Insinööritieteiden tohtoriohjelma

Tohtoriopintojen tavoitteena on, että opiskelija saa opintojensa aikana valmiudet itsenäisen tutkimustyön tekemiseen ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Keskeisenä jatko-opinnoissa on tutkimustyöhön ja tutkimustulosten soveltamiskykyyn tähtäävä opiskelu

Ohjeellinen tekniikan tohtorin tutkinnon suoritusaika on neljä vuotta. Opinnot koostuvat 40 opintopisteen laajuisista teoreettisista opinnoista ja tutkimustyöstä, jonka tuloksena on väitöskirja. Valmistunut tohtori pystyy toimimaan monipuolisissa tehtävissä kansainvälisessä toimintaympäristössä yhteiskunnan eri sektoreilla.

Insinööritieteiden tohtoriohjelma koostuu 18 tutkimusalasta, jotka kattavat maankäytön suunnittelun ja kaupunkitutkimuksen, kiinteistötalouden, geoinformatiikan, rakennus- ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan, koneenrakennustekniikan, energia- ja ympäristönsuojelutekniikan sekä soveltavan mekaniikan. Tohtorinkoulutus toteutetaan korkeakoulun laitoksilla: Energiatekniikan laitos (EN), Koneenrakennustekniikan laitos (K), Maankäyttötieteiden laitos (M), Rakennustekniikan laitos (R), Sovelletun mekaniikan laitos (SM) ja Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos (Y).

Insinööritieteiden tohtoriohjelmaan voi hakea kaksi kertaa vuodessa, lokakuun ja huhtikuun loppuun mennessä päättyvinä hakuaikoina. Hakijalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tohtoriohjelman johtajana toimii professori Kirsi Virrantaus, joka vastaa ohjelman toiminnasta sekä tohtorikoulutuksen kehittämisestä ja koordinoimisesta yhdessä korkeakoulun kanssa. Tohtorikoulutukseen liittyviä päätöksiä tekee tohtorinkoulutusneuvosto, joka koostuu korkeakoulun keskeisten tutkimusalojen professoreista.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 16.03.2018.