Perustieteiden korkeakoulu

Perustieteiden korkeakoulun yhdenvertaisuusrahasto tukee monimuotoisuutta, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa edistäviä hankkeita

Myönnämme korkeintaan 5000 euron apurahoja innovatiivisille, rahaston tavoitteita tukeville hankkeille sekä Aallossa että sen ulkopuolella. Hakuaika päättyy 31. joulukuuta.
ARTS studio with a close-up on colourful yarns on a loom, image by Mikko Raskinen

Yhteisenä tavoitteena on, että yliopistossa vallitsee hyvä opiskelu- ja työskentelyilmapiiri. Aalto haluaa tarjota toimintaympäristön, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja erilaisen taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti. Velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskee kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä.

Haluamme tukea verkostoja, seminaarisarjoja, luovia hankkeita, mentorointiohjelmia, julkisia tilaisuuksia ja yhteistyötä koulujen ja järjestöjen kanssa. Hakulomake löytyy täältä. Hakuaika päättyy 31. joulukuuta.

  SCI Diversity and Inclusivity Fund Application Form

  Hakuohjeet

  • Kaikkien hankkeiden täytyy noudattaa Aalto-yliopiston toimintaperiaatteita.

  • Hankkeiden täytyy alkaa (mutta ei välttämättä päättyä) huhtikuuhun 2021 mennessä. Rahoituksella ei tueta jo olemassa olevia hankkeita.

  • Rahoitetuista hankkeista tulee kirjoittaa uutisartikkeli Aallon verkkosivuille; tämä on tiimin vastuulla.

  • Rahoitusta voivat hakea Perustieteiden korkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat.

  • Ehdotuksia arvioidaan mahdollisen vaikuttavuuden, hankkeen antaman tuen ja sen tavoittaman yleisön suuruuden perusteella.

   • Kannustamme erityisesti hankkeita, joilla on vaikutusta yli laitos- ja kiltarajojen.

   • Vaikuttava hanke voi tukea mittavasti pientä ryhmää, tai vähäisemmin suurta ryhmää.

  • Kaikki hakemukset arvioidaan, mutta päällekkäisyyksien välttämiseksi ehdotamme yhteistyötä kahden samankaltaisen hankkeen välillä, tai uuden ja jo olemassa olevan hankkeen välillä.

  • Hakemuksia arvioi Perustieteiden korkeakoulun yhdenvertaisuus- ja laaturyhmän jäsenistä koostuva työryhmä, ja lopulliset päätökset hyväksyy dekaani.

  • Työryhmä auttaa mielellään hakemuksissa jo ennen niiden lähettämistä - potentiaalisia hakijoita pyydetäänkin ottamaan työryhmään yhteyttä jo ennen hakemista.

  • Perustieteiden korkeakoulun viestintätiimi auttaa hankkeen näkyvyyden edistämisessä,  mutta päävastuu säilyy kuitenkin hanketiimillä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
  Jaa
  URL kopioitu