Aalto-yliopisto

Akateemisten asiain komitean vaalien ehdokkaat

Vaalit järjestetään sähköisenä äänestyksenä 16.– 22.11.2021 ryhmässä "Muu tutkimus- ja opetushenkilöstö ja muu henkilöstö".

Tällä sivulla

Loading table of contents

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komiteaan valitaan vaaleilla uudet jäsenet ryhmässä "Muu tutkimus- ja opetushenkilöstö ja muu henkilöstö", ja tähän henkilöstöryhmään kuuluvat ovat äänioikeutettuja. Vaalit järjestetään 16.–22.11.2021.

Tällä sivulla on julkaistu ehdokkaat ehdokasnumerojärjestyksessä.

  • Ehdokkaat 2–4 edustavat Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys PROn vaalilittoa .
  • Ehdokas 5 ei kuulu vaaliliittoihin.
  • Ehdokkaat 6–22 edustavat akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliittoa.
  • Ehdokkaat 23–36 edustavat akateemisen muun henkilöstön vaaliliittoa.

Jokaisesta ehdokkaasta on esitetty vähintään seuraavat tiedot: ehdokasnumero, nimi, tehtävänimike, kuuluuko tutkimus- ja opetushenkilöstöön vai muuhun henkilöstöön, ala, vaaliliitto (jos sellaiseen kuuluu).

Börje Helenius
Börje Helenius

2  Helenius Börje

suunnittelija, muu henkilöstö, Aalto ENG, tekniset tieteet, Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys PROn vaaliliitto

Haluan edistää akateemisten asiain komiteassa: Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja verkkaista sekä tasaista etenemistä uusien asioiden suhteen. Och även på svenska!

Minut tulisi valita, jotta myös henkilökunnalla on ääni akateemisessa päätöksenteossa

Kokemusta on akateemisesta päätöksenteosta: AAK varajäsen, IAK jäsen, Aalto EQU (Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta) jäsen.

Tiina Kotti
Tiina Kotti

3  Kotti Tiina

suunnittelija, muu henkilöstö, yhteiset palvelut, Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys PROn vaaliliitto

Tohtorinkoulutuspalveluissa työskentelevä ja nykyisin varaluottamusmiehenä toimiva Tiina on työskennellyt Aallossa 10 vuotta ja ollut AAKin jäsen kaksi kautta. Tiina on yhteiskuntatieteiden maisteri ja edustaa AAKissa Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys Pro ry:tä, eli Aalto HY:tä.

Petri Peltonen
Petri Peltonen

4  Peltonen Petri

palkka- ja henkilöstösihteeri, muu henkilöstö, yhteiset palvelut, Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys PROn vaaliliitto

Olen pitkän linjan yliopistolainen, siirryin Aaltoon Helsingin kauppakorkeakoulun mukana 2010. Olen edustanut muuta henkilöstö AAKissa yhden kauden varsinaisena ja kaksi kautta varajäsenenä. Toimin myös Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys PRO ry:n pääluottamusmiehenä.

Jaakko Kölhi
Jaakko Kölhi

5  Kölhi Jaakko

suunnittelija, muu henkilöstö, Aalto ARTS, taideteollisuus, –

AAKin jäsenenä haluan edistää aitoa monialaisuutta. Nykyisellään vain harva opiskelija sisällyttää tutkintoonsa toisen alan opintoja. Osittain tämä johtuu opetuksen järjestämisen tavoista ja niistä koituvista esteistä. Jokaisen alan tulisi tarjota opetusta niin, että siihen on aidosti ja laajasti mahdollisuus osallistua toisista oppiaineista ja korkeakouluista. Aalto-yliopiston alkuperäinen idea monialaisuudesta on mielestäni jäänyt monin tavoin puolitiehen ja tähän haluan pyrkiä vaikuttamaan.

Olen työskennellyt Aalto-yliopiston oppimispalveluissa vuodesta 2013: ensin Perustieteiden korkeakoulussa, sitten Insinööritieteiden korkeakoulussa ja vuodesta 2020 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Tehtävissäni olen toiminut laajasti AAKin toimivaltaan kuuluvien asioiden kuten opetussuunnitelmien, opiskelijavalintojen ja opetuksen sääntöjen ja ohjeiden parissa. Kokemukseni kolmesta korkeakoulusta antaa minulle mahdollisuuden tarkastella asioita eri alojen ja toimintakulttuurien näkökulmasta.

https://www.linkedin.com/in/jaakkokolhi/

Kalle Airo
Kalle Airo

6  Airo Kalle

yliopisto-opettaja, tutkimus- ja opetushenkilöstö, Aalto SCI, tekniset tieteet, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

Minun Aaltoni on monimuotoinen ja kansainvälinen. Olen yksi Aalto Ventures Programin perustajista ja johtajista. Koordinoin myös yrittäjämäistä ajattelutapaa Aallon läpileikkaavana teemana. AAK:ssa ajaisin koko Aallon etua ja edustaisin erityisesti ”epätyypillisten” työntekijöiden näkökulmaan. Se on kuitenkin keskeinen osa kulttuuria, joka tekee Aallosta Aallon.

Minulla on pitkä kokemus asioiden aikaansaamisesta yliopistoissa ja niiden hallinnossa. Aloitin ensimmäisessä koulutusohjelmatoimikunnassani parikymmentä vuotta sitten opiskelijajäsenenä ja olen sen jälkeen palvellut yhteisöämme mm. Aalto SCI:n AAK:ssa ja monissa yliopistoverkostoissa. Olen myös vetänyt kaksi opetus- ja kulttuuriministeriön kansallista kärkihanketta sekä tehnyt kansainvälistä yhteistyötä amerikkalaisten, aasialaisten ja eurooppalaisten yliopistojen kanssa mm. Nordic5Tech-, CLUSTER- sekä EIT-verkostoissa.

Munjur Moula
E. Moula Md.Munjur

7  E. Moula Md.Munjur

vierailija,tutkimus- ja opetushenkilöstö, Aalto ENG, tekniset tieteet, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

Esittelyteksti englanninkielisellä sivulla.

8  Giesecke Stina

vanhempi yliopistonlehtori, tutkimus- ja opetushenkilöstö, Aalto SCI, tekniset tieteet, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

 

9  Glerean Enrico

staff scientist, tutkimus- ja opetushenkilöstö, Aalto SCI, tekniset tieteet, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

Esittelyteksti englanninkielisellä sivulla.

https://research.aalto.fi/en/persons/enrico-glerean

 

10  Haahtela Tero

projektipäällikkö, tutkimus- ja opetushenkilöstö, Aalto SCI, tekniset tieteet, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

Aallossa tulee panostaa enemmän tutkimuksen jatkuvuuteen ja yhteistyöhön suomalaisten yritysten kanssa. Tällöin vahva teoriaosaaminen ja käytäntö kohtaavat, ja samalla turvaamme laajemman rahoituspohjan toiminnallemme sekä lisäämme yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme. Yhteistyö tuo uusimman tiedon ja tutkimuksen paremmin myös opetuskäyttöön.

 

11  Huuki Juha

yliopistonlehtori, tutkimus- ja opetushenkilöstö, Aalto ENG, tekniset tieteet, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

Juha työskentelee Aalto ENG:ssä  yliopistonlehtorina ja omaa työkokemusta niin teollisuuden kuin akateemiselta puolelta. Hän on työskennellyt Aallossa sen perustamisesta alkaen ja ennen sitä TKK:lla. Yhteistyö teollisuuden kanssa sopivassa määrin eri kursseilla ja yhteisopettajuus Aallossa olisi asioita, joita hän pyrkisi edistämään.

Mika Karhu
Mika Karhu

12  Karhu Mika

yliopistonlehtori, tutkimus- ja opetushenkilöstö, Aalto ARTS, taideteollisuus, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

Haluan edistää Aallossa hallinnon  läpinäkyvyyttä, aitoa arvokeskustelua, jossa yhdistyy käytännön työn, opetuksen, tutkimuksen merkityksellisyys koko yliopiston eri tasoilla. Minulla on pitkä kokemus yli 20 vuotta yliopistotasolla opettajana ja tutkijana. Olen väitellyt kokemusfilosofiasta ja erikoisalani on luova ajattelu ja sen opetus ja tutkimus.

Reetta Karinen
Reetta Karinen

13  Karinen Reetta

vanhempi yliopistonlehtori, tutkimus- ja opetushenkilöstö, Aalto CHEM, tekniset tieteet, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

Olen Reetta Karinen, vanhempi yliopistonlehtori, pitkän linjan aaltolainen ja sitä ennen jo TKK:lainen. Vuosien aikana minulle ovat tulleet tutuiksi sekä opetus- että tutkimustehtävät. Minulla on pitkä kokemus osallistumisesta yhteisten asioiden hoitoon Aalto CHEMissä, ja nyt olen innostunut osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon myös yliopiston tasolla ja olen siis ehdolla yliopiston akateemisten asiain komiteaan.

14  Karjalainen Jouko

vanhempi yliopistonlehtori, tutkimus- ja opetushenkilöstö, Aalto SCI, tekniset tieteet, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

Ari Korhonen
Ari Korhonen

15  Korhonen Ari

vanhempi yliopistonlehtori, tutkimus- ja opetushenkilöstö, Aalto SCI, tekniset tieteet, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

Vaikka olenkin ensimmäistä kertaa ehdolla näissä vaaleissa, niin olen pitkän linjan aaltolainen: opiskellut ja työskennellyt Otaniemessä yli 30 vuotta, valmistunut ja väitellyt Teknillisessä korkeakoulussa ja sieltä siirtynyt sujuvasti Aaltoon. 

Opetan suuria tietotekniikan peruskursseja. Olemme jo pitkään eläneet murroksen aikaa, jossa koulutus siirtyy tai ainakin yhä enemmän hyödyntää verkkoa ja sen mahdollisuuksia. Tämä muutos edellyttää myös asianmukaista resursointia, jotta se voidaan toteuttaa kunnolla. Tutkimukseni liittyy oppimisanalytiikkaan ja opetusteknologiaan. Sitä kautta tulokulmani tämän murroksen hallintaan on tutkimuksellinen. 

Tavoitteeni akateemisten asiain komiteassa on huolehtia siitä, että opetuksen ja tutkimuksen laadun ylläpito ja edistäminen nähdään yliopistomme keskeisinä ja yhtä tärkeinä päämäärinä unohtamatta yhteiskunnallista vuorovaikutusta.  Lisätietoa minusta löydät Aalto People -profiilistani.

Anu Lehtovuori
Anu Lehtovuori

16  Lehtovuori Anu

yliopistonlehtori, tutkimus- ja opetushenkilöstö, Aalto ELEC, tekniset tieteet, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

Kokemusta ja tervettä järkeä akateemiseen päätöksentekoon. Aalto ELECin akateemisessa komiteassa jo vuodesta 2011 ja Aalto-tasolla varajäsenenä 2015 alkaen. Edelleen palveluksessanne positiivisella tekemisen meiningillä,

Anu

https://research.aalto.fi/fi/persons/anu-lehtovuori

17  Nieminen Mika P.

yliopistonlehtori, tutkimus- ja opetushenkilöstö, Aalto SCI, tekniset tieteet, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

Kerttu Pollari-Malmi
Kerttu Pollari-Malmi

18  Pollari-Malmi Kerttu

vanhempi yliopistonlehtori, tutkimus- ja opetushenkilöstö, Aalto SCI, tekniset tieteet, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

Olen toiminut tietotekniikan opetustehtävissä yliopistossa yli 25 vuoden ajan. Opetan nykyisin suuria peruskursseja, ja yli 1000 opiskelijaa suorittaa jonkin kurssini vuoden aikana. Aallon akateemisten asioiden komiteassa olen ollut neljä vuotta. Tavoitteenani on tuoda opettajien näkökulmaa paremmin esiin Aallon päätöksenteossa.

Saana Rossi
Saana Rossi

19  Rossi Saana

tohtorikoulutettava, tutkimus- ja opetushenkilöstö, Aalto ENG, tekniset tieteet, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

Olen toisen vuoden tohtoriopiskelija rakennetun ympäristön laitokselta Insinööritieteiden korkeakoulusta. Olen kiinnostunut kokonaisvaltaisesti Aallon opetuksen, prosessien ja yliopistoyhteisön kehittämisestä, ja toiminut aktiivisesti sen eteen viimeisen kymmenen vuoden aikana arkkitehtuurin laitoksella, Aalto ARTSissa ja yliopistotasolla. Pandemia-ajan jäljiltä yliopistoyhteisöllä on erityisen suuri merkitys sen jäsenten hyvinvoinnille, ja tutkimustyötä, opetusta, opiskelua ja hallintoa tukevilla prosesseilla on valtava vaikutus siihen, että jokainen yliopistoyhteisön jäsen voi hyödyntää omia vahvuuksiaan ja pärjätä hyvin töissään ja opinnoissaan.

Kandidaatti- ja maisteriopintojeni aikana olen toiminut kolme vuotta varsinaisena tai varajäsenenä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateemisessa komiteassa sekä yhden vuoden varajäsenenä AAKissa. Lisäksi olen ollut opiskelijajäsenenä Oppimisen ohjausryhmässä (LeSG), ARTS opetuksen johtoryhmässä, ARTS laaturyhmässä, arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmässä ja osallistunut esimerkiksi tutkinnonuudistuksiin liittyviin työryhmiin. Olisi kunnia jatkaa työtä AAKissa.

Profiili: https://research.aalto.fi/en/persons/saana-rossi

20  Schulze Hans-Joachim

lehtori, tutkimus- ja opetushenkilöstö, yhteiset palvelut, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

Olen toiminut AALLOSSA alusta lähtien (siirryin entisestä Kauppakorkeakoulusta AALTOON). Helsingin kauppakorkeakoulussa toimin joskus sen koulun AAK:ssa, joten minulla on kokemusta komitean työstä.

Katson, että olisi erittäin tärkeä, että Kielikeskus saa oman edustajansa komiteaan, koska palvelemme koko yliopistoa ja meidän koko ohjelmamme esitellään ja hyväksytään AAK:ssa.

Haluan vaikutta näihin asioihin ja edustaa Kielikeskuksemme ja sen takia haen tähän tehtävään.

Tuomas Tiainen
Tuomas Tiainen

21  Tiainen Tuomas

tutkijatohtori, tutkimus- ja opetushenkilöstö, Aalto ENG, tekniset tieteet, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

Olen toiminut yliopistolla monissa erilaisissa tehtävissä vuodesta 2013 alkaen, mm. tutkimusapulaisena, tuntiopettajana, tohtorikoulutettavana ja vuoden 2021 alusta tutkijatohtorina. Minulle tärkeitä teemoja ovat päätöksenteon avoimuus sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan mahdollisuudet suorittaa opintoja yliopistossa vapaasti ja poikkitieteellisesti.

https://users.aalto.fi/~tiainet2/

https://people.aalto.fi/tuomas.tiainen

Markus Turunen
Markus Turunen

22  Turunen Markus

yliopistonlehtori, tutkimus- ja opetushenkilöstö, Aalto ELEC, tekniset tieteet, akateemisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaaliliitto

https://people.aalto.fi/markus.turunen

23  Häggman Dan

laboratorioinsinööri, muu henkilöstö, Aalto ENG, tekniset tieteet, akateemisen muun henkilöstön vaaliliitto

 

Eero Haimi
Eero Haimi

24  Haimi Eero

tutkimusinsinööri, muu henkilöstö, Aalto CHEM, tekniset tieteet, akateemisen muun henkilöstön vaaliliitto

Olen ollut yliopiston palveluksessa erityyppisissä tehtävissä yli kolmekymmentä vuotta mukaan lukien luottamustehtävät. Yhteiskunnallisten ja taloudellisten syklien maailmassa uudistuvassakin yliopistossa on monia asioita, jotka eivät tule eteen pitemmässä aikaskaalassa ensimmäistä kertaa. Tästä saatua kokemusta voin tarjota Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitean työhön. Niin kuin sanonta kuuluu: ”Mitä kauemmas taaksepäin näet, sitä pitemmälle eteenpäin pystyt katsomaan”. Viime vaalikaudella olin Aalto-yliopiston akateemisten asian komitean varajäsen.

Matti Hokkanen
Matti Hokkanen

25  Hokkanen Matti

käyttöinsinööri, muu henkilöstö, yhteiset palvelut, tekniset tieteet, akateemisen muun henkilöstön vaaliliitto

Esittelyteksti englanninkielisellä sivulla.

Aalto People: https://people.aalto.fi/matti.hokkanen
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1686-4837

Noora Jaakkola
Noora Jaakkola

26  Jaakkola Noora

asiantuntija, muu henkilöstö, yhteiset palvelut, akateemisen muun henkilöstön vaaliliitto

Opetusta arvostava yliopisto, jossa on vahva opetuksen ja opetussuunnitelmien kehittämisen kulttuuri. Nämä ovat tavoitteitani asiantuntijan työssäni, jossa tuen koulutusohjelmia ja opettajia opetussuunnitelman kehittämisessä ja kestävyyden integroinnissa opetussuunnitelmiin. Samojen asioiden eteen haluan työskennellä akateemisen komitean jäsenenä.

Olen toiminut akateemisen komitean jäsenenä useita kausia, ensin Aalto ARTSissa ja sitten yliopiston AAKissa. AAKissa päätetään tärkeistä, koko yliopistoyhteisöä koskevista asioista ja haluan osaltani olla mukana rakentamassa kulttuuria, jossa yhteisistä asioista päätetään aidosti yhdessä.

27  Jurmu-Leppämäki Wille

asiantuntija, muu henkilöstö, yhteiset palvelut, akateemisen muun henkilöstön vaaliliitto

Kämpe-Hellenius Jerri
Jerri Kämpe-Hellenius

28  Kämpe-Hellenius Jerri

controller, muu henkilöstö, Aalto CHEM, tekniset tieteet, akateemisen muun henkilöstön vaaliliitto

Samhällsaktiv djur kär familjefar som bl.a. är förtroendeman vid AALTO och sitter i Kyrkslätt kommunfullmäktige. Under min tidigare karriär som laboratorieingenjör på TKK och AALTO har jag även deltagit i forskning och undervisning. Med över 20 års erfarenhet av TKK och AALTO och som suppleant i AAK denna period söker jag nu ditt förtroende för att kunna fortsätta arbetet. Under kommande period skulle vilja som ny sak, vid sidan om basundervisningen och dess resurser, lyfta fram life-long-learning.

Perheellinen yhteiskunta-aktiivinen ja eläinrakas kollegasi. Tällä kaudella olen toiminut AAK:n varajäsenenä, olen osa Aallon luottamusmiesorganisaatiota ja mm. Kirkkonummen kunnanvaltuuston jäsen. Uskon että yhteistyöllä tuloksia tehdään, mutta osaan ja uskallan myös sanoa mielipiteeni tarvittaessa. Yli 20 vuotisen työurani aikana TKK:lla ja Aallossa olen osallistunut opiskeluun, opetuksen, tutkimukseen ja hallinnolliseen työhön ja tahdonkin nyt sinun luottamuksesi työn jatkamiselle. Perusopiskelun mahdollisuudet ja resurssointi kiinnostaa minua ensisijaisesti, mutta myös life-long-learning.

Saara Kanerva
Saara Kanerva

29  Kanerva Saara

suunnittelija, muu henkilöstö, Aalto ENG, tekniset tieteet, akateemisen muun henkilöstön vaaliliitto

Halu tehdä asiat oikein ja reilusti on ollut minulle aina tärkeää. Oppimispalveluissa työskentelevät kantavat osaltaan Aallon akateemisessa komiteassa päätettyjen asioiden käytännön seuraukset. Tästä syystä haluan olla mukana vaikuttamassa jo päätöksentekovaiheessa, jotta myös oppimispalveluiden näkemys saadaan kuuluviin ja huomioitua päätöksenteossa. Tavoitteeni on, että akateemisessa komiteassa päätettävät asiat ovat järkeviä ja niiden käytännön seuraukset on huomioitu monesta näkökulmasta. 

30  Kyrenius Pekka

laboratorioinsinööri, muu henkilöstö, Aalto ENG, tekniset tieteet, akateemisen muun henkilöstön vaaliliitto

Riikka Leikola
Riikka Leikola

31  Leikola Riikka

suunnittelija, muu henkilöstö, Aalto BIZ, kauppatieteet, akateemisen muun henkilöstön vaaliliitto

Äänestä minua Aallon akateemiseen komiteaan! Olen hyvä valinta, koska minulla on sekä syvää, että laajaa näkemystä päätöksenteon pohjaksi. Syvyyttä tuo kokemukseni ja osaamiseni opintoasioiden valmistelutehtävistä niin ohjelmien tasolla koulutusneuvostoissa, kuin koko yliopiston laajuisesti Oopas-työssä. Laajuutta puolestaan antaa taustani kahdessa Aallon korkeakoulussa ja alalla tehtävänkuvan ulottuessa kaikille keskeisille prosessialueille. Lisäksi minulla on laajat verkostot niin Aallossa kuin koko korkeakoulukentällä ja aion hyödyntää niitä aktiivisesti komiteatyön tukena.

Minulla on reilun 10 vuoden kokemus yliopiston opintoasioiden parissa: Sähkötekniikan korkeakoulussa opintoasioiden suunnittelijana 8 vuotta ja Kauppakorkeakoulussa 2,5 vuotta. Olen toiminut esittelijänä ja valmistelijana koulutusneuvostoissa tekniikan alalla ja akateemisissa komiteoissa sekä tekniikan, että kauppatieteen alalla. Olen ollut Oopas-asiantuntijaryhmän jäsen vuodesta 2015 ja puheenjohtajana lukuvuodet 2019–2021. Tässä tehtävässä olen osallistunut aktiivisesti opintoasioiden alueen valmistelutehtäviin. Keväällä 2021 toimin puheenjohtajana OOS- ja tutkintosääntöuudistuksen implementointiryhmässä.

32  Linnekoski Juha

tutkimusinsinööri, muu henkilöstö, Aalto CHEM, tekniset tieteet, akateemisen muun henkilöstön vaaliliitto
 

33  Nieminen Tapani

yli-insinööri, muu henkilöstö, yhteiset palvelut, akateemisen muun henkilöstön vaaliliitto

Martti Rahkila
Martti Rahkila

34  Rahkila Martti

kehityspäällikkö, muu henkilöstö, yhteiset palvelut, akateemisen muun henkilöstön vaaliliitto

Minulla on pitkä kokemus yliopistomaailmassa ja tunnen hyvin yliopiston perustehtävät, toimintaympäristön ja palvelut. Haluan edistää ihmiskeskeistä, oppijalähtöistä ajattelua yliopiston digitalisaatiossa: datavetoinen yliopisto kuuluu kaikille! 

Panu Sainio
Panu Sainio

35  Sainio Panu

teknologiapäällikkö, muu henkilöstö, Aalto ENG, tekniset tieteet, akateemisen muun henkilöstön vaaliliitto

Vahva osaamiseni liittyy kokeellisen tutkimukseen ja rahoitukseen. Mielenkiintoni kohdistuu opetuksen ja tutkimuksen sekä kampuksen kehitykseen. Työssäni osallistun näihin kaikkiin. Olen luottamusmiestoiminnassa mukana.  Olin aktiivinen opiskelijatoiminnassa 90-luvulla ja nyt osallistun Aaltoon; eli omaan perspektiiviä muutokseen ja käsitystä tulevista haasteista. Olen valmis jatkamaan Aallon kehittämistä yhteistyössä Teidän kanssanne.

https://research.aalto.fi/en/persons/panu-sainio

https://people.aalto.fi/panu.sainio

Laura Sivula
Laura Sivula

36  Sivula Laura

projektipäällikkö, muu henkilöstö, Aalto BIZ, kauppatieteet,akateemisen muun henkilöstön vaaliliitto

Olen kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkinto-opetuksen ja laadukkaan elämänlaajuisen oppimisen puolestapuhuja. Haluan edistää yliopiston ydintehtävän laajentamista palvelemaan laajempaa joukkoa oppijoita kansallisesti ja kansainvälisesti. Meillä on Aalto-yliopiston yhteisönä uskomaton määrä mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaatiota opetuksen kehittämisessä. Haluan kehittää Aallolla kulttuuria, jossa kaikki aaltolaiset pääsevät mukaan päätöksentekoon.

Minulla on 8 vuoden työkokemus Aallolla ohjelmajohtamisessa, strategiahankkeissa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tällä hetkellä toimin Aalto-yliopiston kesäkoulun johtajana. Olen pitkäjänteisesti ollut mukana yliopiston päätöksenteossa. Olen ollut Aalto BIZ:in AAK:issa jäsenenä kahden kauden verran. Minulla on laajat verkostot Aallossa, sekä korkeakoulutuksen kentällä kansallisesti ja kansainvälisesti.

AAK_Aalto University_Photo Mikko Raskinen

Akateemisten asiain komitea

Akateemisten asiain komitea (AAK) on yliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin, jonka tehtävänä on edistää tutkimuksen, opetuksen sekä taiteellisen toiminnan korkeaa laatua.

Aalto-käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu