Tiede ja tutkimus

Tieteen huiput Aalto-yliopisto

Tieteen huiput

Aalto-yliopistossa työskentelee joukko alansa huippuja.Yliopistossa on myös useita Suomen Akatemian, Euroopan tutkimusneuvoston ja Tekesin rahoittamia huippuyksikköjä ja -hankkeita.

Akatemiaprofessorit vievät tutkimusta eteenpäin

Suomen Akatemia valitsee akatemiaprofessoriksi henkilön, joka on osoittautunut eteväksi tutkijaksi. 

 • Tutkija edistää tutkimustyöllään oman alansa tieteen kehittymistä.
 • Tutkijalla on mahdollisuudet merkittäviin tieteellisiin läpimurtoihin.
 • Nimityksen myötä tutkijalla voi keskittyä tutkimustyöhön.
 • Akatemiaprofessorit ovat työsuhteessa siihen organisaatioon, jossa heidän professorin toimensa on.

Aalto-yliopistossa on vuonna 2015 kuusi akatemiaprofessoria:

 • Paavo Alku.jpg

  Prof. Paavo Alku
  Speech communication, 2015-2019

 • Olli Ikkala (c) Anni Hanén

  Prof. Olli Ikkala
  Biomimetic Functional Materials, 2012-2016

 • Risto Ilmoniemi (c) Anni Hanén

  Prof. Risto Ilmoniemi
  Measuring, Modeling, and Modulating the Brain, 2012-2016

 • Jukka_Pekola.jpg

  Prof. Jukka Pekola
  Quantum nanoelectronics, 2014-2018

 • Riitta Salmelin (c) Anni Hanén

  Prof. Riitta Salmelin
  Imaging of language, language of imaging, 2012-2016

 • Jukka Seppälä (c) Anni Hanén

  Prof. Jukka Seppälä
  Synthesis and Use of Tailored and Intelligent Polymers, 2011-2015

Suomen Akatemian huippuyksiköt – tieteen kärjet

Huippuyksikkö on korkeatasoinen tutkimus- ja tutkijankoulutusyksikkö, joka on alansa kansainvälisessä kärjessä. Suomen Akatemia vastaa kansallisista tutkimuksen huippuyksikköohjelmista ja niiden kehittämisestä.

Yksiköitä rahoittavat kuuden vuoden ajan Akatemian lisäksi yksiköiden isäntäorganisaatiot ja joissakin tapauksissa myös yritykset.

Yksikkö muodostuu yhdestä tai useasta tutkimusryhmästä ja sillä on selkeät yhteiset tutkimukselliset päämäärät sekä yhteinen johto. Huippuyksikön voivat muodostaa sekä yliopistoissa että tutkimuslaitoksissa toimivat tutkimusryhmät, myös yhteistyössä yritysten kanssa. 

Huippuyksiköt Aalto-yliopistossa kaudella 2014–2019:

lisäksi Aalto-yliopisto on mukana:

Huippuyksiköt kaudella 2012–2017:

lisäksi Aalto-yliopisto on mukana:

 

Euroopan tutkimusneuvoston ERC-rahoitus lupaavimpaan tutkimukseen

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) tukee uraauurtavaa tutkimusta kaikilla tieteenaloilla rahoittamalla huippututkijoiden työtä. Kilpailtua ERC-tutkimusrahoitusta on jaettu vuodesta 2007 lähtien. Vuosina 2007–2013 rahaa jaettiin 7,5 miljardia euroa.

Aalto-yliopistossa on 18 ERC-rahoituksen saajaa. Niistä 12 on viisivuotista ERC Starting Grant -rahoitusta. Se myönnetään lahjakkaille nuorille tutkijoille oman tutkimusryhmän perustamiseen.  ERC Consolidator Grant -rahoituksen saajia on yksi. Rahoituksella tuetaan ansioituneita ryhmänjohtajia, joilla on jo vähintään 7 ja enintään 12 vuotta tutkijauraa takanaan. ERC-rahoituksesta viisi on ERC Advanced Grant -rahoitusta, joka myönnetään edistyneelle huippututkijalle.

ERC Starting Grant -rahoituksen saajat

   • apulaisprofessori Petteri Kaski, Perustieteiden korkeakoulu, Tietojenkäsittelytieteen laitos (2014-2019)
   • vanhempi tutkija Juha Silvanto, Perustieteiden korkeakoulu, O.V. Lounasmaa Laboratorio (2014-2019)
   • professori Lauri Nummenmaa, Perustieteiden korkeakoulu, Lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitos (2013-2017)
   • professori Hele Savin, Sähkötekniikan korkeakoulu, Mikro- ja nanotekniikan laitos (2013-2017)
   • professori Peter Liljeroth, Perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos (2012-2017)
   • akatemiatutkija Mikko Möttönen, Perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos (2012-2016)
   • professori Sebastiaan Van Dijken, Perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos (2012-2017)
   • vanhempi tutkija Tero Heikkilä, Perustieteiden korkeakoulu, O.V. Lounasmaa Laboratorio (2010-2014)
   • professori Mika Sillanpää, Perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos (2010-2014)
   • professori Ville Pulkki, Sähkötekniikan korkeakoulu, Signaalikäsittelyn ja akustiikan laitos (2009-2014)
   • professori Marko Terviö, Kauppakorkeakoulu, Taloustieteen laitos (2009-2014)
   • professori Tapio Lokki, Perustieteiden korkeakoulu, Mediatekniikan laitos (2008-2013) 

ERC Consolidator Grant -rahoituksen saaja

   • professori Mika Sillanpää, Perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos (2015-2019). Cavity quantum phonon dynamics -hankkeessa tutkitaan mikromekaanisia värähtelijöitä ultramatalissa lämpötiloissa lähellä absoluuttista nollapistettä.

ERC Advanced Grant -rahoituksen saajat

   • professori Antero Arkkio, Sähkötekniikan korkeakoulu, Sähkötekniikan laitos (2014-2018). Tutkimuksessa keskitytään sähkökoneiden energiatehokkuuteen ja erityisesti niiden energiahävikkiin, joka maksaa pelkästään Euroopan unionin alueella kymmeniä miljardeja euroja vuodessa.
   • Professori Maarit Karppinen, Kemian tekniikan korkeakoulu, Kemian laitos (2014-2018). Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää uusia toiminnallisia hybridimateriaaleja, joissa yhdistetään orgaanisten ja epäorgaanisten materiaalien hyviä puolia ja näin luodaan ominaisuuksiltaan aivan uudenlaisia materiaaleja.
   • professori Päivi Törmä, Perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos (2013- 2017). Hankkeessa tutkitaan makroskooppista kvanttikoherenssia, ultrakylmien kaasujen fysikaalisia ilmiöitä ja nanomittakaavan optisia ilmiöitä. Tutkimus tuo valaistusta siihen, mitkä ovat koherenssi-ilmiöiden kannalta optimaalisia nanorakenteita. Tällaisen koherenssin ”designin” sovelluksena voi olla esimerkiksi uusia nanomittakaavan valonlähteitä.
   • akatemiaprofessori Olli Ikkala, Perustieteiden korkeakoulu, teknillisen fysiikan laitos (2012-2017)
   • tieteen akateemikko, akatemiaprofessori, aivotutkija Riitta Hari, Perustieteiden korkeakoulu, O.V. Lounasmaa -laboratorio (2009-2014) 

 

Tekesin strategiset tutkimusavaukset

Tekes – innovaatiorahoituskeskus rahoittaa tutkimusorganisaatioiden strategisia tutkimusavauksia. Keskeistä rahoitettaville hankkeille on visio uudesta, haastavasta ratkaisusta, joka synnyttävät toteutuessaan uutta huippuosaamista elinkeinoelämässä tärkeiksi ennakoiduille osaamisaloille.

Tietotyön vallankumous

Hankkeen visio on mullistaa tietointensiivinen työ kehittämällä tiedonhaun ja -käsittelyn menetelmiä. Tutkimusavauksessa yhdistetään HIITin ja Työterveyslaitoksen monitieteinen osaaminen koneoppimisen, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen, hajautetun laskennan, kognitiivisen neuroergonomian ja työelämän inhimillisten tekijöiden aloilta.

Toimijat: HIIT (Aalto, Helsingin yliopisto), Työterveyslaitos 
Hankkeen kesto: 2013-2014

Design Driven World of Cellulose 

Hankkeen visio on kehittää uutta liiketoimintaa ja puupohjaiseen selluloosaan perustuvia kansallisia menestystarinoita. Hankkeessa kehitetään kokonaan uusi teollinen ekosysteemi ja luodaan Suomesta jalostettujen selluloosapohjaisten tuotteiden maa. Lisäksi muotoilu ja muotoiluprosessit juurrutetaan osaksi suomalaisten yritysten liiketoiminnan strategista kehittämistä.

Toimijat: Aalto-yliopisto, VTT, Tampereen teknillinen yliopisto 
Hankkeen kesto: 2013-2014

The New Global

The New Global on monialainen innovaatiotutkimushanke, jonka tavoitteena on luoda resurssiniukkoja innovaatiota vähävaraisille markkinoille ja synnyttää uutta liiketoimintaa suomalaisyrityksille. 


Toimijat: Aalto-yliopisto
Hankkeen kesto: 2014-2015 

3i - Innovative Induction Initiative 

Hankkeen visio on lisätä sydämen ja aivojen kykyä tuottaa uusia soluja omista kantasoluista suun kautta otettavilla lääkkeillä. Jos tämä toteutuu, sydänlihasvaurioiden ja aivosairauksien hoito mullistuvat kokonaan.

Toimijat: Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto
Hankkeen kesto: 2014-2016

Digital Health Revolution

Hankkeen visio on mahdollistaa yksilöstä saatavan tiedon hyötykäyttö osana personoituja, ennaltaehkäiseviä palveluja sekä parantaa kansalaisen mahdollisuuksia omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitoon.

Toimijat: Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen Teknillinen yliopisto, VTT, Kuluttajatutkimuskeskus
Hankkeen kesto: 2014-2016

Living Factories (Elävät tehtaat)

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja hyödyntää synteettiseen biologiaan perustuvia mahdollisuuksia Suomessa. Hankkeessa luodaan uudenlainen kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö, jossa yhdistyvät tutkimus, koulutus ja teollinen toiminta ja jossa hyödynnetään ainutlaatuisia biologisia toimintoja yhdistettynä insinööritieteisiin.

Toimijat: Aalto-yliopisto, VTT, Turun yliopisto
Hankkeen kesto: 2014-2016

Tekesin strategiset tutkimusavaukset

 1. Tietotyön vallankumous
 2. World of Cellulose
 3. The New Global
 4. 3I - Innovative Induction Initiative
 5. Digital Health Revolution
 6. Living Factories (Elävät tehtaat)
 7. The Naked Approach – Maailma ilman älylaitteita (VTT, Aalto, TUT, OY, Lappi, DH)

2 EIT KIC co-location centers: EIT ICT Labs (2010-), EIT Raw Materials (2014-)

2 FET flagship initiative partnerships: Graphene (4 Finnish partners), Human Brain Project (3 Finnish partners)

2 Academicians (+ 2 already retired before the start of Aalto)

FiDiPro vierailevien huippututkijoiden rahoitusohjelma

FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme on Suomen Akatemian (SA) ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma ulkomaisten tai pitkään ulkomailla toimineiden suomalaisten professoritasoisten huippututkijoiden rekrytoimiseksi määräajaksi Suomeen.

Micronova (c) Aino Huovio

Rahoitusohjelma vahvistaa Suomen tieteellistä ja teknologista osaamista ja kansainvälistää suomalaista tutkimusjärjestelmää. Tavoitteena on luoda uudenlaista kansainvälistä yhteistyötä perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen sekä yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan välille.

Rahoitusta voivat hakea suomalaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset. Ensimmäiset FiDiPro-professorit aloittivat työnsä vuoden 2007 alussa. Uusia hakuja ohjelmaan avataan määräajoin.

Tekes myöntää rahoitusta myös post doc-vaiheen ylittäneiden huippututkijoiden, FiDiPro Fellow -tutkijoiden kutsumiseksi Suomeen.

Aalto-yliopistossa työskentelee tällä hetkellä seuraavat Suomen Akatemian ja Tekesin rahoittamat FiDiPro-professorit ja FiDiPro Fellow -tutkijat.

FidiPro-professorit

   • Marcus Greferath (University College Dublin, Ireland), SCI, Applied algebra in communications technology, 2014-2019.
   • Hiroshi Mamitsuka (Kyoto University, Japan), SCI, Machine Learning for Augmented Science and Knowledge Work, 2015-2018.
   • Eri Rauf Hürman (University of the Witwatersrand, South Africa), CHEM, Sustainable production of ferroalloys, 2014-2016, joint FiDiPro with the University of Oulu.
   • Hannes Jónsson (University of Iceland and Brown University, Iceland/USA), SCI, Development and application of advanced simulation and computational techniques for nanoparticle-facilitated catalysis in solar cells, 2013-2016
   • Lauri Koskela (School of the Built Environment, UK), ENG, Building information modeling for lean construction, 2013-2015
   • Leon Lefferts (University of Twente, Netherlands), CHEM, Hydrogen from Biomass using Thermo-chemical methods, 2011-2015
   • Nasser Peyghambarian (University of Arizona, USA), ELEC, Emerging nanophotonic devices using advanced materials, 2014-2018, joint FiDiPro with the University of Eastern Finland
   • Dominique Richon (École Nationale Supérieure de Techniques Avancées, France), CHEM, Phase Equilibria for Biorefineries, 2013-2015
   • Stefano Zapper (National Research Council of Italy, CNR-IENI & Consorzio Nazionale Delle Ricerche, Italy), SCI, Noise and fluctuations in materials, 2014-2018
   • Peter McNeil (University of Technology, Sydney, Australia), ARTS, “Costume Methodologies – Building Methodological Tools for Research in the Field of Costume Design”, 2014-2018
   • Gang Xiong (Chinese Academy of Sciences, China), SCI, “Social Manufacturing”, 2015-2017
   • Junuthula N. (J.N.) Reddy (Texas A&M University, College Station, USA), ENG ,Non-Linear Response of Large, Complex and Thin-Walled Structures, 2014-2016

FiDiPro Fellow -tutkijat

   • Richard Cuthbertson (University of Oxford), BIZ, “Red Queen Effect: Strategies for an Innovative Landscape”, 2015-2017, Fellow

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 31.03.2015.