Koulutustarjonta

Elokuvataiteen maisteriohjelma - Elokuva- ja tv-käsikirjoitus

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriohjelman tavoite on vahvistaa opiskelijan omaa persoonallista ilmaisua, elokuvallisen kirjoittamisen taitoja sekä valmiuksia toimia taiteellisessa ja tuotannollisessa prosessi- ja ryhmätyöskentelyssä. Maisteriopiskelija perehtyy alan keskeisiin teoreettisiin kysymyksiin ja tutkimustoiminnan harjoittamiseen.
elokuva- ja televisiokäsikirjoitus

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

2.12.2019 - 3.1.2020

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika ei ole vielä alkanut

Hakuaika alkaa 2.12.2019

Koulutuksen tavoite

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriopiskelija opiskelee harjoittamaan korkeatasoista ja merkittävää taiteellista työtä, ja oppii soveltamaan sitä tuotannollisessa prosessi- ja ryhmätyöskentelyssä.  Maisteriopiskelija perehtyy alan keskeisiin teoreettisiin kysymyksiin ja hankkii valmiudet tutkimustoiminnan harjoittamiseen.

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen koulutuksen tavoite on harjoittaa, tutkia ja uudistaa sitä inhimillistä toimintaympäristöä, missä kokemukset ja elämykset ovat nykyään yhä enemmän käsikirjoitettuja, suunniteltuja ja tuotettuja. Maisteriohjelmassa opiskelijaa ohjataan perehtymään tämän mentaalisen ja sosiaalisen syvärakenteen eri ilmenemismuotoihin, erityisesti liikkuvan kuvan eri sovellutusten käsikirjoittamiseen, opiskeluun ja tutkimukseen liittyen.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Uramahdollisuudet

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaineopiskelijat suuntautuvat ja sijoittuvat taiteelliseen työskentelyyn elokuvissa (käsikirjoittajat, käsikirjoittaja-ohjaajat, käsikirjoittaja-tuottajat), taiteelliseen ja tuotannolliseen työskentelyyn televisiossa (tv-käsikirjoittajat, script ja story editorit, show-runnerit tuottajat, apulaistuottajat ), yrittäjiksi ja yhteiskunnallisiksi toimijoiksi (tuotantoyhtiöt, televisiokanavat, alan instituutiot) sekä opettajiksi (yliopistot ja ammattikorkeakoulut).

Koulutuksen sisältö

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriopinnoissa keskeistä on päämäärätietoisen projektityöskentely, jossa toteutuu yksilöllisen taiteellisen työn sekä erityisosaamiseen perustuvan monialaisien ryhmätyöskentelyn ja tuotannollisen toiminnan dynamiikka.

Opiskelija laatii lopputyönään taiteellisesti ja tuotannollisesti korkeatasoisen ja kilpailukykyisen käsikirjoituksen sekä siihen liittyvän tutkimusosion, jossa hän käsittelee itselleen ja yhteisölleen merkityksellistä käsikirjoittamiseen alaan kuuluvaa problematiikkaa.

Lisäksi maisteriopiskelija perehtyy elokuva- ja tv-käsikirjoittamisen käytännön, teorian ja tutkimuksen historiaan sekä uusimpiin saavutuksiin ja sovellutuksiin. Hän arvioi sekä omien että opiskelijatoveriensa elokuva- ja tv-sarjahankkeiden merkitystä ja toteuttamiskelpoisuutta. Valmiuksia erilaisiin tehtäviin ja toimenkuviin vahvistetaan henkilökohtaisilla projekteilla, ryhmätyöskentelyllä, kansainvälisillä opinnoilla ja yhteishankkeilla alan muiden taiteellisten ja tuotannollisten toimijoiden kanssa. Sivuainekokonaisuuksien avulla (esim. elokuvaohjaus, elokuvatuotanto, elokuvaleikkaus tai muut yliopistotasoiset opinnot) opiskelijalla on mahdollisuus syventää käsitystään elokuvan ja television ja niihin liittyvien alojen kokonaisvaltaisesta ja orgaanisesta luonteesta. Seminaarit, vaihtuvat opintokokonaisuudet, kansainväliset workshopit ja koulutushankkeet auttavat opiskelijaa löytämään omat erityisvahvuutensa sekä verkostoitumaan mielekkäällä tavalla.

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2018-2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Osa opinnoista toteutuu kansainvälisinä projekteina, seminaareina ja työpajoina. Opiskelijavaihto mahdollistaa pitempiaikaisen tutustuminen kansainväliseen koulutus- ja toimintaympäristöön. Laaja-alaista, vuosittaista yhteistyötä mm. Engage-projektin (Screen Academy Scotland at Edinburgh Napier University, National Film School Ireland at IADT, Baltic Film and Media School at Tallinn University) sekä Screenwriting Research Networkin toiminnan yhteydessä.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Mitä edellytämme hakijalta?

Arvostamiamme taitoja ja osaamista ovat draamantaju, visuaalisen kerronnan kyky, prosessityöskentelyn valmiudet, ryhmätyötaidot, yksityiskohtien ja kokonaisuuksien hahmottaminen; valmiudet havaita, tunnistaa ja luoda erityisiä ja merkityksellisiä teoksia elokuva- ja televisiokäsikirjoittamisen alalla.

Arviointiperusteet

 • Portfolio
 • Motivaatiokirje
 • CV

Yllämainittujen lisäksi toisessa vaiheessa hakijoita arvioidaan myös seuraavien kriteerien mukaan:

 • Haastattelu
 • Mahdolliset lisätehtävät tai lisätyönäytteet

Ensimmäinen vaihe ja vaaditut hakudokumentit

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa valintatoimikunta arvioi hakemukset hakudokumenttien perusteella. Hakukohteen vaatimat hakudokumentit on lueteltu alla. Huomioithan myös yleisissä hakuohjeissa kerrottavat hakuasiakirjoja koskevat vaatimukset. Lisää jokainen liite sähköiseen hakulomakkeeseen PDF-muodossa.

Portfolio

Portfolio eli työnäytekansio koostuu kahdesta osasta.

 • Aikaisempi taiteellinen toiminta – max. 2 sivua

Hakija kuvaa vapaamuotoisesti aikaisempaa taiteellista ja/tai ammatillista toimintaansa elokuva- ja televisiokäsikirjoittamisen alalla. Tässä kohtaa hakijan on myös mahdollista kuvata tarkemmin käsikirjoittamisen alueeseen liittyviä keskeisiä teoksiaan, niihin liittyviä kerronnallisia tai sisällöllisiä tavoitteita ja niiden toteuttamiseen liittyviä kokemuksia tai havaintoja. Hakija voi halutessaan liittää työnäytekansioon linkkejä myös videotiedostoihin (Vimeo, Youtube tms.).

 • Ennakkotehtävä

Hakija toimittaa arvioitavaksi näytteen käsikirjoitustyöstään. Hän voi valita jomman kumman kahdesta vaihtoehdosta:

1. Pitkän näytelmäelokuvan käsikirjoitus (90-120 minuuttia). Lajityyppi vapaa.

Suoritustapa:

 • koko elokuvan synopsis yhteensä max. 3 sivua
 • käsikirjoitusnäyte elokuvan alusta (I näytös) / käsikirjoitusformaatti / 25 – 30 sivua

2. Televisiosarjan käsikirjoitus

Sarjassa voi olla vähintään kolme ja enintään kahdeksan osaa. Jaksojen pituus 25 - 30 minuuttia. Lajityyppi vapaa.

Suoritustapa:

 • tiivis synopsis sarjan tapahtumista pääpiirteissään sekä kuvaus sarjan keskeisistä henkilöistä / max. 4 sivua
 • sarjan avausjakso / käsikirjoitusformaatti / 25 – 30 sivua

CV

CV:ssä hakija antaa seuraavat tiedot:

 • henkilötiedot
 • koulutus
 • hakijan teokset käsikirjoittajana, myös opiskelijatyöt:

hakijan käsikirjoitukseen pohjautuvan teoksen nimi, tuotantovuosi, teoksen muoto (lyhytelokuva, tv-sarja, jne) teoksen kesto, ohjaaja, tuottaja, hakijan rooli kirjoittajaryhmässä, mikäli teoksella on useampia käsikirjoittajia

 • mahdolliset parhaillaan tuotannossa olevat tai muuten työn alla olevat käsikirjoitukset
 • muu elokuva-alan työkokemus ja muu työkokemus
 • mahdolliset julkaisut, artikkelit, palkinnot ja apurahat, muut haun kannalta oleellisina pidettävät tiedot

Motivaatiokirje

Motivaatiokirje koostuu kahdesta osasta:

 • Kuvaus omista näkemyksistä ja tavoitteista

Hakija kertoo, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa elokuva- ja televisiokäsikirjoittamisen alalla, ja mitkä ovat hänen MA-opintoihin liittyvät tavoitteensa sekä toiveensa. Hakija kuvaa mahdollisia urasuunnitelmiaan valmistumisen jälkeen.

 • Opintosuunnitelma

Hakija perehtyy Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen tutkintovaatimuksiin ja laatii niiden perusteella alustavan suunnitelman omista MA-opinnoistaan.

Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä.

Hakemusasiakirjojen kieli

Hakudokumentit tulee palauttaa jollakin seuraavista kielistä: suomi (ruotsi) tai englanti.

Toinen vaihe

Osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen. Kutsu toiseen vaiheeseen lähetetään hakijalle viimeistään 7 päivää etukäteen.

Toisen osan muodostavat haastattelu ja sitä mahdollisesti edeltävät lisätehtävät tai lisätyönäytteet.

 

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika ei ole vielä alkanut

Hakuaika alkaa 2.12.2019
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu