Aalto Energy Platform

Aallon Energy Platformin tarkoituksena on katalysoida ja kehittää monitieteellistä yhteistyötä kestävien energiaratkaisuiden saralla. Tarkoituksena on kehittää toimintaa niin, että osallistujat akatemiasta, teollisuudesta ja muista sidosryhmistä saavat toiminnasta konkreettista hyötyä.

Energia on tutkimusalue, jossa monialainen yhteistyö on välttämätöntä. Laajojen ja monimutkaisien kokonaisuuksien osaamista vahvistamaan olemme luoneet Platform-yhteistyöalustan.

Aalto-yliopiston monilla laitoksilla on pitkät perinteet energia-alan tutkimuksesta ja opetuksesta. Yliopistossa on noin 25 keskeisesti energia-alalla toimivaa professoria tutkimusryhmineen, ja nämä hankkivat kilpailtua tutkimusrahoitusta vuosittain yli 10 miljoonan euron edestä. Alalta valmistuu joka vuosi yli 80 diplomi-insinööriä ja maisteria sekä toistakymmentä tohtoria. Energia-alalle merkittävästi kontribuoivia professoreja on lisäksi noin 30. Nämä osaajat yhdessä muodostavat vahvuusalueemme, joissa energia kohtaa informaation, materiaalit ja yhteiskunnan.

Platform-yhteistyöalusta pyrkii yhdistämään Aalto-yliopiston poikkitieteellistä osaamista entistä kestävämpien energiaratkaisujen kehittämiseksi. Energian tuotannon, varastoinnin, siirron ja käytön lisäksi markkinoiden hallinta, sosioekonomiset näkökulmat -ympäristöä unohtamatta- tulevat monialaisessa yhteistyössä huomioiduksi kokonaisvaltaisesti alojen erikoisosaajien toimesta. Aalto-yliopisto on vahvasti mukana tässä kaikessa. Platformin toimintaa suunnitellaan ja kehitetään ottaen huomioon toiminnassa mukana olevien tahojen todelliset tarpeet toimivan konseptin aikaansaamiseksi.

Katso platformin englannin kieliset sivut (energy.aalto.fi), jotka toimivat pääasiallisena kommunikaatioväylänä.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 13.09.2017.