Hakijapalvelut

Oikaisun hakeminen, suomen- ja ruotsinkielisen kandidaattikoulutuksen opiskelijavalinta 2023

Tältä sivulta löydät tietoa oikaisuvaatimusmenettelystä sekä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen.
Aalto-yliopiston Kandidaattikeskus, portaat

Oikaisun hakeminen, suomen- ja ruotsinkielisen kandidaattikoulutuksen opiskelijavalinta 2023
(kevään 2. yhteishaku, yliopistojen avoimen väylän haku, siirtohaku)

Kirjallisen oikaisuvaatimusmenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Hakija voi pyytää lisätietoa valintaperusteiden soveltamisesta omalla kohdallaan Aalto-yliopiston hakijapalveluista.

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä annetussa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksessa tulee yksilöidä, mitä oikaisuvaatimus koskee ja ne seikat, joihin hakija vetoaa. Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama.

Valintapäätökset perustuvat niihin tietoihin, jotka hakija on toimittanut yliopistolle tietojen toimittamiseen varattuna aikana.

Aalto-yliopiston suomen- ja ruotsinkielisen kandidaattikoulutuksen opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 7.7.2023.

Valintaa koskevat oikaisuvaatimukset tulee toimittaa 21.7.2023 kello 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

tai postitse osoitteeseen:
Aalto-yliopisto
Kirjaamo
PL 11000
00076 AALTO

Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä Aalto-yliopiston kirjaamossa annettuun määräaikaan mennessä.

Oikaisuvaatimus on osoitettava siihen korkeakouluun, jonka hakukohdetta oikaisuvaatimus koskee. Vastaanottajaksi tulee merkitä kyseisen korkeakoulun dekaani (esim. ”Dekaani, Perustieteiden korkeakoulu”).

Oikaisuvaatimukset pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti oikaisuajan päättymisen jälkeen.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: