Utbildningsutbud

Security and Cloud Computing - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Security and Cloud Computing ger de studerande en bred förståelse för den senaste och framtida tekniken för säkra mobila och molnbaserade datortjänster. De studerande får både praktiska tekniska färdigheter och teoretiska insikter i säker systemteknik, utveckling av distribuerade applikationer, nätverks- och tjänstearkitektur samt molnbaserade och mobila plattformar. Vi tror på att kombinera teoretisk kunskap och säkerhetsexpertis med färdigheter i produktutveckling. Studierna är också nära kopplade till forskningen vid Aalto-universitetet. De utexaminerade har goda förutsättningar för internationella FoU-uppdrag inom området samt för säkerhetsteknik och -rådgivning, olika expertroller och doktorandstudier vid Aalto-universitetet och utomlands.
Aalto University / hands working on a laptop / phography Aino Huovio

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Magisterprogrammet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Security and Cloud Computing ger insikter i grundläggande begrepp, metoder och den senaste tekniken inom säker systemteknik, utveckling av distribuerade applikationer, ubik datateknik, nätverks- och tjänstearkitektur samt molnbaserade och mobila plattformar. Särskild uppmärksamhet riktas mot säkerhets- och integritetsfrågor eftersom de utgör centrala krav vid utveckling och ibruktagande av tjänster i öppna nät och distribuerade system. I undervisningen kombineras teori med praktiska övningar och programutveckling på molnplattformar och mobila enheter.

Målet för huvudämnet är att utbilda professionella ingenjörer som kan ta sig an de mest krävande FoU-uppdragen och driva på utvecklingen av framtida produkter och tjänster. De utexaminerade har

 • en teoretisk förståelse för informationssäkerhet och praktiska färdigheter som gör det möjligt att utforma och analysera säkra datorsystem
 • kännedom om de arkitektoniska principerna för distribuerade tjänster och applikationer samt förmåga att utforma, analysera och implementera distribuerade, molnbaserade och mobila datorsystem
 • djupgående kunskaper i ämnet för det egna diplomarbetet och förmåga att tillämpa dem för att lösa tekniska och vetenskapliga problem
 • goda färdigheter i programutveckling samt andra tekniska och yrkesmässiga färdigheter som gör att de kan ha betydande roller i en industriell forsknings- och utvecklingsmiljö eller fortsätta med doktorandstudier.
 • [HP1]Huom! Englanninikeilisessä tekstissä ”ubiquitous computing” mainitaan kahdesti tässä lauseessa.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

HAIC-stipendier

En del av de bästa sökande som antas till huvudämnet Security and Cloud Computing beviljas stipendium av Helsinki-Aalto Institute for Cybersecurity (HAIC). Dessa studerande får ett generöst ekonomiskt stöd i form av ett stipendium för levnadskostnader eller en forskningsrelaterad deltidsanställning under studierna. Alla sökande till huvudämnet Security and Cloud Computing beaktas automatiskt för HAIC-stipendiet.

Studiernas uppbyggnad

Programmet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Security and Cloud Computing omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Huvudämnesstudier (60 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (30 studiepoäng)
 • Diplomarbete (30 studiepoäng)

De fritt valbara studierna kan bestå av ytterligare kurser inom huvudämnet, ett eventuellt biämne, mångvetenskapliga kurser eller studier utomlands.

Inriktningsalternativ

Ingenjörer ska kunna tillämpa teoretiska kunskaper på verkliga tekniska problem. Därför kombinerar programmet teoretiska studier med kontinuerliga praktiska övningar och projekt där nya kunskaper tillämpas i praktiken. En stor del av studierna ägnas åt gruppövningar och individuella övningar som stärker de studerandes färdigheter i problemlösning, utformning av säkra system och programutveckling. Kurser som innefattar närundervisning kan innehålla allt från traditionella föreläsningar och praktiska övningar till diskussioner om grupprojekt och presentationer. Alla studerande deltar i en seminariekurs där de lär sig skriva en teknisk eller vetenskaplig artikel och presentera sitt arbete.

Huvudämnet innehåller följande obligatoriska kurser:

 • Information Security (5 studiepoäng)
 • Cloud Software and Systems (5 studiepoäng)
 • Seminar in Computer Science (5 studiepoäng)

Därtill kan de studerande välja bland exempelvis följande frivilliga kurser:

 • Web Software Development (5 studiepoäng)
 • Full Stack Web Development (5 studiepoäng)
 • Big Data Platforms (5 studiepoäng)
 • Internet Protocols (5 studiepoäng)
 • Cryptography (5 studiepoäng)
 • Security Engineering (5 studiepoäng)
 • Network Security (5 studiepoäng)
 • Digital Ethics (5 studiepoäng)
 • Methods of Data Mining (5 studiepoäng)

>> Läs mer i undervisningsplanen (into.aalto.fi).

Internationell verksamhet

Studiemiljön i programmet är starkt internationell och studierna genomförs i mångkulturella grupper. Högskolan för teknikvetenskaper erbjuder många olika möjligheter till studentutbyte över hela världen. Utbytesstudier kan inkluderas i examen, t.ex. som ett internationellt biämne.

Därtill kan de studerande utveckla sin globala kompetens genom att t.ex. göra praktik utomlands, gå en sommarkurs utomlands eller vara tutor för första årets studerande.

Aalto-universitetet koordinerar också det gemensamma Erasmus Mundus-programmet Master's Programme in Security and Cloud Computing (SECCLO), där en del av studierna genomförs vid ett annat universitet (KTH, NTNU, DTU, University of Tartu eller EURECOM). Detta program har en separat antagningsprocess.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område).

Karriärmöjligheter

De utexaminerade har goda färdigheter i programutveckling samt andra tekniska och yrkesmässiga färdigheter som gör att de kan ha betydande roller i en industriell forsknings- och utvecklingsmiljö. Därmed har de goda förutsättningar för FoU-uppdrag inom området samt för säkerhetsteknik och -rådgivning, olika expertroller och doktorandstudier vid Aalto-universitetet och utomlands.

Exempel på yrkesbeteckningar bland våra utexaminerade:

 • Applikationsutvecklare
 • Frontendutvecklare
 • GIS-utvecklare
 • Informationssäkerhetsspecialist
 • Säkerhetskonsult
 • Programutvecklare
 • Säkerhetsarkitekt

Exempel på företag där våra utexaminerade jobbar: Acelvia, Creanord, DNA, Ericsson, F-Secure, Frosmo, Futurice, Houston Inc., IBM, KONE, Likeit Solutions, MediSapiens, Nixu Corporation, Second Nature Security, Solinor, Reaktor, RELEX Solutions, Smartly.io, Vainu.io.

Unto Rautio

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för teknikvetenskaper

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Högskolan för teknikvetenskaper

Tyngdpunkter inom forskning

Undervisningen inom huvudämnet är nära kopplad till den forskning som bedrivs vid institutionen för datateknik.

Samarbete med andra aktörer

Studierna erbjuder möjligheter till att knyta kontakter till lokala och europeiska företag. Många av lärarna har en bakgrund inom branschen, och våra partnerföretag är involverade i en del kurser och projekt. Partnerföretagen tar också emot sommarpraktikanter, och de flesta studerande gör sina diplomarbeten inom finansierade projekt inom branschen.

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Programme-specific admission requirements

Security and Cloud Computing applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Get to know us

Four Aalto University students sitting outside on rocks and talking

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat