Utbildningsutbud

People Management and Organizational Development, Master of Science (Economics and Business Administration)

Magisterprogrammet People Management and Organisational Development ger studerandena kompetens, analytiska och kommunikativa färdigheter samt färdigheter för grupparbete, vilket möjliggör effektiv och hållbar ledning av personalresurser och utveckling av organisationer. De utexaminerade jobbar som experter och i ledande befattningar inom områdena personalledning och organisationsutveckling. Studerande på programmet har också en unik möjlighet att avlägga en dubbelexamen vid Queenslands (AU) eller South Carolinas (US) universitet. Programmet genomförs i nära samverkan med företag, offentliga och medborgarorganisationer. Så här får studerandena tillgång till den nyaste kunskapen om personalledning och organisationsutveckling i en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö.Vi söker intresserade studerande som har en kandidatexamen och 60 studiepoäng från följande områden: handels- och ekonomisk vetenskap, juridik, sociala vetenskaper eller produktionsekonomi.
Two Aalto University business students on campus in Otaniemi.

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Aalto-universitetet är ett av Europas ledande universitet inom området ledarskap och rankades år 2021 på åttonde plats (Academic Ranking of World Universities). Målet för magisterprogrammet People Management and Organisatational Development är att utbilda ansvarsfulla experter och framtida ledare som framgångsrikt kan leda personalresurser och utveckla organisationer i en snabbt föränderlig omvärld. Programmet är mångvetenskapligt och bygger på teorier om ledarskap, psykologi, sociologi och kommunikationsforskning. Den teoretiska bakgrunden kopplas i programmet till en starkt praktisk inriktning. Studierna syftar till att lära studerandena skapa agila, effektiva och hållbara organisationer genom god HR-praxis och utveckling av organisationerna.

Utexaminerade från programmet har:

Expert-knowhow. De utexaminerade har den senaste kunskapen om praxis, verktyg, trender och teorier om ledning av människor och utveckling av organisationer.

Ett strategiskt tänkesätt. De utexaminerade kan tänka strategiskt och utveckla ledningen av människor och organisationer så att organisationen är framgångsrik och överlever.

Ledarskapspotential. De utexaminerade kan motivera människor och ta ansvar för ledning av sig själv, teamet och projektet samt effektivt och etiskt planera och främja större organisatoriska förändringar.

Analytisk orientering. De utexaminerade har en dataorienterad attityd och kan samla in och analysera kvantitativa och kvalitativa data samt förstår analyser baserade på big data och kan använda dem som stöd för beslut gällande ledning av människor och utveckling av organisationen.

Kommunikativa färdigheter. De utexaminerade har lätt att uttrycka sig i tal och skrift och kan hantera komplexa kommunikativa situationer i organisationer stadda i förändring.

Ett framtidsinriktat förhållningssätt. De utexaminerade kan se framåt och identifiera pågående förändringar och utifrån dem ta fram nya sätt att leda människor och utveckla organisationer.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet People Management and Organisational Development omfattar totalt 120 sp. Det tvååriga magisterprogrammet består av:

● Studier enligt programmet, inklusive examensarbete (90 sp)

● Valbara studier / Biämne / Utbyte (30 sp)

Master's Programme in People Management and Organizational Development

Inriktningsalternativ

Under det första studieåret skaffar sig de studerande en solid grund för sin kompetens i ledning av personalresurser och utveckling av organisationer. Under det andra studieåret kan de studerande välja antingen ett biämne, fritt valbara kurser eller internationellt studentutbyte. Under det andra studieåret gör studerandena också sitt examensarbete.

Under studierna undersöker studerandena kritiskt hur organisationer leds och utvecklas idag. Studerandena lär sig betrakta organisationer, ledarskap och arbete i framtiden ur en ny synvinkel. Studierna bygger på problembaserad inlärning och projektcentrerat arbete. En central roll har gästande experter och konsultationsliknande projekt, vilka drivs i samverkan med företag och andra organisationer. Programmet är mycket interaktivt och under studierna lär sig de studerande använda både teori och praktik för att hitta optimala lösningar på organisationernas problem.

Teman som behandlas på kurserna är:

Affärsverksamhet och samhälle

Globala trender och utmaningar

Ledning av organisationer

Ledarskap

Hållbar utveckling och etik

Kommunikation och projektledning

Organisationsbeteende och arbetspsykologi

Praxis och verktyg för ledning av personalresurser

Utveckling av organisationer och ledarskap i förändring

Diversitet och social inkludering

HR-analytik

When people have the right environment and a chance to do what they truly enjoy the positive outcomes are significant.

Linh Tran, student

Internationell verksamhet

Programmet erbjuder studerandena möjligheten att kombinera studierna med internationellt studentutbyte. Studerandena kan också avlägga en dubbelexamen vid Queenslands (UQ) eller South Carolinas (US) universitet. Studerande som under utbytet i South Carolina avlägger biämnet Data Analytics beviljas dessutom ett tvåårigt arbetsvisum till USA. Studerande på programmet People Management and Organisational Development kan också ansöka om att få studera på det ansedda programmet CEMS Master’s in Management vid sidan av sitt eget magisterprogram (https://www.aalto.fi/cems). När programmet inleds ska studeranden ha avlagt minst 60 sp i handels- och ekonomiska vetenskaper.

Aalto-universitetet är internationellt till sin natur och välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsaktiviteter, evenemang och festiviteter på campus. Examensprogrammens administratörer, den aktiva tutorverksamheten och stödtjänsterna hjälper internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

I framtiden kommer behovet av experter på personalledning med insikter i företagsverksamhet att bli allt större. De utexaminerade anställs i befattningar inom personalledning och organisationsutveckling antingen som konsulter eller direkt av företagen. Programmet ger kompetens att framgångsrikt verka inom företag men också inom den offentliga sektorn och i icke-vinstdrivande organisationer. Möjliga karriärvägar är:

● I början av karriären:

○ Personalledning (exv. HR Specialist, HR Analyst, Recruitment Manager)

○ Organisationsutveckling (exv. Staff Development Specialist, Organisational Learning and Development Specialist)

○ Konsultation (exv. HR Consultant, Recruitment Consultant, Change Management Consultant).

● 10–15 års erfarenhet, uppgifter på seniornivå:

○ Personalledning (exv. HR Advisor, Regional eller Country HR Director)

○ Organisationsutveckling (exv. Business Development Director eller Project Manager)

○ Konsultation (exv. Partner eller Senior Consultant)

○ Företagsledning

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder anställningsmöjligheterna i Finland och utomlands. Studerande från Aalto-universitetet har i allmänhet lätt att hitta goda jobb efter examen. Den mycket aktiva andan av entreprenörskap på universitetet fungerar också som språngbräda för att grunda företag. Om du är intresserad av en akademisk bana ger magisterprogrammet People Management and Organisational Developmenten god grund för doktorand- och forskarstudier.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Handelshögskolan. Mer information om huvudämnesforskningen finns på Institutionen för ledarskapsstudier sidor: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-ledarskapsstudier

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen.

De studerande kan dra nytta av studieutbudet vid andra högskolor vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid andra universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet.

Tvärvetenskaplighet

Aalto-universitetet är känt som ett universitet där vetenskap och konst förenas med teknik och ekonomi. Ett livligt campus och de fritt valbara kurserna från de olika högskolorna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta mycket spontana tvärvetenskaplighet är ägnad att föda nya idéer och sammansvetsa entusiaster, skapa vänskapsband, nyttiga nätverk och i slutändan även nya företag.

 

Webinar | People Management and Organizational Development

Titta på vår webbinarieinspelning för att lära dig mer om t.ex. studierna och kursinnehållet på magisterprogrammet People Management and Organizational Development.

Titta på inspelningen
Two Aalto University business students on campus in Otaniemi.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Prata med våra studerande!
Aalto students walking at campus during summer

Ansökning

Antagningarna till magisterprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2023 pågår från 1 december 2022 till 2 januari 2023.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 1 december 2022 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 2 januari 2023 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 29 mars 2023 – Antagningsresultaten publiceras tidigast
 • 20 april 2023 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

 

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

Admission group 1: Bachelor’s degree from a university in Finland

Relevance of previous studies  
What is evaluated? Previous studies
Admission requirements

Required previous studies

To be considered for admission the applicant must have
completed at least 60 ECTS of courses covering the domains of
business and economics, industrial engineering and
management, law and social sciences. Internships can be
included in the credits. The previous studies are assessed by a
representative of the programme. Applicants who fulfill the
above requirement of previous studies are ranked according to
the following criteria.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)

 

Academic performance  
What is evaluated? Grades of the previous degree(s)
Admission requirements Weighted GPA of previous degree and overall evaluation of
study success. Applicants with a weighted GPA of previous
degree lower than 3.50 are not eligible for admission.
Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)

 

Suitability  
What is evaluated?  Motivational letter and CV
Admission requirements

 The applicant must show his/her motivation for studying in the
programme by providing a motivation letter. The letter is written
in English and the maximum length of the letter is 4000
characters (including space characters).
The motivation letter
should answer at least the following questions:

 • • Why am I applying for the Master's Programme? What
 • do I believe that I would gain from the Programme?
 • • How do I believe that I would contribute to fellow
 • students and the Programme overall?
 • • What are your past achievements and why am I a good
 • fit for the programme?
Evaluated documents  Motivation letter and CV
Criticality  Critical (0 points = rejection)

 

Phase 2

Suitability  
What is evaluated?  Interview
Admission requirements Interviews will be carried out online. The interview panel will
assess the applicant’s suitability to the study option based on
general cognitive ability, critical thinking skills, learning
orientation, pro-social orientation and language skills.
Evaluated documents   Interview
Criticality  Critical (0 points = rejection)

 

Admission group 2: Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Relevance of previous studies  
What is evaluated? Previous studies
Admission requirements

Required previous studies

To be considered for admission the applicant must have
completed at least 60 ECTS of courses covering the domains of
business and economics, industrial engineering and
management, law and social sciences. Internships can be
included in the credits. The previous studies are assessed by a
representative of the programme. Applicants who fulfill the
above requirement of previous studies are ranked according to
the following criteria.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)

 

Academic performance  
What is evaluated? Grades of the previous degree(s)
Admission requirements Weighted GPA of previous degree and overall evaluation of
study success. Applicants with a weighted GPA of previous
degree lower than 3.50 are not eligible for admission.
Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)

 

Standardized tests  
What is evaluated? Analytical and quantitative skills
Admission requirements  GMAT or GRE, obligatory in admission group 2 (minimum score
550 in GMAT or equivalent GRE score).
Evaluated documents GMAT/ GRE test results
Criticality Critical (0 points = rejection)

 

Recognition of academic institution  
What is evaluated? Quality of the academic institution
Admission requirements Recognition of the BSc institution
Evaluated documents Degree certificate
Criticality not critical

 

Suitability  
What is evaluated?  Motivational letter and CV
Admission requirements

The applicant must show his/her motivation for studying in the
programme by providing a motivation letter. The letter is written
in English and the maximum length of the letter is 4000
characters (including space characters).
The motivation letter
should answer at least the following questions:

 • Why am I applying for the Master's Programme? What do I believe that I would gain from the Programme?
 • How do I believe that I would contribute to fellow students and the Programme overall?
 • What are your past achievements and why am I a good fit for the programme?
Evaluated documents  Motivation letter and CV
Criticality  Critical (0 points = rejection)

 

Phase 2

Suitability  
What is evaluated?  Interview
Admission requirements Interviews will be carried out online. The interview panel will
assess the applicant’s suitability to the study option based on
general cognitive ability, critical thinking skills, learning
orientation, pro-social orientation and language skills.
Evaluated documents   Interview
Criticality  Critical (0 points = rejection)

 

Kontakt

Frågor gällande programmet kan ställas till [email protected].

Frågor gällande ansökan och ansökningshandlingar kan ställas till adressen [email protected].

Bekanta dig med våra andra magisters program

Följ oss!

Kontakt information

Handelshögskolan

[email protected] /[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat