Aalto-yliopisto

ÄlyOppi - sähköisten oppimisympäristöjen käyttö ja kehitys

Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto -hankkeen tarkoituksena on kehittää ja laajentaa yliopistokohtaisia sähköisiä oppimisympäristöjä korkeakoulujen väliseen käyttöön. Älykkäillä oppimisympäristöillä tarkoitetaan muun muassa automaattista tarkastamista, visualisaatioita ja simulaatioita. Näillä pyritään tarjoamaan opiskelijoille vuorovaikutteista oppimismateriaalia ja tukea itsenäistä työskentelyä, sekä mallintaa ja analysoida alakohtaista oppisisältöä.

ÄlyOppi-hankkeen tarkoitus on hyödyttää opiskelijan lisäksi opettajia ja kurssien järjestäjiä rakentamalla yhtenäisiä ympäristöjä korkeakoulujen välille ja mahdollistamalla järjestelmien käytön avoimesti kaikissa oppilaitoksissa. Opettajille muodostetaan avoimet alakohtaiset verkostot, joiden avulla mahdollistetaan sisältöjen jakaminen ja tarjotaan tukea käyttöönottoon.

Tapahtumat

ÄlyOppi järjestää webinaarisarjan, joka esittelee kunkin osahankkeen tuotoksia ja saavutuksia. Webinaarit kestävät noin tunnin, ja noin ensimmäinen 40 minuuttia esityksestä tallennetaan jälkikatselua varten. Loppuosan kysymysosiota ei nauhoiteta. Kevään webinaarien aikataulusta tiedotetaan tällä sivulla myöhemmin!

Kaikki webinaarit alkavat klo 09:00.

 

21.5. klo 09:00

Lääkelaskenta (Heikki Paakkonen, Arcada)

 • Webinaari esittelee matematiikan osahankkeessa tuotettuja lääkelaskennan tehtäviä ja niiden käyttöönottoa omilla kursseilla.

Zoom

 

Menneet webinaarit

15.1. Flippaus matematiikassa (Petri Nokelainen, Tampereen yliopisto)

 • Flippaus eli käänteinen opetus (flipped learning) on opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta korostava opetusmenetelmä. Opiskelijalle annetaan materiaalia ja ennakkotehtäviä uuteen aiheeseen liittyen esimerkiksi verkkoalustan kautta, ja perinteisesti luennoimiseen käytetty aika hyödynnetään joustavasti jatkamalla asian käsittelyä opiskelijoiden itseopiskelun pohjalta. Webinaarissa esitellään kokemuksia flippauksesta matematiikan opetuksessa Tampereen yliopistossa.

29.1. Vertaisarviointi eri järjestelmissä (Anni Rytkönen, Aalto-yliopisto, Timo Poranen ja Eliisa Väkevä, Tampereen yliopisto sekä Vesa Lappalainen, Jyväskylän yliopisto)

 • Vertaisarvioinnissa opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta muille opiskelijoille opettajan ohjeistusten mukaisesti. Webinaarissa esittelemme vertaisarviointiin liittyviä toiminnallisuuksia eri oppimisympäristöissä ja järjestelmissä.

12.2. ViLLE-oppimisjärjestelmä: ”Opettajilta opettajille” (Peter Larsson ja Mikko-Jussi Laakso, Turun yliopisto)

 • Digitaalisen opetusteknologian hyödyntämistä on tutkittu Turun yliopiston tietotekniikan laitoksella yli kymmenen vuotta. Osana tutkimusta on kehitetty ViLLE-oppimisjärjestelmä, jota käytetään useassa oppiaineessa ja kaikilla oppiasteilla peruskoulusta korkeakouluun. Oppimisjärjestelmä rakentuu tehtävien ympärille, joita opiskelijat tekevät kursseilla. ViLLE tarjoaa opiskelijalle kootusti tiedot aktiivisten kurssien tehtävistä, aikarajoista ja tapahtumista. Tehtävien automaattinen arviointi on ViLLEn keskeisiä piirteitä, mikä mahdollistaa opiskelijalle opiskelun sopivimpana ajankohtana.

26.2. Oppimisanalytiikan perusteet ja koulutuksen kehittäminen oppimisanalytiikan keinoin: kurssitasolta kansalliseen ekosysteemiin (Mikko-Jussi Laakso, Turun yliopisto)

 • Oletko ollut kiinnostunut oppimisanalytiikasta, mutta et tiedä mistä aloittaa? Mitkä ovat oppimisanalytiikan perusteet, ja mikä on OA-keskuksen tarina? Miten voimme kansallisesti kehittää koulutusta tutkimus- ja tietopohjaisesti? Webinaarissa käydään läpi oppimisanalytiikan perusteet, oppimisanalytiikka koulutuksen eri tasoilla ja nostetaan esille tulevaisuuden suuntaviivat.

12.3. Ohjelmointikurssien sähköinen arvioiminen (Vesa Lappalainen, Jyväskylän yliopisto, Ari Korhonen ja Sanna Suoranta, Aalto-yliopisto sekä Eliisa Väkevä, Tampereen yliopisto)

 • Webinaari esittelee eri korkeakoulujen sähköisiä tenttejä, pääsykokeita, arviointikäytäntöjä ja niissä hyödynnettäviä teknologioita erityisesti tietotekniikan ja ohjelmointikurssien näkökulmasta. Panelistit kolmesta eri korkeakoulusta pohtivat mm. miksi sähköisiä tenttejä ja pääsykokeita kannattaa järjestää, mitä hyötyä niistä on opettajan ja opiskelijan näkökulmasta sekä sitä miten sähköinen tentti eroaa perinteisestä paperilla tehdystä salitentistä. Webinaarin moderaattorina toimii Ari Korhonen (Aalto-yliopisto) ja panelisteina Eliisa Väkevä (Tampereen yliopisto), Sanna Suoranta (Aalto-yliopisto) sekä Vesa Lappalainen (Jyväskylän yliopisto).

26.3. Parhaat opetuskäytännöt verkossa sekä yhdistäminen lähiopetukseen

 • Tietotekniikan opetuksessa on yhdistelty verkko-opetusta ja sulautettua opetusta pitkään, ja siihen on muodostunut käytäntöjä, jotka on todettu erityisen toimiviksi. Koronatilanne on pakottanut siirtämään kaiken toiminnan verkkoon, jolloin meillä on käsissämme uusi tilanne ajatellen opetuksen tulevaisuutta, kun tilanne normalisoituu. Mitkä asiat haluamme ehdottamasti siirtää takaisin lähiopetukseen? Mikä on lähiopetuksen antama lisäarvo puhtaaseen verkko-opetukseen nähden? Mitkä asiat haluamme jatkossa pitää ehdottamasti verkossa? Mitä uusia tai parempia välineitä tai toimintamuotoja verkkoon tarvittaisiin opetuksessa ja oppimisessa?

9.4. Opettajaverkostot tietotekniikassa (Ari Korhonen, Aalto-yliopisto, Timo Poranen ja Terhi Kilamo, Tampereen yliopisto sekä Antti Knutas, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu)

 • Tietotekniikan osahankkeessa toimivat tällä hetkellä aktiivisina ohjelmoinnin perusopetuksen, tietorakenteiden ja algoritmien, www-ohjelmoinnin ja tietokantojen opettajaverkostot. Webinaarissa opettajaverkostot kertovat toiminnastaan sekä esittelevät tuotoksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Webinaarin lopuksi keskustellaan verkostotoiminnan jatkosta ja kehittämisestä.

23.4. Miten yhdessä eteenpäin? Järjestelmien ja sisällön kehityksen tulevaisuus (Petri Salo, Aalto-yliopisto, Simo Ali-Löytty ja Terhi Kilamo, Tampereen yliopisto, Vesa Lappalainen, Jyväskylän yliopisto sekä Mikko-Jussi Laakso, Turun yliopisto)

 • Oppimateriaalin kehittäminen yhdessä ja jakaminen korkeakoulujen kesken on laajasti kannatettu ajatus, mutta sen toteuttaminen niin, että materiaalia oikeasti käytetään muualla kuin kehittäjän omalla kurssilla on todettu haasteelliseksi. Webinaarissa keskustellaan erilaisten oppimisalustojen jakamisesta ja yliopistorajat ylittävästä käytöstä matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetuksen kokemuspohjalta. Minkäläiset käytänteet toimivat ja mitkä ovat suurimmat esteet laajemmalle yhteiskäytölle?

7.5. Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn -opintojakso verkossa (Simo Ali-Löytty ja Pekka Pere, Tampereen yliopisto)

 • Webinaarissa käydään lävitse opintojakson MATH.APP.210 Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn sisältöjä ja materiaaleja. Opintojakso on Tampereen yliopiston uusi opintojakso, joka on pakollinen perusopintotasoinen opintojakso niin tilastollisen data-analyysin, matematiikan kuin tekniikan opiskelijoille. Opintojakson toteutuksia tulee olemaan tarjolla myös FiTech-verkostoyliopiston tarjonnassa. ÄlyOppi-hankkeessa kehitetty materiaali on saatavilla Abacus-materiaalipankissa.

 

Menneiden webinaarien tallenteet

 

Syksyn 2020 webinaarit

25.9. Soveltavan fysiikan osahanke (Juho Alatalo, Oulun yliopisto ja Otto Ellonen, Vaasan yliopisto)

 • Osahankkeessa on kehitetty kone- ja sähkötekniikan alueille vuorovaikutteisia, automaattisesti tarkastettavia tehtäviä, jotka perustuvat STACK-järjestelmään.

9.10. STACK-järjestelmä ja Abacus-projekti (Petri Salo, Aalto-yliopisto ja Simo Ali-Löytty, Tampereen yliopisto)

 • STACK on matemaattisten, symbolista laskentaa sisältävien tehtävien laatimista ja automaattista tarkastamista varten kehitetty ohjelma. Abacus-projektissa on kehitetty suuri määrä tehtäviä matematiikan, fysiikan ja tekniikan alueille. Esityksessä esitellään tarkemmin STACKin käyttöä ja tehtävien laatimista.

23.10. Tietotekniikan osahankkeen yleisesittely (Lauri Malmi ja Ari Korhonen, Aalto-yliopisto)

 • Tietotekniikan osahankkeessa on useita alahankkeita, jotka liittyvät tietotekniikkaa tukevien oppimisympäristöjen kehittämiseen ja niiden yhteensopivuuden parantamiseen. Hankkeen tärkeänä osana on rakentaa opettajaverkostoja eri teemojen, kuten ohjelmoinnin perusopetuksen tai tietokantojen opetuksen, ympärille. Tässä esityksessä kuvataan tietotekniikan osahankkeen kokonaisuutta. Webinaarisarjan myöhemmissä esityksissä syksyllä 2020 ja keväällä 2021 kuvataan alahankkeita tarkemmin.

6.11. STACKin tilalliset tehtävät (Matti Harjula, Matematiikka/Aalto-yliopisto ja Kimmo Kulmala, Fysiikka/Aalto-yliopisto)

 • Fysiikan osahankkeessa on laadittu suuri määrä erityyppisia tehtäviä STACK-järjestelmän varaan. Esityksessä keskitytään uudentyyppiseen ns. tilalliseen tehtävään, jossa tehtävä mukautuu opiskelijan vastausten perusteella.

20.11. Matematiikan osahankkeen yleiskuvaus (Simo Ali-Löytty ja Valtteri Pinkkilä, Tampereen yliopisto sekä Lassi Korhonen, Oulun yliopisto)

 • Matematiikan osahankkeessa on kehitetty paitsi suuri määrä tehtäviä STACK-järjestelmän varaan, myös STACK-järjestelmään uusia ominaisuuksia.  Lisäksi hankkeessa on tuotettu verkkomateriaalia useita kokonaisia kursseja varten. Tässä esityksessä kuvataan matematiikan osahankkeen kokonaisuutta.  Webinaarisarjan myöhemmissä esityksissä keväällä 2021 kuvataan alahankkeita tarkemmin.

4.12. TIM-järjestelmä (Vesa Lappalainen, Jyväskylän yliopisto)

 • TIM on uudentyyppien oppimisalusta, jonka avulla on helppo rakentaa verkkoon opetusmateriaalia, jossa on laaja valikoima erilaisia vuorovaikutteisia elementtejä ja jossa materiaalin yhteiskehittäinen on helppoa. Opettaja pystyy myös seuraamaan, miten opiskelijat ovat käyttäneet materiaalia.

11.12. Plussa-järjestelmä (Terhi Kilamo, Tampereen yliopisto)

 • Plussa (tai A+) on alunperin Aalto-yliopistossa kehitetty oppimisalusta tietotekniikan ja erityisesti ohjelmoinnin opetusta varten. Se mahdollistaa hyvin erilaisten vuorovaikutteisten komponenttien lisäämisen materiaalin, mm. tehtävien automaattista tarkastamista varten. Aalto ja Tampereen yliopisto ovat kehittäneet järjestelmää yhdessä.

 

Menneiden webinaarien tallenteet

Osahankkeet

ÄlyOppi jakautuu aloittain neljään eri osahankkeeseen: tietotekniikka, matematiikka, fysiikka ja soveltava fysiikka.

Lue lisää

Partnerit

ÄlyOppi-hanke toteutetaan yhdentoista suomalaisen korkeakoulun yhteistyönä. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto, ja partnereina toimivat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto, Arcada yrkeshögskolan, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta 2018-2021.

ÄlyOppi-hankkeen partnerikorkeakoulujen logot

Lisätietoja

Nea Pirttinen

Projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu