Vastuullinen Aalto

Vastuullisuus ja kestävä kehitys näkyvät monipuolisesti tutkimuksessa ja opetuksessa sekä yliopiston omassa toiminnassa. Myös kampuksen kehittäminen on keskeinen keino toteuttaa ja luoda uusia malleja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan.

Tutustu Aalto-yliopiston vastuullisuusraportteihin ja -lukuihin.

Vastuullisuus osana opetusta ja oppimista

Aalto-yliopiston tavoitteena on saada vastuullisuus ja kestävä kehitys läpileikkaavana teemana osaksi kaikkea opetusta. Esimerkiksi kandidaatti- ja maisteritason koulutusohjelmien tavoitteisiin sisällytetään kytkentä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. Lisäksi opetushenkilöstölle tarjotaan malleja ja hyviä käytänteitä vastuullisuuden huomioimiseksi opetuksen arjessa sekä kurssien toimintatavoissa ja sisällöissä.

Kestävää kehitystä edistetään Aalto-yliopiston opetuksessa poikkitieteellisesti kaikkien kuuden korkeakoulun kanssa ohjelma- ja kurssitasoilla sekä lukuisissa opiskelijaprojekteissa. Esimerkkejä kestävään kehitykseen keskittyvistä ohjelmista ovat muun muassa:

Tutkimus ja taide rakentavat kestävää yhteiskuntaa

Aalto-yliopiston tutkimuksen avainalueet linkittyvät keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos, energian saatavuus, terveydenhuolto sekä ravitsemus. Keskeiset tutkimusalueet pureutuvat muun muassa kestävään liikkumiseen, uusiutuvaan energiaan, biotalouteen ja robotiikkaan. Tutkimustyön pohjalta luotu osaaminen ja uudet ratkaisut ovat osa yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kuva_2_Department_of_Civil_and_Environmental_Engineering_Water_Engineering_1_by_Adolfo_Vera (1).jpg

Aalto-yliopiston tutkimustoiminnassa vastuullisuus ja kestävä kehitys näyttäytyvät sekä tutkimusten sisällöissä ja tuloksissa että tutkimusprosesseissa ja -käytänteissä. Myös Aalto-yliopiston taiteellisella toiminnalla on vahva yhteys vastuullisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Taiteellisen toiminnan yhteiskunnallinen rooli on monitahoinen – sen tehtävä on esimerkiksi tuottaa kriittistä ajattelua ja kykyä luoda uusia käsitteellisiä ideoita ja ajattelumalleja yhteiskunnan haasteisiin.

Yliopistossa toimivat esimerkiksi seuraavat kestävään kehitykseen keskittyvät tutkimusryhmät ja -verkostot:

  •  Aalto Energy Efficiency Research Programme ja Energy Garage keskittyvät kestävän kehityksen ratkaisuihin energiakontekstissa poikkitieteellisesti.
  • Aalto Global Impact -organisaatio edistää ja fasilitoi Aalto-yliopiston tutkimus- ja opetustoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta globaalisti.
  • Impact Iglu auttaa yrityksiä, jotka ratkovat yhteiskunnallisia ongelmia.
  • Social Acceptability Study (SAS) -verkosto on tutkimusalusta tiedon ja kokemusten jakamiselle kestävän, biopohjaisen yhteiskunnan luomiseksi.
  • Sustainability in Business Research -tutkimusryhmä keskittyy muun muassa kestävän kehityksen rooliin organisaatioiden oppimisessa ja organisaatioiden välisissä suhteissa, sekä yritysten vastuullisuuden ja kestävän kehityksen arviointiin.
  • Water & Development Research Group on monitieteinen tutkimusryhmä, joka keskittyy veden ja yhteiskunnallisen kehityksen väliseen yhteyteen sekä integroitujen vesijärjestelmien tutkimukseen.
  • NODUS on kestävän kehityksen uusiin teoria-avauksiin, käytänteisiin ja systeemiseen toteutukseen keskittyvä tutkimusryhmä Muotoilun laitoksella.

Lue myös: vastuullinentiede.fi

Kestävän kehityksen kampus

Kampuksen keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät energian kulutukseen, liikkumiseen ja lajitteluun. Kestävän kehityksen mukainen kampus on keskeinen osa yliopiston kampusstrategiaa. Aalto-yliopiston kampuksilla toimitaan aktiivisesti nykyisen kiinteistökannan energiatehokkuuden kehittämiseksi ja energiankulutuksen vähentämiseksi.

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy panostaa oman energian tuottamiseen ympäristöystävällisin keinoin. Kiinteistöyhtiö vastaa noin 75 prosentista yliopiston käytössä olevista tiloista. Tavoitteena on saavuttaa energiaomavarainen Otaniemi 2030.

Lue lisää: https://aaltogreencampus.fi

kuva_3_Aalto_University_staff_campus_bikes_2-5-2013_photo_Mikko_Raskinen_009_JPG_700x400.jpg

Noin 95 % opiskelijoista ja 55 % henkilökunnasta saapuu kampukselle julkisilla kulkuneuvoilla, pyörällä tai kävellen. Henkilökunnan liikkumiseen kampuksella on tarjolla kampuspyöriä.

Vastuullisuus Aallon arjessa

Vastuullisuus huomioidaan kaikessa Aalto-yliopiston päivittäisessä toiminnassa, hankinnoissa ja tukipalveluissa. Toimintaa ohjaavat muun muassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjeet sekä saavutettavan oppimisen toimenpanosuunnitelma. Aalto-yliopistossa toimii tutkimuseettinen neuvottelukunta sekä vastuullisuustyöryhmä, joka tukee yliopiston eri toimintojen kehitystyötä ja vastuullisia toimintatapoja sekä yliopiston vastuullisuusraportointia.

Lue lisää kestävän kehityksen käytännöistä Aalto-yliopistossa (pdf).

Vastuullisuutta yhteistyössä

Vuonna 2012 Aalto-yliopisto perusti pohjoismaisten yliopistopartnerien kanssa kestävän kehityksen verkoston Nordic Sustainable Campus Network (NSCN), jonka koordinoijana Aalto toimii. Lisäksi Aalto on jäsenenä kestävän kehityksen yliopistoverkostoissa International Sustainable Campus Network (ISCN), Global Alliance ja Yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto. Kesällä 2015 Aalto-yliopisto liittyi myös Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) ilmastoalan osaamis- ja innovaatioyhteisöön (Climate KIC, Nordic Node). Yhteistyöprojektin puitteissa tullaan toteuttamaan ilmastonmuutokseen liittyvää opetusta sekä innovaatio- ja yrittäjyystoimintaa. Aalto-yliopisto on myös allekirjoittanut yliopistojen Rio+20-sopimuksen.

Aalto-yliopisto kuuluu useisiin kansainvälisiin ja kotimaisiin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden verkostoihin:

kuva_4_Aalto_University_Otaniemi_campus_winter2013_photo_Mikko_Raskinen_036_JPG_700x400.jpg

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 12.09.2018.