Palvelut

Opiskelijalle: Aalto ARTSin opetusportfoliouudistus

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa toteutuu opetusportfoliouudistus 1.8.2022 lähtien. Portfoliouudistus tarkoittaa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ohjelmarakenteen sekä tutkintovaatimusten uudistamista. Tällä sivulla on tietoa uudistuksesta, uudistuksen aikataulu, ohjeistuksia sekä materiaalia opiskelijoiden tueksi.

Huom! Sivut päivittyvät uudistusprosessin edetessä.
Students

MITÄ TAPAHTUU?

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ohjelmaportfolio uudistuu. 1.8.2022 alkaen ARTSissa on

Neljä uutta kandidaattiohjelmaa pääaineineen:

Uudistuneiden ohjelmien lisäksi koulu- ja laitosrajat ylittävät ja yliopistojen väliset yhteisohjelmat jatkavat uudistuksen jälkeenkin:

Master’s Programme in Creative Sustainability
Master’s Programme in International Design Business Management
Master’s Programme in Urban Studies and Planning
Master's Programme in Animation
Master’s Programme in Nordic Visual Studies and Art Education
Re:Anima - European Joint Master Degree in Animation
Bachelor's Programme in Design

Käytännössä mitään aloja ei lakkauteta, vaan olemassa olevat ohjelmat ja pääaineet järjestetään järkeviksi kandi- ja maisterijatkumoiksi yhdistämällä ja jakamalla nykyisiä ohjelmia sopivan kokoisiksi ohjelmakokonaisuuksiksi. Nykyiset ohjelmat jatkavat käytännössä joko ohjelmina tai uusien ohjelmien pääaineina.

Nykyisistä kandidaatin tutkintoon ja ylempiin korkeakoulututkintoihin johtavista ohjelmista lakkautetaan 31.5.2021 annetulla rehtorin päätöksellä Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma sekä kaksitoista maisteriohjelmaa 31.7.2022. Niiden tilalle perustettavat uudet ohjelmat ja pääaineet aloittavat toimintansa 1.8. 2022.

Opetusportfoliouudistuksella on siirtymäkausi (ks. siirtymäkausi alla).

OPINTOJEN JATKAMINEN VANHOJEN TUTKINTOVAATIMUSTEN MUKAAN

Nykyisten opiskelijoiden osalta uudistus tarkoittaa sitä, että kun uusi ohjelma-pääainejako tulee voimaan 1.8.2022, opiskelijat ehtivät valmistua siirtymäajan puitteissa nykyisistä ohjelmista nykyisten tutkintovaatimusten mukaisesti ja opinnot saadaan suoritettua joustavasti loppuun siirtymien ja korvaavuuksien avulla kaikissa tapauksissa.

Opiskelijalla on halutessaan oikeus siirtyä suorittamaan tutkintoa uudessa ohjelmassa siirtymäsäännössä päätettyjen siirtymäpolkujen mukaan jo ennen siirtymäkauden päättymistä.

Pääainekohtaisissa korvaavuustaulukoissa kuvataan:

 1. Mitkä opinnot uudessa opetussuunnitelmassa korvaavat aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisia opintoja (mikäli opiskelija suorittaa tutkintoaan aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisesti)
 2. Mitkä aiemmin suoritetut opinnot korvaavat uusien tutkintovaatimusten mukaisia opintoja (mikäli opiskelija siirtyy suorittamaan tutkintonsa loppuun uudessa ohjelmassa)

KURSSIKORVAAVUUSTAULUKOT

SIIRTYMINEN UUSIIN OHJELMIIN

Opiskelijat voivat siis suorittaa tutkintonsa siirtymäajan sisällä vanhoilla tutkintovaatimuksilla tai siirtyä uusiin ohjelmiin määriteltyjen siirtymäpolkujen mukaan.

Milloin uusiin ohjelmiin siirrytään?

 • Siirtymistä voi hakea jo keväällä 2022 (31.5.2022 mennessä) uusiin ohjelmiin, jotka aloittavat 1.8.2022. Tämän lisäksi siirtymistä voi hakea myöhemminkin siirtymäkauden kuluessa.
 • Mikäli opiskelija opiskelee vanhojen tutkintovaatimusten ja tutkintorakenteiden mukaan ja on valmistumassa lukuvuoden 2022-23 aikana, ei siirtymistä uuteen ohjelmaan suositella.
 • Jos opiskelija valmistuu kevätlukukauden 2022 aikana (ennen 31.7.2022) taiteen kandidaatiksi tai tekniikan kandidaatiksi voi valmistumisvaiheessa jättää hakemuksen siirtymisestä uuteen maisteriohjelmaan 1.8.2022 alkaen.
 • Mikäli opiskelija ei ole valmistunut nykyisestä ohjelmasta ennen siirtymäajan päättymistä, hänet siirretään siirtymäsäännön mukaiseen uuteen ohjelmaan automaattisesti.

Opintojen suunnittelu uusissa ohjelmissa

 • Opintoja uusissa ohjelmissa voi suunnitella Sisun opintosuunnitelman avulla, jo ennen siirtymistä uusiin ohjelmiin. Uusien ohjelmien opintosuunnitelmapohjat ovat käytettävissä huhtikuun loppupuolella.
 • Opiskelija voi perehtyä uusiin tutkintorakenteisiin Intossa huhtikuun alusta alkaen sekä kurssikorvaavuustaulukoihin kevään aikana.
 • Opintojen suunnitteluun saa tarvittaessa tukea kevään aikana järjestettävillä portfoliouudistuksen klinikoilla. Tietoa klinikoista lähetetään opiskelijoille sähköpostitse.
Laughing students in front of Dipoli in the winter, in warm clothing

HAKEMUS OPINTO-OIKEUDEN SIIRTÄMISESTÄ

Siirtymistä haetaan alla olevalla lomakkeella. Kun hakemus on käsitelty, opinto-oikeuden muutos tehdään opiskelijatietojärjestelmään. Tästä ei tule erillistä ilmoitusta, mutta opinto-oikeuden voi tarkistaa Sisusta.

Syyslukukaudella 2022 hakemus tulee jättää 19.8., 20.9., 20.10. tai 18.11. mennessä.

sähköpostitse: [email protected] tai
postitse osoitteeseen: Aalto-yliopisto, Kirjaamo, PL 11000, 00076 AALTO.

VANHOJEN JA UUSIEN OHJELMIEN JA NIIDEN PÄÄAINEIDEN VÄLISET SIIRTYMÄPOLUT

Opiskelu ja opintojen suorittaminen siirryttäessä uusiin ohjelmiin

 • Mikäli opiskelijalla on uuteen ohjelmaan siirtyessään tutkinnon suorittaminen kesken, opiskelijan on siirtymäajan kuluessa voitava hyödyntää aiemmin suorittamansa tutkintovaatimusten mukaiset opinnot ja kokonaisuudet mahdollisimman sujuvasti.
 • Opiskelijan tulee pyrkiä käyttämään kaikki suorittamansa opinnot siirtyessään suorittamaan uutta tutkintoa.
 • Uuteen ohjelmaan siirtyviltä ei siirtymäkauden aikana vaadita ylimääräisiä opintoja vain siirtymisen vuoksi.
 • Mikäli tutkinnon laajuus ja osaamistavoitteet täyttyvät, vaadittavien kurssien laajuudet voivat poiketa tutkintovaatimuksissa määritellyistä laajuuksista.
väre

MIKSI SE TAPAHTUU?

Uudistuksen tavoitteena on muun muassa vähentää opiskelijoiden ja henkilökunnan kuormittuneisuutta sekä sujuvoittaa opintoja selkeyttämällä ohjelmaportfoliota ja edesauttaa valmistumista tavoiteaikataulun mukaisessa 3+2 vuodessa.

Uudistuksen suunnittelutyöhön ovat osallistuneet ohjelmajohdon ja opetushenkilöstön lisäksi myös opiskelijajärjestöt ja ohjelmien opiskelijaedustajat.

Uudistuksessa uusien koulutusohjelmien hallintomallia on päivitetty, niin että jokaisesta kandidaatti- ja maisteriohjelmakokonaisuudesta vastaa koulutusneuvosto, jonka päätöksenteossa myös opiskelijoilla on edustus, ks. https://www.ayy.fi/fi/opiskelijaedustajat

Taustalla olevaan valmistelu- ja päätösprosessiin voi tutustua tarkemmin täällä (edellyttää kirjautumista Aalto.fi sivuille): Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetusportfoliouudistus 2022 | Aalto-yliopisto.

MILLOIN SE TAPAHTUU?

KANDIDAATIT Aikataulu (tarkentuu keväällä 2022)
Opiskelijalle kirje uudistuksesta Maaliskuu 2022
Infotilaisuudet opiskelijoille Huhti-toukokuu 2022
Neuvontaklinikat opiskelijoille Huhti-toukokuu 2022
Deadline siirtymisen hakemiselle syyslukukaudella 2022 19.8., 20.9., 20.10. tai 18.11.
Uudet ohjelmat voimaan 1.8.2022
Siirtymäkausi alkaa 1.8.2022
Siirtymäkausi päättyy 31.10.2024

 

MAISTERIT Aikataulu (tarkentuu keväällä 2022):
Opiskelijalle kirje uudistuksesta Maaliskuu 2022
Infotilaisuudet opiskelijoille Huhtikuu 2022
Neuvontaklinikat opiskelijoille Huhti-toukokuu 2022
Deadline siirtymisen hakemiselle keväällä 2022 31.5.2022
Uudet ohjelmat voimaan 1.8.2022
Siirtymäkausi alkaa 1.8.2022
Siirtymäkausi päättyy 31.10.2023

 

SIIRTYMÄKAUSI

Siirtymäkausi on ajanjakso, jolloin

31.7.2022 jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelevat uusissa ohjelmissa

ennen 1.8.2022 aloittaneet opiskelijat voivat vielä suorittaa tutkintonsa vanhojen tutkintovaatimusten ja tutkintorakenteiden mukaan lakkautettavista ohjelmista.

Opiskelijalla on oikeus siirtyä suorittamaan tutkintoa uudessa ohjelmassa määriteltyjen siirtymäpolkujen mukaan jo ennen siirtymäkauden päättymistä.

Mikäli tutkinnon suorittaminen on kesken eikä opiskelija ole hakenut siirtoa uuteen ohjelmaan siirtymäkauden loppuun mennessä, siirretään opiskelija ilman erillistä hakemusta opiskelemaan tutkintonsa loppuun uusien tutkintovaatimusten mukaisesti.

MISTÄ SAA APUA JA NEUVOJA PORTFOLIOUUDISTUKSEEN LIITTYEN?

Siirtymäkauteen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Opiskelijapalveluihin: [email protected]

Tätä palvelua tarjoaa:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu