Insinööritieteiden korkeakoulu

Jätevedenpuhdistamo päästäjästä hiilinieluksi

Jätevedenpuhdistus on vielä tällä hetkellä yksi yhteiskunnan suurista energiankuluttajista ja merkittävä pistelähde CO2-päästöille.
Carbon sink

Jätevedenpuhdistus on vielä tällä hetkellä yksi yhteiskunnan suurista energiankuluttajista ja merkittävä pistelähde CO2-päästöille. Vähitellen prosesseja ja laitteita optimoimalla puhdistuksesta aletaan saada energianeutraalia. Jäteveden sisältämä energiasisältö antaa kuitenkin potentiaalin tuottaa monin verroin energiaa käsittelyn tarvitsemaan energiamäärään nähden. Puhdistamot voitaisiin siis saada tuottamaan energiaa merkittävästi yli niiden oman tarpeen. Muuttuminen hiilinieluksi edellyttää myös prosessin suorien kasvihuonekaasupäästöjen hyvää hallintaa. Typpioksiduuli ja metaani ovat merkittäviä suoria päästölähteitä silloin, jos prosessia ei hallita hyvin. Näiden päästömekanismien ymmärtämiseen tarvitaan yhä vielä tutkimustyötä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: