Samarbete och partners

Aalto-universitetets verksamhet bygger på högklassig forskning och undervisning genom vilka vi främjar välbefinnandet och livskvaliteten.

Universitetet fungerar i nära växelverkan med det övriga samhället. Vi förstärker befintliga handlingssätt som vi har konstaterat vara goda och utvecklar nya arbetsformer och högklassiga tjänster för att dela med oss av vår kunskap. Som vår samarbetspartner kan du tillsammans med oss skapa ett nytt slag av arbetskultur och en unik koncentration av forskning, utveckling och innovation.

Aalto Factories, d.v.s. verkstäderna för kunskap, är ett exempel på ett nytt slag av öppen innovationsverksamhet. Verkstäderna är dynamiska, mångvetenskapliga miljöer för lärande, undervisning, forskning och samarbete. De bildar rum där akademiska grupper och företag eller offentliga sammanslutningar kan samverka.

Aalto-universitetet bedriver forskningssamarbete med ledande forskningsinstitutioner och företag i Finland och utomlands. Genom forskningssamarbetet kan företagen ta del av de nyaste vetenskapliga rönen. Aalto-universitetet erbjuder företag en möjlighet att bilda nätverk även med andra universitet och forskningsinstitutioner.

Alumnerna utgör en viktig del av Aalto-gemenskapen. Aalto-universitetets alumner utgörs av alla som har studerat vid Aalto-universitetet och vid Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan eller Tekniska högskolan. Alumnverksamheten bygger på långsiktiga och mångsidiga samarbetsrelationer. Vi erbjuder alumnerna möjligheter till att också skapa tvärvetenskapliga nätverk och vi stöder alumnernas utveckling inom deras egna områden.

Nyheter

Evenemang

Visa mera