsä liittyviä näkökohtia sekä taiteellisia päämääriä.

Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä. Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

CV

CV:ssä hakija antaa seuraavat tiedot; henkilötiedot, koulutus, tuotetut käsikirjoitukset (hakijan käsikirjoitukseen pohjautuvan teoksen tuotantovuosi, teoksen muoto (lyhytelokuva, tv-sarja, näytelmä, jne), teoksen kesto, teoksen ohjaaja), tuotannossa olevat käsikirjoitukset, muu elokuva-alan työkokemus, muu työkokemus, mahdolliset julkaisut, artikkelit, palkinnot ja apurahat, muut haun kannalta oleellisina pidettävät tiedot.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Työnäytekansio (portfolio)

Työnäytekansio koostuu kahdesta osasta.

  • Aikaisempi taiteellinen toiminta – max. 4 sivua

Hakija kuvaa vapaamuotoisesti ja oleellisimmilta osin aikaisempaa taiteellista ja/tai ammatillista toimintaansa käsikirjoittamisen alalla. Tässä kohtaa hakijan on myös mahdollista kuvata tarkemmin käsikirjoittamisen alueeseen liittyviä keskeisiä teoksiaan. Niihin liittyviä kerronnallisia tai muita tavoitteita, niiden sisältöä, ja niiden toteuttamiseen liittyviä kokemuksia tai havaintoja. Hakija voi halutessaan liittää työnäytekansioon linkkejä myös videotiedostoihin (vimeo, youtube jne)

  • Ennakkotehtävä

Hakija toimittaa arvioitavaksi näytteen käsikirjoitustyöstään. Hän voi valita työnäytteeksi jomman kumman kahdesta vaihtoehdosta:

1. Pitkän näytelmäelokuvan (90-120 minuuttia, lajityyppi vapaa) käsikirjoitus

Suoritustapa:

- I ja II näytös / synopsis / yhteensä max. 3 sivua

- III näytös / käsikirjoitus-formaatti / max. 30 sivua

2. Televisiosarjan (long-form kausisarja) käsikirjoitus

Suoritustapa:

- Sarjan ensimmäinen tuotantokausi / kuvaus sarjan keskeisistä henkilöistä ja ensimmäisen kauden tapahtumista pääpiirteissään sekä kuvaus kauden päätöksestä / max. 4 sivua

- Sarjan avausjakso / käsikirjoitus-formaatti / max. 55 sivua

Hakudokumenttien kieli

Suomi, ruotsi tai englanti.

Haku taiteen maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (2 v)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakujakso päätyi 11.1.2019
Lue lisää
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu