Tiede ja tutkimus

Tieteen huiput Aalto-yliopisto

Tieteen huiput

Aalto-yliopistossa työskentelee joukko alansa huippuja.Yliopistossa on myös useita Suomen Akatemian, Euroopan tutkimusneuvoston ja Tekesin rahoittamia huippuyksikköjä ja -hankkeita.

Akatemiaprofessorit vievät tutkimusta eteenpäin

Suomen Akatemia valitsee akatemiaprofessoriksi henkilön, joka on osoittautunut eteväksi tutkijaksi. 

 • Tutkija edistää tutkimustyöllään oman alansa tieteen kehittymistä.
 • Tutkijalla on mahdollisuudet merkittäviin tieteellisiin läpimurtoihin.
 • Nimityksen myötä tutkijalla voi keskittyä tutkimustyöhön.
 • Akatemiaprofessorit ovat työsuhteessa siihen organisaatioon, jossa heidän professorin toimensa on.

Aalto-yliopistossa on vuonna 2014 seitsemän akatemiaprofessoria:

 • Riitta Hari (c) Heli Sorjonen

  Riitta Hari
  Aivotutkimus

 • Olli Ikkala (c) Anni Hanén

  Olli Ikkala
  Biologinen ja pehmeän aineen fysiikka

 • Risto Ilmoniemi (c) Anni Hanén

  Risto Ilmoniemi
  Lääketieteellinen tekniikka

 • Visa Koivunen (c) Anni Hanén

  Visa Koivunen
  Signaalinkäsittely

 • Jukka_Pekola.jpg

  Jukka Pekola
  Kvanttifysiikka

 • Riitta Salmelin (c) Anni Hanén

  Riitta Salmelin
  Systeeminen ja kognitiivinen neurotiede

 • Jukka Seppälä (c) Anni Hanén

  Jukka Seppälä
  Bioaktiiviset ja biohajoavat polymeerit

Suomen Akatemian huippuyksiköt – tieteen kärjet

Huippuyksikkö on korkeatasoinen tutkimus- ja tutkijankoulutusyksikkö, joka on alansa kansainvälisessä kärjessä. Suomen Akatemia vastaa kansallisista tutkimuksen huippuyksikköohjelmista ja niiden kehittämisestä.

Yksiköitä rahoittavat kuuden vuoden ajan Akatemian lisäksi yksiköiden isäntäorganisaatiot ja joissakin tapauksissa myös yritykset.

Yksikkö muodostuu yhdestä tai useasta tutkimusryhmästä ja sillä on selkeät yhteiset tutkimukselliset päämäärät sekä yhteinen johto. Huippuyksikön voivat muodostaa sekä yliopistoissa että tutkimuslaitoksissa toimivat tutkimusryhmät, myös yhteistyössä yritysten kanssa. 

Huippuyksiköt Aalto-yliopistossa kaudella 2014–2019:

lisäksi Aalto-yliopisto on mukana:

Huippuyksiköt kaudella 2012–2017:

lisäksi Aalto-yliopisto on mukana:

 

Euroopan tutkimusneuvoston ERC-rahoitus lupaavimpaan tutkimukseen

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) tukee uraauurtavaa tutkimusta kaikilla tieteenaloilla rahoittamalla huippututkijoiden työtä. Kilpailtua ERC-tutkimusrahoitusta on jaettu vuodesta 2007 lähtien. Vuosina 2007–2013 rahaa jaettiin 7,5 miljardia euroa.

Aalto-yliopistossa on 18 ERC-rahoituksen saajaa. Niistä 12 on viisivuotista ERC Starting Grant -rahoitusta. Se myönnetään lahjakkaille nuorille tutkijoille oman tutkimusryhmän perustamiseen.  ERC Consolidator Grant -rahoituksen saajia on yksi. Rahoituksella tuetaan ansioituneita ryhmänjohtajia, joilla on jo vähintään 7 ja enintään 12 vuotta tutkijauraa takanaan. ERC-rahoituksesta viisi on ERC Advanced Grant -rahoitusta, joka myönnetään edistyneelle huippututkijalle.

ERC Starting Grant -rahoituksen saajat

 • apulaisprofessori Petteri Kaski, Perustieteiden korkeakoulu, Tietojenkäsittelytieteen laitos (2014-2019)
 • vanhempi tutkija Juha Silvanto, Perustieteiden korkeakoulu, O.V. Lounasmaa Laboratorio (2014-2019)
 • professori Lauri Nummenmaa, Perustieteiden korkeakoulu, Lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitos (2013-2017)
 • professori Hele Savin, Sähkötekniikan korkeakoulu, Mikro- ja nanotekniikan laitos (2013-2017)
 • professori Peter Liljeroth, Perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos (2012-2017)
 • akatemiatutkija Mikko Möttönen, Perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos (2012-2016)
 • professori Sebastiaan Van Dijken, Perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos (2012-2017)
 • vanhempi tutkija Tero Heikkilä, Perustieteiden korkeakoulu, O.V. Lounasmaa Laboratorio (2010-2014)
 • professori Mika Sillanpää, Perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos (2010-2014)
 • professori Ville Pulkki, Sähkötekniikan korkeakoulu, Signaalikäsittelyn ja akustiikan laitos (2009-2014)
 • professori Marko Terviö, Kauppakorkeakoulu, Taloustieteen laitos (2009-2014)
 • professori Tapio Lokki, Perustieteiden korkeakoulu, Mediatekniikan laitos (2008-2013) 

ERC Consolidator Grant -rahoituksen saaja

 • professori Mika Sillanpää, Perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos (2015-2019). Cavity quantum phonon dynamics -hankkeessa tutkitaan mikromekaanisia värähtelijöitä ultramatalissa lämpötiloissa lähellä absoluuttista nollapistettä.

ERC Advanced Grant -rahoituksen saajat

 • professori Antero Arkkio, Sähkötekniikan korkeakoulu, Sähkötekniikan laitos (2014-2018). Tutkimuksessa keskitytään sähkökoneiden energiatehokkuuteen ja erityisesti niiden energiahävikkiin, joka maksaa pelkästään Euroopan unionin alueella kymmeniä miljardeja euroja vuodessa.
 • Professori Maarit Karppinen, Kemian tekniikan korkeakoulu, Kemian laitos (2014-2018). Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää uusia toiminnallisia hybridimateriaaleja, joissa yhdistetään orgaanisten ja epäorgaanisten materiaalien hyviä puolia ja näin luodaan ominaisuuksiltaan aivan uudenlaisia materiaaleja.
 • professori Päivi Törmä, Perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos (2013- 2017). Hankkeessa tutkitaan makroskooppista kvanttikoherenssia, ultrakylmien kaasujen fysikaalisia ilmiöitä ja nanomittakaavan optisia ilmiöitä. Tutkimus tuo valaistusta siihen, mitkä ovat koherenssi-ilmiöiden kannalta optimaalisia nanorakenteita. Tällaisen koherenssin ”designin” sovelluksena voi olla esimerkiksi uusia nanomittakaavan valonlähteitä.
 • akatemiaprofessori Olli Ikkala, Perustieteiden korkeakoulu, teknillisen fysiikan laitos (2012-2017)
 • tieteen akateemikko, akatemiaprofessori, aivotutkija Riitta Hari, Perustieteiden korkeakoulu, O.V. Lounasmaa -laboratorio (2009-2014) 

 

Tekesin strategiset tutkimusavaukset

Tekes – innovaatiorahoituskeskus rahoittaa tutkimusorganisaatioiden strategisia tutkimusavauksia. Keskeistä rahoitettaville hankkeille on visio uudesta, haastavasta ratkaisusta, joka synnyttävät toteutuessaan uutta huippuosaamista elinkeinoelämässä tärkeiksi ennakoiduille osaamisaloille.

Tietotyön vallankumous

Hankkeen visio on mullistaa tietointensiivinen työ kehittämällä tiedonhaun ja -käsittelyn menetelmiä. Tutkimusavauksessa yhdistetään HIITin ja Työterveyslaitoksen monitieteinen osaaminen koneoppimisen, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen, hajautetun laskennan, kognitiivisen neuroergonomian ja työelämän inhimillisten tekijöiden aloilta.

Toimijat: HIIT (Aalto, Helsingin yliopisto), Työterveyslaitos 
Hankkeen kesto: 2013-2014

Design Driven World of Cellulose 

Hankkeen visio on kehittää uutta liiketoimintaa ja puupohjaiseen selluloosaan perustuvia kansallisia menestystarinoita. Hankkeessa kehitetään kokonaan uusi teollinen ekosysteemi ja luodaan Suomesta jalostettujen selluloosapohjaisten tuotteiden maa. Lisäksi muotoilu ja muotoiluprosessit juurrutetaan osaksi suomalaisten yritysten liiketoiminnan strategista kehittämistä.

Toimijat: Aalto-yliopisto, VTT, Tampereen teknillinen yliopisto 
Hankkeen kesto: 2013-2014

The New Global

The New Global on monialainen innovaatiotutkimushanke, jonka tavoitteena on luoda resurssiniukkoja innovaatiota vähävaraisille markkinoille ja synnyttää uutta liiketoimintaa suomalaisyrityksille. 


Toimijat: Aalto-yliopisto
Hankkeen kesto: 2014-2015 

3i - Innovative Induction Initiative 

Hankkeen visio on lisätä sydämen ja aivojen kykyä tuottaa uusia soluja omista kantasoluista suun kautta otettavilla lääkkeillä. Jos tämä toteutuu, sydänlihasvaurioiden ja aivosairauksien hoito mullistuvat kokonaan.

Toimijat: Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto
Hankkeen kesto: 2014-2016

Digital Health Revolution

Hankkeen visio on mahdollistaa yksilöstä saatavan tiedon hyötykäyttö osana personoituja, ennaltaehkäiseviä palveluja sekä parantaa kansalaisen mahdollisuuksia omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitoon.

Toimijat: Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen Teknillinen yliopisto, VTT, Kuluttajatutkimuskeskus
Hankkeen kesto: 2014-2016

Living Factories (Elävät tehtaat)

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja hyödyntää synteettiseen biologiaan perustuvia mahdollisuuksia Suomessa. Hankkeessa luodaan uudenlainen kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö, jossa yhdistyvät tutkimus, koulutus ja teollinen toiminta ja jossa hyödynnetään ainutlaatuisia biologisia toimintoja yhdistettynä insinööritieteisiin.

Toimijat: Aalto-yliopisto, VTT, Turun yliopisto
Hankkeen kesto: 2014-2016

 

FiDiPro vierailevien huippututkijoiden rahoitusohjelma

FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme on Suomen Akatemian (SA) ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma ulkomaisten tai pitkään ulkomailla toimineiden suomalaisten professoritasoisten huippututkijoiden rekrytoimiseksi määräajaksi Suomeen.

Micronova (c) Aino Huovio

Rahoitusohjelma vahvistaa Suomen tieteellistä ja teknologista osaamista ja kansainvälistää suomalaista tutkimusjärjestelmää. Tavoitteena on luoda uudenlaista kansainvälistä yhteistyötä perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen sekä yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan välille.

Rahoitusta voivat hakea suomalaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset. Ensimmäiset FiDiPro-professorit aloittivat työnsä vuoden 2007 alussa. Uusia hakuja ohjelmaan avataan määräajoin.

Tekes myöntää rahoitusta myös post doc-vaiheen ylittäneiden huippututkijoiden, FiDiPro Fellow -tutkijoiden kutsumiseksi Suomeen.

Aalto-yliopistossa työskentelee tällä hetkellä seuraavat Suomen Akatemian ja Tekesin rahoittamat FiDiPro-professorit ja FiDiPro Fellow -tutkijat.

FidiPro-professorit

 • Rauf Hürman Eric (University of the Witwatersrand, Etelä-Afrikka), Kemian tekniikan korkeakoulu (yhteistyö Oulun yliopiston kanssa): Ferroseosten kestävät valmistusmenetelmät.
 • Marcus Greferath (University College Dublin,UCD, Irlanti), Perustietieteiden korkeakoulu. Sovellettu algebra tietoliikenneteknologiassa.
 • Hannes Jónsson (University of Iceland and Brown University, Islanti ja USA), Perustieteiden korkeakoulu: Nanopartikkelien käyttöön pohjautuva katalyysin laskennallinen mallintaminen aurinkokennorakenteissa.
 • Lauri Koskela (University of Salford, UK), Insinööritieteiden korkeakoulu: Tietomallintamisen ja hoikan rakentamisen yhteydet; mobiili tietokonetuki rakentamisessa sekä kaupallisten, organisatoristen ja suunnittelu/tuotantojärjestelmien vuorovaikutus rakennushankkeissa
 • Leon Lefferts (Universty of Twente, Hollanti), Kemian tekniikan korkeakoulu: Uudet biomassapohjaisia prosessikonseptit, jotka korvaavat fossiilisista raaka-aineista tuotettua vetyä.
 • Peter McNeil (University of Technology Sydney, Australia), Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Pukututkimuksen metodologiat - tutkimusmenetelmien kehittäminen pukusuunnittelun alueella. 
 • Nasser Peyghambarian (University of Arizona, USA), Sähkötekniikan korkeakoulu (yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa): Emerging nanophotonic devices using advanced materials
 • Junuthula N. Reddy (Texas A&M University, USA), Insinööritieteiden korkeakoulu: Suurten, monimutkaisten ja ohutseinäisten rakenteiden epälineaarinen vaste .
 • Dominique Richon (Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Ranska), Kemian tekniikan korkeakoulu: Faasitasapainojen mittaaminen biojalostamoissa.
 • Stefano Zapper (National Research Council of Italy,CNR-IENI & Consorzio Nazionale Delle Ricerche, Italia), Perustietieteiden korkeakoulu. Melu ja fluktuaatiot materiaaleissa.

FiDiPro Fellow -tutkijat

 • Koen Van Leemput (Harward University, USA), Perustieteiden korkeakoulu: Aivokuvien laskennallinen analyysi
 • Fa-Hsuan Lin (National Taiwan University, Taiwan ja Harvard Medical School, Boston, USA), Perustieteiden korkeakoulu: MRI:n teoria ja mm. rinnakkaiskuvaus
 • Emma Master (University of Toronto, Kanada), Kemian tekniikan korkeakoulu: Kasvikuitujen entsymaattinen muokkaus

 

Sivusta vastaa: verkkotoimitus [at] aalto [dot] fi | Viimeksi päivitetty: 16.01.2015.