Tuotantotalouden laitos

IN2MISSION: Miten innovaatiopolitiikalla voidaan nopeuttaa ratkaisujen luomista yhteiskuntamme suurimpiin haasteisiin?

Informational Infrastructure to Accelerate Mission-Oriented System-Level Transformations (IN2MISSION) -hankkeessa pyritään löytämään vaikuttavimmat innovaatiopolitiikan työkalut, jotka nopeuttavat ratkaisujen kehittämistä yhteiskunnan suuriin haasteisiin dataa ja alustoja hyödyntämällä.
Abstract image with colours picturing Energy materials textures. Photo by Helen Marton

IN2MISSION-tutkimushanke pyrkii parantamaan ymmärrystä innovaatiopolitiikan työkaluista ja instrumenteista, jotka mahdollistavat sellaisia data- ja alustatalouden innovaatioita, jotka nopeuttaisivat missiolähtöistä toimintaa ja järjestelmätason muutoksia. Projektissa keskitytään valikoituihin suuria ja yhteiskunnallisia haasteita käsitteleviin EU Missioihin, erityisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ilmastoneutraaleihin älykkäisiin kaupunkeihin.

Data- ja alustatalous mahdollistavat täysin uusia tapoja nopeuttaa toimialojen ja yhteiskunnan järjestelmätason muutosta ja samalla luoda runsaasti mahdollisuuksia nopeasti kasvavalle liiketoiminnalle. Data ja alustat voivat yhdessä muodostaa mahdollistavan infrastruktuurin, joka tukee yritysten ja julkisen sektorin missiolähtöisen toiminnan koordinointia, yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä. Hyvin toimiva ja läpinäkyvä tietoinfrastruktuuri, jossa dataa yhdistetään ja käytetään älykkäällä tavalla, voi radikaalisti vaikuttaa missiolähtöisten toimintojen tehokkuuteen, vaikutusten laajuuteen ja nopeuttaa järjestelmätason muutoksia.

Kuitenkaan tällä hetkellä ei kannustimia, toimintalinjoja tai ohjeita hyvin toimivalle tietoinfrastruktuurille ole. Siksi pyrimme ymmärtämään:

• Mitkä ovat taustalla olevat esteet tietoinfrastruktuurien kehittämisessä missiolähtöistä toimintaa varten?

• Mitkä ovat tällaisten tietoinfrastruktuurien keskeiset ominaisuudet?

• Millä keinoilla innovaatiopolitiikka tukee ja edistää tietoinfrastruktuurien kehittämistä missiolähtöistä toimintaa varten?

Business Finlandin rahoittamassa hankkeessa tuotetaan konkreettisia ohjeita suomalaisen elinkeino-, innovaatio- ja yrittäjyyspolitiikan kehittämiseksi sekä johtamiskäytäntöjä liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen missiolähtöisessä toiminnassa. Hankkeen kestää kaksi vuotta elokuuhun 2024.

Tutkimusryhmä

Tutkimusta tehdään yhteistyössä Aalto-yliopiston, VTT:n ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

Projektin vetäjä on Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen apulaisprofessori Robin Gustafsson. Robinin tutkimus keskittyy strategiaan ja organisaatioihin teollisuudessa ja markkinahäiriöissä, siihen kuinka digitaalisuus disruptoi olemassa olevia toimialoja ja markkinoita, alustatalouden kehittymiseen eri toimialoilla, onnistuneisiin digitaalisen alustan strategioihin, digitalisaation tuomiin uusiin kilpailuedun lähteisiin, avoimiin digitaalisiin alustoihin ja monen osapuolen alustoihin sekä yritysten digitaalisiin strategioihin.

Robert van den Havella Aalto-yliopistosta on pitkä kokemus sekä empiirisen innovaatiopolitiikan että johtamisen tutkimuksesta ja hän on osallistunut moniin kansallisiin ja kansainvälisiin politiikkalähtöisiin hankkeisiin ja raportteihin. Hänen tutkimusintressinsä ovat strategisen johtamisen ja julkisen politiikan risteyksessä innovaatioiden ja yrittäjyyden tekijöissä ja tuloksissa.

Niko Lipiäinen on tohtoriopiskelija LUT-yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Hänen on määrä valmistua tohtoriksi vuoteen 2023 loppuun mennessä. Nikon tutkimus keskittyy data- ja alustatalouteen sekä kysyntäpuolen liiketoimintastrategioihin.

Kirsi Hyytisellä on 20 vuoden kokemus innovaatiopolitiikan tutkimuksesta. Tällä hetkellä hän johtaa VTT:llä Future-proof Societies -tiimiä, joka keskittyy tuottamaan päättäjille konkreettisia keinoja ymmärtää tulevaisuuden tarpeita, suunnitella ennakoivaa politiikkaa ja analysoida niiden vaikutuksia innovaation ja kestävän yhteiskunnan alalla. Kirsin keskeisiä osaamisalueita ovat mm. systeeminen innovaatio, TKI-vaikutusten arviointi sekä metodologian kehittäminen tulevaisuuteen suuntautuvassa systeemisten vaikutusten arvioinnissa.

Petri Rouvinen on kestävän talouden työelämäprofessori VTT:ssä. Ennen VTT:lle tuloaan hän toimi Avance Attorneysin vanhempana ekonomistina ja tutkimusjohtajana ETLA:ssa sekä Etlatiedon toimitusjohtajana. Rouvinen on tukenut yritys- ja innovaatiopolitiikkaa yli kahden vuosikymmenen ajan. Hänellä on toiminut kansainvälisissä tehtävissä mm. IMD:ssä, OECD:ssa, YK:ssa, Maailman talousfoorumissa ja Maailmanpankissa

Jorge Martins on VTT:n Foresight and Data Economies – Future-proof societies -tutkimusryhmän erikoistutkija. Hänen tutkimusalueitaan ovat teknologiajohtaminen, ennakointi, strategia ja innovaatio. Hänen työnsä keskittyy tiedon hallintaan ja organisaatioiden välisiin verkostoihin, keskeisten mahdollistavien teknologioiden levittämiseen ja käyttöönottoon sekä alueellisiin innovaatiojärjestelmiin.

Henri Wiman VTT:stä on erikoistunut simulaatiomallinnukseen ja kvalitatiivisiin systeemimallinnusmenetelmiin erityisesti epälineaarisen sosiaalisen käyttäytymisdynamiikan osalta. Henri on soveltanut epälineaarista analyysiä kestävän kehityksen muutosten ja halutun muutoksen institutionaalisten/poliittisten ehtojen ymmärtämiseen.

Kansainväliset yhteistyökumppanit

Missionlähtöisen innovaatiopolitiikan asiantuntijat:

  • Professor Dan Breznitz, University of Toronto, Munk School of Global Affairs & Public Policy & Innovation Policy Lab
  • Director Wolfgang Polt, Joanneum Research
  • Head of Research Michael Ploder, Head of Research Group Technology Innovation and Policy Consulting, Joanneum Research

Digitaalisen infrastruktuurin ja datatalouden asiantuntijat:

  • Professor Kalle Lyytinen, Case Western Reserve University
  • Professor Ola Henfridsson, University of Miami

Yhteystiedot

 Robin Gustafsson

Robin Gustafsson

Apulaisprofessori, tuotantotalouden laitos, Aalto-yliopisto
 Kirsi Hyytinen

Kirsi Hyytinen

Vanhempi tutkija, VTT

Ota yhteyttä sosiaalisessa mediassa! 

Robin Gustafsson Kirsi Hyytinen
Twitter @robingustafs Twitter @HyytinenKirsi
LinkedIn LinkedIn


 


 

Aalto University logo, black & white
VTT logo
Business Finland logo
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu