Tuotantotalouden laitos

IN2MISSION: Miten innovaatiopolitiikalla voidaan nopeuttaa ratkaisujen luomista yhteiskuntamme suurimpiin haasteisiin?

Informational Infrastructure to Accelerate Mission-Oriented System-Level Transformations (IN2MISSION) -hankkeessa pyritään löytämään vaikuttavimmat innovaatiopolitiikan työkalut, jotka nopeuttavat ratkaisujen kehittämistä yhteiskunnan suuriin haasteisiin dataa ja alustoja hyödyntämällä.
Abstract image with colours picturing Energy materials textures. Photo by Helen Marton

Tervetuloa IN2MISSION-hankkeen loppuseminaariin! 

Milloin? Keskiviikkona 12.6. klo 13-16
Missä? Aalto-yliopisto, Konemiehentie 1

Tapahtuma on englanninkielinen. 

Lue lisää ja rekisteröidy 7.6. mennessä

IN2MISSION-tutkimushanke pyrkii parantamaan ymmärrystä innovaatiopolitiikan työkaluista ja instrumenteista, jotka mahdollistavat sellaisia data- ja alustatalouden innovaatioita, jotka nopeuttaisivat missiolähtöistä toimintaa ja järjestelmätason muutoksia. Projektissa keskitytään valikoituihin suuria ja yhteiskunnallisia haasteita käsitteleviin EU Missioihin, erityisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ilmastoneutraaleihin älykkäisiin kaupunkeihin.

Data- ja alustatalous mahdollistavat täysin uusia tapoja nopeuttaa toimialojen ja yhteiskunnan järjestelmätason muutosta ja samalla luoda runsaasti mahdollisuuksia nopeasti kasvavalle liiketoiminnalle. Data ja alustat voivat yhdessä muodostaa mahdollistavan infrastruktuurin, joka tukee yritysten ja julkisen sektorin missiolähtöisen toiminnan koordinointia, yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä. Hyvin toimiva ja läpinäkyvä tietoinfrastruktuuri, jossa dataa yhdistetään ja käytetään älykkäällä tavalla, voi radikaalisti vaikuttaa missiolähtöisten toimintojen tehokkuuteen, vaikutusten laajuuteen ja nopeuttaa järjestelmätason muutoksia.

Kuitenkaan tällä hetkellä ei kannustimia, toimintalinjoja tai ohjeita hyvin toimivalle tietoinfrastruktuurille ole. Siksi pyrimme ymmärtämään:

• Mitkä ovat taustalla olevat esteet tietoinfrastruktuurien kehittämisessä missiolähtöistä toimintaa varten?

• Mitkä ovat tällaisten tietoinfrastruktuurien keskeiset ominaisuudet?

• Millä keinoilla innovaatiopolitiikka tukee ja edistää tietoinfrastruktuurien kehittämistä missiolähtöistä toimintaa varten?

Business Finlandin rahoittamassa hankkeessa tuotetaan konkreettisia ohjeita suomalaisen elinkeino-, innovaatio- ja yrittäjyyspolitiikan kehittämiseksi sekä johtamiskäytäntöjä liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen missiolähtöisessä toiminnassa. Hankkeen kestää kaksi vuotta elokuuhun 2024.

Politiikkasuositukset

Trees and bushes with green leaves.

Fostering sustainable finance and corporate sustainability by means of well operating informational infrastructures (ulkoinen linkki)

This policy brief explores the intricacies and prospects in sustainable finance, corporate sustainability and compliance requirements.

Kuvassa hanskoilla varustetut kädet laittamassa koeputkia laboratoriolaitteeseen.

Artificial intelligence solutions to accelerate impactful data-driven cancer innovation and research: a deep dive into data challenges (ulkoinen linkki)

The Brief examines data challenges and recommends how to resolve them to maximise the potential of AI solutions for data-driven cancer innovation and research.

Lithium ion battery electrodes and cells

Accelerating circular economy through informational infrastructures (ulkoinen linkki)

We present three innovation policy recommendations on accelerating circular economy through informational infrastructures.

Tutkimusryhmä

Tutkimusta tehdään yhteistyössä Aalto-yliopiston, VTT:n ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

Projektin vetäjä on Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen apulaisprofessori Robin Gustafsson. Robinin tutkimus keskittyy strategiaan ja organisaatioihin teollisuudessa ja markkinahäiriöissä, siihen kuinka digitaalisuus disruptoi olemassa olevia toimialoja ja markkinoita, alustatalouden kehittymiseen eri toimialoilla, onnistuneisiin digitaalisen alustan strategioihin, digitalisaation tuomiin uusiin kilpailuedun lähteisiin, avoimiin digitaalisiin alustoihin ja monen osapuolen alustoihin sekä yritysten digitaalisiin strategioihin.

Robert van den Havella Aalto-yliopistosta on pitkä kokemus sekä empiirisen innovaatiopolitiikan että johtamisen tutkimuksesta ja hän on osallistunut moniin kansallisiin ja kansainvälisiin politiikkalähtöisiin hankkeisiin ja raportteihin. Hänen tutkimusintressinsä ovat strategisen johtamisen ja julkisen politiikan risteyksessä innovaatioiden ja yrittäjyyden tekijöissä ja tuloksissa.

Tohtori Niko Lipiäinen on tutkija Aalto-yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy strategiseen johtamiseen erityisesti data- ja alustatalouden yhteydessä sekä kysyntäpuolen liiketoimintastrategioihin.

Kirsi Hyytisellä on 20 vuoden kokemus innovaatiopolitiikan tutkimuksesta. Tällä hetkellä hän johtaa VTT:llä Future-proof Societies -tiimiä, joka keskittyy tuottamaan päättäjille konkreettisia keinoja ymmärtää tulevaisuuden tarpeita, suunnitella ennakoivaa politiikkaa ja analysoida niiden vaikutuksia innovaation ja kestävän yhteiskunnan alalla. Kirsin keskeisiä osaamisalueita ovat mm. systeeminen innovaatio, TKI-vaikutusten arviointi sekä metodologian kehittäminen tulevaisuuteen suuntautuvassa systeemisten vaikutusten arvioinnissa.

Kaisa Lähteenmäki-Smith on VTT:n johtava tutkija. Kaisa on kokenut valtiotieteilijä, jonka intohimona on näyttöön perustuva päätöksenteko ja rakentava vuoropuhelu päättäjien, poliitikkojen, tutkijoiden ja kansalaisten välillä. Hän on työskennellyt tutkijana ja konsulttina aluekehitys- ja innovaatiopolitiikan, hallintokysymysten ja arvioinnin parissa.

Jorge Martins on VTT:n Foresight and Data Economies – Future-proof societies -tutkimusryhmän erikoistutkija. Hänen tutkimusalueitaan ovat teknologiajohtaminen, ennakointi, strategia ja innovaatio. Hänen työnsä keskittyy tiedon hallintaan ja organisaatioiden välisiin verkostoihin, keskeisten mahdollistavien teknologioiden levittämiseen ja käyttöönottoon sekä alueellisiin innovaatiojärjestelmiin.

Ville Valovirta on johtava tutkija VTT:llä. Hänen työnsä keskittyy innovaatiopolitiikkaan, innovaatioiden julkisiin hankintoihin sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön kestävän yhteiskunnan hyväksi. Hän on tutkinut kaupunki-innovaatioiden diffuusiota eri aloilla - esim. liikenne, terveys ja kiertotalous - sekä avointen digitaalisesti mahdollistettujen ekosysteemien syntymisen helpottamista. Hän on ollut pitkään kiinnostunut myös teknologian ennakoinnista, ja hänellä on kokemusta hankkeiden toteuttamisesta eri maissa.

Henri Wiman VTT:stä on erikoistunut simulaatiomallinnukseen ja kvalitatiivisiin systeemimallinnusmenetelmiin erityisesti epälineaarisen sosiaalisen käyttäytymisdynamiikan osalta. Henri on soveltanut epälineaarista analyysiä kestävän kehityksen muutosten ja halutun muutoksen institutionaalisten/poliittisten ehtojen ymmärtämiseen.

Kansainväliset yhteistyökumppanit

Missionlähtöisen innovaatiopolitiikan asiantuntijat:

  • Director Wolfgang Polt, Joanneum Research
  • Head of Research Michael Ploder, Head of Research Group Technology Innovation and Policy Consulting, Joanneum Research

Digitaalisen infrastruktuurin ja datatalouden asiantuntijat:

  • Professor Kalle Lyytinen, Case Western Reserve University
  • Professor Ola Henfridsson, University of Miami

Yhteystiedot

 Robin Gustafsson

Robin Gustafsson

Apulaisprofessori, tuotantotalouden laitos, Aalto-yliopisto
 Kirsi Hyytinen

Kirsi Hyytinen

Vanhempi tutkija, VTT

Ota yhteyttä sosiaalisessa mediassa! 

Robin Gustafsson Kirsi Hyytinen
Twitter @robingustafs Twitter @HyytinenKirsi
LinkedIn LinkedIn


 


 

Aalto University logo, black & white
Business Finland logo
VTT logo
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: