Koulutustarjonta

Elokuvataiteen maisteriohjelma - Elokuva- ja tv-käsikirjoitus

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriohjelman tavoite on vahvistaa opiskelijan omaa persoonallista ilmaisua, elokuvallisen kirjoittamisen taitoja sekä valmiuksia toimia taiteellisessa ja tuotannollisessa prosessi- ja ryhmätyöskentelyssä. Maisteriopiskelija perehtyy alan keskeisiin teoreettisiin kysymyksiin ja tutkimustoiminnan harjoittamiseen.
elokuva- ja televisiokäsikirjoitus

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen tavoite

Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen maisteriopintojen tavoite on vahvistaa opiskelijan taiteellisia ja taidollisia valmiuksia ja kykyä rakentaa persoonallista ilmaisua elokuvallisessa kerronnassa. Opiskelija oppii soveltamaan taitojaan tuotannollisessa prosessi- ja ryhmätyöskentelyssä ja kykenee myös pitkäjänteiseen, itsenäiseen työhön. Hän tuntee elokuva- ja televisiotuotannon kokonaisuuden, käsikirjoittajan monet mahdolliset työroolit ja tehtävät sekä alan käytänteet ja sopimukset. Maisteriopiskelija perehtyy elokuvakäsikirjoittamisen keskeisiin teoreettisiin kysymyksiin ja hänellä on valmiuksia tutkimustoiminnan harjoittamiseen.

Koulutuksen sisältö

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriopinnot rakentuvat käsikirjoittamisen syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja elokuvataiteen maisteriohjelman yhteisistä opinnoista.

Pääaineen syventävissä opinnoissa opiskelija harjaantuu elokuvan ja television eri muotojen ja lajityyppien käsikirjoittajamisessa. Ammattikentän käytäntöjen mukainen vaiheittainen eteneminen ja palaute ovat osa sekä yksilöprojekteina että ryhmätyönä toteutettavien käsikirjoittamisen opintojaksojen työtapaa. Käsikirjoittamisen teorian opinnot tukevat kirjoittamistyötä ja avaavat laajempia näköaloja alan traditioon ja tulevaisuuteen. Koulutuksen perusajatuksena on opiskelijan omaäänisen ilmaisun ja oman tekijäpersoonallisuuden kehittymisen mahdollistaminen. Opiskelijan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan kuuluvat vapaasti valittavat opinnot suunnitellaan tätä päämäärää tukemaan. Vapaasti valittavia opintoja on mahdollista valita oman pääaineen lisäksi myös Aalto-yliopiston muiden pääaineiden tai muiden yliopistojen tarjonnasta. Elokuvataiteen yhteisissä opinnoissa opiskelija tutustuu elokuva- ja televisiotuotannon alan kokonaisuuteen, sen eri toimenkuviin ja käytäntöihin sekä taiteellisesta että tuotannollisesta näkökulmasta. Yhteisiin opintoihin sisältyy myös kokonaisvaltaisteen taiteelliseen pohdintaan haastavia ja tekijälähtöiseen tutkimukseen liittyviä teoreettisia opintoja.

Opiskelija laatii maisteriopintojen opinnäytetyönään taiteellisesti korkeatasoisen käsikirjoituksen itsenäisenä projektina tai toimimalla käsikirjoittajana elokuvataiteen opiskelijaryhmän yhteisessä opinnäyte-elokuvassa. Opinnäytteeseen kuuluu myös tutkimusosio tutkimusosio, jossa opiskelija käsittelee itselleen ja alan ammattikentälle merkityksellistä käsikirjoittamiseen alaan kuuluvaa aihetta.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2020-22 tutkintovaatimuksista.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Uramahdollisuudet

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaineopiskelijat suuntautuvat ja sijoittuvat taiteelliseen työskentelyyn elokuvissa (käsikirjoittajat, käsikirjoittaja-ohjaajat, käsikirjoittaja-tuottajat), taiteelliseen ja tuotannolliseen työskentelyyn televisiossa (tv-käsikirjoittajat, script ja story editorit, show-runnerit tuottajat, apulaistuottajat ), yrittäjiksi ja yhteiskunnallisiksi toimijoiksi (tuotantoyhtiöt, televisiokanavat, alan instituutiot) sekä opettajiksi (yliopistot ja ammattikorkeakoulut).

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Mitä edellytämme hakijalta?

Arvostamiamme taitoja ja osaamista ovat draamantaju, visuaalisen kerronnan kyky, prosessityöskentelyn valmiudet, ryhmätyötaidot, yksityiskohtien ja kokonaisuuksien hahmottaminen; valmiudet havaita, tunnistaa ja luoda erityisiä ja merkityksellisiä teoksia elokuva- ja televisiokäsikirjoittamisen alalla.

Arviointiperusteet

 • Portfolio
 • Motivaatiokirje
 • CV

Yllämainittujen lisäksi toisessa vaiheessa hakijoita arvioidaan myös seuraavien kriteerien mukaan:

 • Haastattelu
 • Mahdolliset lisätehtävät tai lisätyönäytteet

Ensimmäinen vaihe ja vaaditut hakudokumentit

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa valintatoimikunta arvioi hakemukset hakudokumenttien perusteella. Hakukohteen vaatimat hakudokumentit on lueteltu alla. Huomioithan myös yleisissä hakuohjeissa kerrottavat hakuasiakirjoja koskevat vaatimukset. Lisää jokainen liite sähköiseen hakulomakkeeseen PDF-muodossa.

Portfolio

Portfolio eli työnäytekansio koostuu kahdesta osasta.

 • Aikaisempi taiteellinen toiminta – max. 2 sivua

Hakija kuvaa vapaamuotoisesti aikaisempaa taiteellista ja/tai ammatillista toimintaansa elokuva- ja televisiokäsikirjoittamisen alalla. Tässä kohtaa hakijan on myös mahdollista kuvata tarkemmin käsikirjoittamisen alueeseen liittyviä keskeisiä teoksiaan, niihin liittyviä kerronnallisia tai sisällöllisiä tavoitteita ja niiden toteuttamiseen liittyviä kokemuksia tai havaintoja. Hakija voi halutessaan liittää työnäytekansioon linkkejä myös videotiedostoihin (Vimeo, Youtube tms.).

 • Ennakkotehtävä

Hakija toimittaa arvioitavaksi näytteen käsikirjoitustyöstään. Hän voi valita jomman kumman kahdesta vaihtoehdosta:

1. Pitkän näytelmäelokuvan käsikirjoitus (90-120 minuuttia). Lajityyppi vapaa.

Suoritustapa:

 • koko elokuvan synopsis yhteensä max. 3 sivua
 • käsikirjoitusnäyte elokuvan alusta (I näytös) / käsikirjoitusformaatti / 25 – 30 sivua

2. Televisiosarjan käsikirjoitus

Sarjassa voi olla vähintään kolme ja enintään kahdeksan osaa. Jaksojen pituus 25 - 30 minuuttia. Lajityyppi vapaa.

Suoritustapa:

 • tiivis synopsis sarjan tapahtumista pääpiirteissään sekä kuvaus sarjan keskeisistä henkilöistä / max. 4 sivua
 • sarjan avausjakso / käsikirjoitusformaatti / 25 – 30 sivua

CV

CV:ssä hakija antaa seuraavat tiedot:

 • henkilötiedot
 • koulutus
 • hakijan teokset käsikirjoittajana, myös opiskelijatyöt:

hakijan käsikirjoitukseen pohjautuvan teoksen nimi, tuotantovuosi, teoksen muoto (lyhytelokuva, tv-sarja, jne) teoksen kesto, ohjaaja, tuottaja, hakijan rooli kirjoittajaryhmässä, mikäli teoksella on useampia käsikirjoittajia

 • mahdolliset parhaillaan tuotannossa olevat tai muuten työn alla olevat käsikirjoitukset
 • muu elokuva-alan työkokemus ja muu työkokemus
 • mahdolliset julkaisut, artikkelit, palkinnot ja apurahat, muut haun kannalta oleellisina pidettävät tiedot

Motivaatiokirje

Motivaatiokirje koostuu kahdesta osasta:

 • Kuvaus omista näkemyksistä ja tavoitteista

Hakija kertoo, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa elokuva- ja televisiokäsikirjoittamisen alalla, ja mitkä ovat hänen MA-opintoihin liittyvät tavoitteensa sekä toiveensa. Hakija kuvaa mahdollisia urasuunnitelmiaan valmistumisen jälkeen.

 • Opintosuunnitelma

Hakija perehtyy Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen tutkintovaatimuksiin ja laatii niiden perusteella alustavan suunnitelman omista MA-opinnoistaan.

Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä.

Hakemusasiakirjojen kieli

Hakudokumentit tulee palauttaa jollakin seuraavista kielistä: suomi (ruotsi) tai englanti.

Toinen vaihe

Osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen. Kutsu toiseen vaiheeseen lähetetään hakijalle viimeistään 7 päivää etukäteen.

Toisen osan muodostavat haastattelu ja sitä mahdollisesti edeltävät lisätehtävät tai lisätyönäytteet.

 

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu