Utbildningsutbud

Master's Programme in Global Management (including CEMS MIM)

Master´s program in Global Management (GM) / CEMS förbereder ambitiösa studerande för karriärer på inflytelserika poster i internationella organisationer. En starkt motiverande gemenskap av studerande, nära samarbete med CEMS företagarpartner och en utbytestermin erbjuder de studerande en stark grund för att utveckla ett globalt tänkesätt och skaffa sig i ledarskapsfärdigheter. De utexaminerade blir medlemmar i ett verkligt globalt och livslångt CEMS nätverk som består av över 14 400 alumner och 108 olika nationaliteter som arbetar med ledarskap i mer än 75 länder.
CEMS students in Helsinki

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

2.12.2019 – 3.1.2020

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Studiemål

I dagens företagsmiljö med snabba förändringar är ett analytiskt men ändå empatiskt ledarskap en förutsättning för framgång. Master’s program in Global Management förser de studerande med den kunskap, de färdigheter och den kompetens som krävs för att navigera på internationella marknader. De som har examen i globalt ledarskap har:

 • Internationell kompetens. De utexaminerade fattar effektiva beslut i företag och anpassar sitt ledarskap till internationella och skiftande miljöer.
 • Företagssmart tänkesätt. De utexaminerade tillämpar akademisk kunskap på praktiska utmaningar i företag, utvecklad genom systematisk erfarenhet och engagemang i företagsvärlden.
 • Starka värderingar. Ett brett perspektiv på ansvarsfullt beslutsfattande i företag och ledarskap, välinformerad i fråga om etiskt resonemang, personlig integritet och respekt for social mångfald.
 • Reflekterande och kritiskt tänkesätt. Problemlösare som är öppna för nya idéer och snabba beslutsfattare med förmåga att utveckla och tillämpa innovativa lösningar på komplicerade utmaningar i företag.
 • Holistiskt ledarskap. Mångsidig förståelse för personligt ansvar, ansvarskännande och de etiska och kulturella ramar där ledarskapet tillämpas.

Efter utexaminering från programmet i globalt ledarskap har de utexaminerade kunskaper och en uppsättning färdigheter i världsklass att leda organisationer till internationell framgång.

Mikä tekee Global Management-maisteriohjelmasta ja CEMS:istä uniikin?

Tiina Alahuhta-Kasko. Photo by: Jaakko Kahilaniemi

”I was inspired by the strong relations to the corporate world. Getting to know companies helped me figuring out what I wanted to do in my career.”

Tiina Alahuhta-Kasko, CEO, Marimekko

Linda Tenho, photo by Ramiro Gonzales

“In CEMS you get an opportunity to learn how to build both economically and environmentally sustainable businesses in a multicultural world.”

Linda Tenho, Associate Solution Consultant at Salesforce

Karoliina Torttila, photo by: Jaakko Kahilaniemi

“Through CEMS I have gained a broader perspective on strategic issues, rather than just a deep-dive in only one field.”

Karoliina Torttila, Head of Analytics at Virtual Site Solutions

Niko Uusitalo

“CEMS has enabled me to work effectively in an international multicultural environment and to make decisions and take responsibility for them in an uncertain world, and most of all, learn more about and gain respect for social diversity.”

Niko Uusitalo, Analyst, Meltwater

Rita Järventie-Thesleff, Professor, photo by: Anni Hanen

“When employers are asked what differentiates CEMSies from other business school students, they say it’s their drive. CEMS students are pro-active, motivated and passionate.”

Rita Järventie-Thesleff, Professor, CEMS Academic Director

Undervisningsspråk

Undervisninsspråket är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften är 15 000 € för studerande som inte är medborgare i ett EU-/EEA-land.
Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter är berättigade att ansöka om Aalto-universitetets stipendium.

Studiernas uppbyggnad

Programmet i globalt ledarskap ordnas av Handelshögskolan och omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Ett specialiseringsområde med pro gradu 
 • CEMS MIM-studier som leds vid Aalto-universitetet 
 • CEMS MIM-studier som leds utomlands vid en annan topprankad CEMS-skola under en utbytestermin 

För att få CEMS MIM-diplomet ska de studerande även fullgöra internationell praktik och uppfylla språkkraven för CEMS MIM.

The Global Management programme is a unique MSc that allows you to be part of the CEMS community at Aalto from day one of your studies

Rasmus Öhman, Global Management student

Utbildningens innehåll

GM/CEMS-programmet baseras på akademisk kunskap som är ledande inom området och på praktiska, verkliga exempel.

Möjligheter för fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Tvärvetenskapliga möjligheter

CEMS-studier samlar studerande med olika bakgrund och intressen.

Aalto-universitet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus samlar studeranden från olika områden under samma tak. Denna extremt spontana tvärvetenskaplighet tänder gnistor till nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och eventuellt startupföretag.

Möjligheter i framtiden

Utexaminerade från CEMS är i hög grad eftertraktade av internationella företag: enligt en undersökning bland utexaminerade 2017 är 98 procent av de utexaminerade från CEMS anställda inom 3 månader efter examen. Nästan hälften av dem arbetar utanför hemlandet och cirka 40 procent arbetar för närvarande hos en CEMS-företagspartner.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Många Aalto-studerande arbetar redan under studietiden och skaffar sin första arbetsplats redan innan de utexamineras. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på Aalto, som fungerar som språngbräda för att grunda företag. Om du är intresserad av en akademisk karriär kan vilket magisterprogram som helst vid Aalto anses utgöra en stabil grund för doktorandstudier och för befattningar som kräver doktorsexamen.

Chat with our students

Are you wondering what it is like to study at the Aalto University School of Business? Or what student life is like at Aalto’s vibrant Otaniemi Campus? You can now chat directly with our Unibuddy student ambassadors. Unibuddies are current students who want to help prospective students by sharing their experiences as students at the Aalto University School of Business.

Chat with our students!
Picture of students sitting in front of the School of Business

Ansökning

Antagningarna till magisterprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2020 pågår från 2 december 2019 till 3 januari 2020.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 2 december 2019 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 3 januari 2020 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 30 mars 2020 – Antagningsresultaten publiceras
 • 28 april 2020 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

Behörighet

Förutom de programspecifika urvalskriterierna måste de sökande också uppfylla de allmänna ansökningskraven.

Krav på tidigare studier

För att bli beaktad vid antagningen måste den sökande ha genomfört minst 60 ECTS-poäng i studier som rör företagsekonomi (motsvarande ett års heltidsstudier på universitetsnivå).

  FAS I: Ansökningsdokument

  FAS II: Intervju och ytterligare bedömning

  Utifrån utvärderingen i fas I tilldelas de bästa sökandena tider för en intervju och närmare bedömning via Skype. I intervjun ingår också en kort muntlig presentation av ett på förhand anvisat ämne. Den tid för intervju och bedömning som varje sökande får kan inte ändras.

  Urvalet av sökande till programmet är baserat på de beskrivna faserna I och II. Vid lika poängtal används resultaten av fas II som grund för utvärderingen.

  Ansökan till magisterutbildning

  Kontakt

  För frågor som gäller specifika program, vänligen kontakta cheferna för CEMS program Liisa Kotilainen och Arja Sahlberg, eller akademichefen för CEMS Rita Järventie-Thesleff:

  Om du har öppna frågor om antagningarna och instruktionerna om ansökningar kan du rikta dem till [email protected].

  Du kan läsa mer om programmet på CEMS webbplats.

  Bekanta dig med oss

  school of business

  Handelshögskolan

  Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

  Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

  Otnäs är den finländska arkitekturens pärla

  I centrum av Otnäs står campuset från 1950-talet skapat enligt Alvar Aaltos detaljplan och smyckat med flera byggnader designade av Aalto själv samt av andra kända finländska arkitekter, till exempel Reima och Raili Pietilä och Heikki och Kaija Sirén.

  Campus
  CEMS Graduation 2018_Photo: CEMS official

  CEMS MIM in Aalto University

  CEMS is a global alliance of academic and corporate institutions dedicated to educating and preparing future generations of international business leaders.

  Study at Aalto

  Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
  Dela
  URL kopierat