Utbildningsutbud

Master's Programme in International Design Business Management - MSc in Economics and Business Administration

IDBM är ett banbrytande program med gått rykte, som på riktigt konkretiserar Aaltos vision att integrera formgivning och teknologi med global företagsutveckling. Genom tvärvetenskapligt samarbete och utmaningar ur det verkliga affärslivet, som våra framstående samarbetspartner inom industrin erbjuder, förbereder programmet sina studerande för en karriär som nästa generation av kreativa proffs. IDBM har en unik ställning och är det enda programmet som erbjuds hos samtliga sex Aalto-skolor. Studerande utexamineras med en magistersexamen i företagsekonomi, formgivning eller teknik.
Aalto University IDBM master's programme students explaining a concept to a spectator

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden börjar 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

Ansökan till magisterutbildning

Studiemål

Vi arbetar inte i en silo, varför skulle vi då studera i en? IDBM studerande griper sig an komplexa utmaningar ur verkliga livet i tvärvetenskapliga team och utvecklar helhetsperspektiv på framtida utmaningar. Programmet har ett bredare angreppssätt på design som metod, tankesätt och konkurrensfördel. Det här sker genom att lägga fokus på produkt-, service- och företagsdesign, teknik och innovationsledning. IDBM studenter har:

 • Förmåga att arbeta och leda olika typer av team. Upptäckt och öppnat upp sin potential i tvärvetenskapliga team. Utvecklat viktiga kunskaper i växelverkan mellan människor och kommunikation genom samarbete i industriella projekt. Lärt sig att samarbeta genom att förbättra sina viktiga kunskaper i projektmanagement. 
 • En framsynt bild av vår värld. Kunskaper om dagens och framtidens trender som formar organisationer och samhällen. 
 • Inte endast sinne för företagande utan också för design och teknik. Utvidgat dina färdigheter inom företagsekonomi genom att ta med design- och teknikperspektiven för en mera genomgripande bild av hur man skapar mervärde för slutanvändarna. 
 • Kompetens att administrera, utveckla och leda strategier med utgångspunkt i design. Få en uppfattning om hur design administreras och hur dess påverkan kan bedömas och analyseras. Lära sig av ledare inom industrin hur man skapar nya idéer och genomför dem med designstyrda strategier och processer.

Efter att ha genomgått IDBM programmet har studenten de färdigheter som behövs för betydande roller i team som arbetar i gränsområdet mellan design, företagsekonomi och teknik. De kan arbeta för innovation och gå i spetsen för nya företagssatsningar i globala omgivningar.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften är 15 000 € för studerande som inte är medborgare i ett EU-/EEA-land. Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter är berättigade att ansöka om Aalto-universitetets stipendium.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska.

Studiernas uppbyggnad

IDBM-programmet ordnas av handelshögskolan och det omfattar sammanlagt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • IDBM huvudämne (40 sp)
 • Biämnesstudier (24 sp)
 • Valbara studier (20 sp)
 • Magistersavhandling (30 sp)
 • Seminarium (6 sp)

Det första året i IDBM programmet består av obligatoriska IDBM huvudämnesmoduler och ett sex månader långt projekt inom industrin. Under det andra året kan studerande komplettera sina studier med en termin som utbytesstuderande, studier i ett biämne eller ytterligare kurser beroende på vad de är intresserade av och behöver för framtiden. 

Studerande vid IDBM programmet som tar en ekonomie magistersexamen vid Handelshögskolan vid Aalto-universitetet har dessutom möjlighet att ta en dubbelexamen vid ESADE Business School i Barcelona, Spanien.

Utbildningens innehåll

Som IDBM studerande tar du kurser tillsammans med en internationell, sammanhållen grupp med olika typer av studerande. I de obligatoriska IDBM studierna ingår ett omfattande projekt inom industrin och grupparbeten i anknytning till det. Det här lär studerande hur man i praktiken använder och tillämpar sakkunskap, verktyg och metoder. IDBM studiernas industriella projekt fördjupar också de studerandes kunskaper om verkliga processer i globala designstarka affärsverksamheter i de deltagande företagen. Under projekten utvecklas färdigheterna i projektledning och företagsplanering.

Exempel från det breda kursutbudet inkluderar:

 • Business Model Design (5 sp)
 • Corporate Entrepreneurship and Design (5 sp)
 • IDBM Industry Project (15 sp)
 • Networked Partnering and Product Innovation (5 sp)

Länk till alla kurser

The opportunities in the digital design & innovation space have all come through the lovely people I met during my studies in IDBM.

Juho Kinnunen, Senior Business Designer, Futurice

Internationella möjligheter

Studera tillsammans med en ambitiös grupp av olika typer av studenter från hela världen. Delta i ett intensivt projekt i tvärvetenskapliga team hos en global industriell organisation och besök olika mål i anknytning till de utmaningar som ges i projektet. Studerande vid IDBM programmet som tar en ekonomie magistersexamen vid Handelshögskolan vid Aalto-universitetet har dessutom möjlighet att ta en dubbelexamen vid ESADE Business School i Barcelona, Spanien.

Aalto-universitetet har internationell karaktär och tar emot tusentals studerande för examen och utbyte från utlandet varje år. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via många slag av fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter runt om på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig som hemma i Finland.

Tvärvetenskapliga möjligheter

IDBM är i sin helhet ett tvärvetenskapligt program som konkretiserar Aaltos vision: modiga visionärer där vetenskap och konst möter teknik och företagsekonomi. Du har en alldeles unik möjlighet att studera och arbeta tillsammans med studerande från högskolan för konst, design och arkitektur, handelshögskolan, högskolan för ingenjörsvetenskaper, högskolan för kemiteknik, högskolan för elektroteknik och högskolan för teknikvetenskaper.  

Aalto-universitet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och frihet att välja valbara kurser i hela universitetet samlar studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskaplighet föder nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och då och då startupföretag.

Möjligheter i framtiden

IDBM förbereder dig för en karriär inom kreativa industrier och i organisationer där kreativitet, design och teknik är grundpelarna för konkurrens på marknaden. De här karriärmöjligheterna finns både inom stora multinationella företag och i startup-företag, i de mest varierande branscher när organisationerna börjar inse hur viktigt det är med design för att bli beaktad och skapa bättre värde. I anställningar inom allt från service design till design och strategi använder studerande med IDBM examen design för att skapa nya produkter och tjänster, ofta med hjälp av den senaste tekniken.

Aalto Universitetet har väletablerade karriärtjänster som hjälper dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande från Aalto tenderar att lätt hitta bra arbetsplatser efter att de utexaminerats. Det finns också en aktiv företagaranda på Aalto och den kan fungera som språngbräda för dig som vill grunda ett företag. Slutligen, om du är intresserad av en akademisk karriär utgör Master’s programme in International Design Business Management en stabil grund för doktorandstudier och för platser som kräver doktorsexamen.

Ansökning

Antagningarna till magisterprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2022 pågår från 1 december 2021 till 3 januari 2022.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 1 december 2021 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 3 januari 2022 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 29 mars 2022 – Antagningsresultaten publiceras tidigast
 • 20 april 2022 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

 

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Phase 1

Phase 2

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Phase 1

Phase 2

Kontakt

För frågor som gäller specifika program, vänligen kontakta IDBM Programme Manager Anna-Mari Saari, [email protected]

Om du har öppna frågor om antagningarna och instruktionerna om ansökningar kan du rikta dem till  [email protected].

Läs mera om programmet på programmets webbplats.

Bekanta dig med oss

School of Business

Handelshögskolan

Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otnäs är den finländska arkitekturens pärla

I centrum av Otnäs står campuset från 1950-talet skapat enligt Alvar Aaltos detaljplan och smyckat med flera byggnader designade av Aalto själv samt av andra kända finländska arkitekter, till exempel Reima och Raili Pietilä och Heikki och Kaija Sirén.

Campus
IDBM student wearing AR glasses

IDBM Alumni Stories

See what the IDBM alumni have to say about the programme, and how the master's studies helped them along their career paths.

Kauppakorkeakoulu

Seuraa meitä somessa!

Ansökningsperioden börjar 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat