Palvelut

Aalto ARTSin opetusportfoliouudistus 2022

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa toteutettiin opetusportfoliouudistus, joka tuli voimaan 1.8.2022 lähtien. Portfoliouudistus tarkoittaa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ohjelmarakenteen sekä tutkintovaatimusten uudistamista. Tällä sivulla on tietoa uudistuksesta ja siirtymäkaudesta, ohjeistuksia sekä materiaalia opiskelijoiden ja opettajien tueksi.

Students

*********************************************************************************

Maisteritutkinnon siirtymäkausi päättyy 31.10.2023, klo 23.59
Kanditutkinnon siirtymäkausi päättyy 31.10.2024, klo 23.59

 

HUOM! Jos tavoitteenasi on valmistua vanhojen tutkintovaatimusten mukaan ennen siirtymäkauden päättymistä:
 

 • päivitä opintosuunnitelmasi (HOPS) ajan tasalle
 • hae mahdolliset hyväksiluvut
 • tarkista kieliopintosi
 • tarkista opinnäytteen ohjeet ja aikataulut oman ohjelmasi opiskelijan oppaasta.
   

**********************************************************************************

MIKÄ UUDISTUS?

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ohjelmaportfolio uudistui 1.8.2022 alkaen. Siitä lähtien ARTSissa on ollut

Neljä kandidaattiohjelmaa pääaineineen:

Uudistuneiden ohjelmien lisäksi koulu- ja laitosrajat ylittävät ja yliopistojen väliset yhteisohjelmat jatkoivat uudistuksen jälkeenkin:

Master’s Programme in Creative Sustainability
Master’s Programme in International Design Business Management
Master’s Programme in Urban Studies and Planning
Master's Programme in Animation
Master’s Programme in Nordic Visual Studies and Art Education
Re:Anima - European Joint Master Degree in Animation
Bachelor's Programme in Design

Olemassa olleet ohjelmat ja pääaineet järjestettiin järkeviksi kandi- ja maisterijatkumoiksi yhdistämällä ja jakamalla vanhoja ohjelmia sopivan kokoisiksi ohjelmakokonaisuuksiksi. Vanhat ohjelmat jatkoivat käytännössä joko ohjelmina tai uusien ohjelmien pääaineina.

Vanhoista kandidaatin tutkintoon ja ylempiin korkeakoulututkintoihin johtavista ohjelmista lakkautettiin 31.5.2021 annetulla rehtorin päätöksellä Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma sekä kaksitoista maisteriohjelmaa 31.7.2022. Niiden tilalle perustetut uudet ohjelmat ja pääaineet aloittivat toimintansa 1.8. 2022.

Opetusportfoliouudistuksella on siirtymäkausi.

OPINTOJEN JATKAMINEN VANHOJEN TUTKINTOVAATIMUSTEN MUKAAN

Opiskelijoiden osalta uudistus tarkoittaa sitä, että kun uusi ohjelma-pääainejako tuli voimaan 1.8.2022, opiskelijat ehtivät valmistua siirtymäajan puitteissa vanhoista ohjelmista vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti ja opinnot saadaan suoritettua joustavasti loppuun siirtymien ja korvaavuuksien avulla kaikissa tapauksissa.

Opiskelijalla on halutessaan oikeus siirtyä suorittamaan tutkintoa uudessa ohjelmassa siirtymäsäännössä päätettyjen siirtymäpolkujen mukaan jo ennen siirtymäkauden päättymistä.

Pääainekohtaisissa korvaavuustaulukoissa kuvataan:

 1. Mitkä opinnot uudessa opetussuunnitelmassa korvaavat aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisia opintoja (mikäli opiskelija suorittaa tutkintoaan aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisesti)
 2. Mitkä aiemmin suoritetut opinnot korvaavat uusien tutkintovaatimusten mukaisia opintoja (mikäli opiskelija siirtyy suorittamaan tutkintonsa loppuun uudessa ohjelmassa)

KURSSIKORVAAVUUSTAULUKOT

SIIRTYMINEN UUSIIN OHJELMIIN

Opiskelijat voivat siis suorittaa tutkintonsa siirtymäajan sisällä vanhoilla tutkintovaatimuksilla tai siirtyä uusiin ohjelmiin määriteltyjen siirtymäpolkujen mukaan.

Milloin uusiin ohjelmiin siirrytään?

 • Siirtymistä pystyi hakemaan jo keväällä 2022. Tämän lisäksi siirtymistä voi hakea myöhemminkin siirtymäkauden kuluessa.
 • Mikäli opiskelija opiskelee vanhojen tutkintovaatimusten ja tutkintorakenteiden mukaan ja on valmistumassa lukuvuoden 2022-23 aikana, ei siirtymistä uuteen ohjelmaan suositella.
 • Mikäli opiskelija ei ole valmistunut nykyisestä ohjelmasta ennen siirtymäajan päättymistä, hänet siirretään siirtymäsäännön mukaiseen uuteen ohjelmaan automaattisesti.
Laughing students in front of Dipoli in the winter, in warm clothing

HAKEMUS OPINTO-OIKEUDEN SIIRTÄMISESTÄ

Siirtymistä haetaan alla olevalla lomakkeella. Kun hakemus on käsitelty, opinto-oikeuden muutos tehdään opiskelijatietojärjestelmään. Tästä ei tule erillistä ilmoitusta, mutta opinto-oikeuden voi tarkistaa Sisusta.

Kevätlukukaudella 2023 hakemus tulee jättää 17.2., 17.3., 21.4., 19.5. tai 16.6.2023 mennessä.

sähköpostitse: [email protected] tai
postitse osoitteeseen: Aalto-yliopisto, Kirjaamo, PL 11000, 00076 AALTO.

VANHOJEN JA UUSIEN OHJELMIEN JA NIIDEN PÄÄAINEIDEN VÄLISET SIIRTYMÄPOLUT

Opiskelu ja opintojen suorittaminen siirryttäessä uusiin ohjelmiin

 • Mikäli opiskelijalla on uuteen ohjelmaan siirtyessään tutkinnon suorittaminen kesken, opiskelijan on siirtymäajan kuluessa voitava hyödyntää aiemmin suorittamansa tutkintovaatimusten mukaiset opinnot ja kokonaisuudet mahdollisimman sujuvasti.
 • Opiskelijan tulee pyrkiä käyttämään kaikki suorittamansa opinnot siirtyessään suorittamaan uutta tutkintoa.
 • Uuteen ohjelmaan siirtyviltä ei siirtymäkauden aikana vaadita ylimääräisiä opintoja vain siirtymisen vuoksi.
 • Mikäli tutkinnon laajuus ja osaamistavoitteet täyttyvät, vaadittavien kurssien laajuudet voivat poiketa tutkintovaatimuksissa määritellyistä laajuuksista.

Mikäli tutkinnon suorittaminen on kesken eikä opiskelija ole hakenut siirtoa uuteen ohjelmaan siirtymäkauden loppuun mennessä, siirretään opiskelija ilman erillistä hakemusta opiskelemaan tutkintonsa loppuun uusien tutkintovaatimusten mukaisesti.

MISTÄ SAA APUA JA NEUVOJA PORTFOLIOUUDISTUKSEEN LIITTYEN?

Siirtymäkauteen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Opiskelijapalveluihin: [email protected]

Tätä palvelua tarjoaa:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: