Utbildningsutbud

Master's Programme in Entrepreneurship and Innovation Management

Till sina studerande lär magistersprogrammet i företagande och innovationsledning (EIM) ut en företagarattityd och kunskaper, som hjälper dem att skapa nya företag och innovationer för existerande företag. För att kunna ta sig an problem i anknytning till företagande, samhället och miljön behövs det kreativa idéer och en stark förståelse för utveckling av konsumenter och marknader. Programmet erbjuder en studieerfarenhet där teori långt sammanlänkas med praktik och förbereder utexaminerade studenter för en företagarinspirerad karriär inom allt från grundande och utveckling av startup-företag till innovativ ledning av organisationer. För en snabbare karriärstart bjuds studerande in att delta i Aaltos välkända företagarsällskap och initiativ dragna av studerande av typ Aaltoes, Slush och Junction.
School of Business Entrepreneurship and Innovation Management

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

2.12.2019 – 3.1.2020

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Aalto is as a 'rising star' in entrepreneurship and innovation activity among universities worldwide

Massachusetts Institute of Technology

Studiemål

Företagande och innovation är de nödvändiga drivkrafterna för tillväxt och nytänkande i samhället, inom såväl den privata och den offentliga sektorn som också inom tredje sektorn. Det här programmet bygger helt på nyskapande av idéer och hur man ombildar dem till livsdugliga produkter och tjänster som skapar ekonomiskt, samhälleligt och ekologiskt mervärde. Utexaminerade studerande i Entrepreneurship and Innovation Management programmet har utvecklat sina kunskaper i:

 • Kreativitet. Vetgirighet uppmuntras genom innovation, testning och design av nya produkter och tjänster.
 • Företagande attityd och sakkunskap. Säkerhet och färdighet att starta och utveckla nya företag kring sina idéer.
 • Ledarkunskaper. Erfarenhet av att leda komplexa projekt och samarbeta i grupper med kollegor från olika områden.
 • Tolerans för osäkerhet. Hålla huvudet kallt när man leder företag i dagens snabbt växlande omgivning.
 • Lösningar till utmaningar i det verkliga livet. Tillämpa sina vetenskapliga och teoretiska kunskaper på lösning av problem i det verkliga livet.
 • Förmåga att forma världen. Klara av att skapa framgångsrika företag med en positiv ekonomisk, samhällelig och ekologisk effekt.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften är 15 000 € för studerande som inte är medborgare i ett EU-/EEA-land. Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter är berättigade att ansöka om Aalto-universitetets stipendium.

Undervisningsspråk

Undervisninsspråket är engelska.

Studiernas uppbyggnad

Entrepreneurship and Innovation Management programmet ordnas av handelshögskolan och det omfattar sammanlagt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Programstudier (84 sp)
 • Biämnesstudier (24 sp)
 • Valbara studier (12 sp)

De studerande har möjlighet att fullgöra biämnesstudierna (24 sp) i en av Handelshögskolans officiella partner för utbytesprogram.

Möjligheter för fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Utbildningens innehåll

Karaktäristiskt för inlärningsmetoderna inom magistersprogrammet i Entrepreneurship and Innovation Management är en inlärningsmetod som bygger på utmaningar där kunskaper inhämtas ur vetenskapliga teorier och tillämpas på situationer i verkliga livet. Verkliga fall med företag, möjlighet till mentor-verksamhet och pitching-tävlingar ger studenterna möjlighet att praktisera företagande och innovation i en kontrollerad omgivning med riktiga kunder, finansiärer och andra intressenter. På vissa EIM kurser utgår man från ett ”omvänt klassrum” där man lägger ner tid på interaktiva fallstudier eller grupparbeten i stället för traditionella föreläsningar.

Studenterna har möjlighet att koncentrera sig på ett följande ämnen eller kombinera dem vid valet av biämnen:

 • Skapa och leda startup företag.
 • Hållbarhet med fokus på företag, principer och innovation
 • Konsultation inom företagsstrategi och ledarskap

Exempel från det breda kursutbudet:

 • Venture Ideation
 • Venture Formation
 • Sustainable Entrepreneurship
 • Market Entry Strategies for Entrepreneurial Business
 • Entrepreneurship and Society

Se alla kurser

Internationella möjligheter

Företagande och innovation är universella ämnen och de intresserar ambitiösa studenter från hela världen. Över hälften av de studerande på EIM är internationella och var tredje studerande deltar i utbyte inom ramen för sina studier. Vissa föreläsare och de flest gästföreläsarna är aktiva, nordiska företagare och innovatörer. Bland föreläsarna finns innovationschefer och ledare, framgångsrika företagsgrundare, eliten bland venture kapitalister och välkända, gästande professorer.

Aalto-universitetet har internationell karaktär och tar emot tusentals studerande för examen och utbyte från utlandet varje år. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via många slag av fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter runt om på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig som hemma i Finland.

Tvärvetenskapliga möjligheter

Entrepreneurship and Innovation Management programmet erbjuder mycket flexibla tvärvetenskapliga lösningar: du kan välja ett biämne från vilken Aalto fakultet som helst och också utvidga dina studier med flera valbara kurser från olika områden. Inte enbart studierna men också det aktiva företagarekosystemet på Aalto lockar studerande med företagaranda från övriga program, skolor och universitet. Det är i synnerhet EIM studenterna som aktivt deltar i Aaltos startup-verksamhet, som inkluderar världens ledande startup evenemang Slush, Europas största hackathon Junction, och Finlands mest kända startup-accelerator Kiuas, för att bara nämna några exempel. Alla de här initiativen leds av studerande och har tagits fram av företagarkåren vid Aalto-universitetet Aaltoes.

Aalto-universitetet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och friheten att välja valbara kurser på hela universitetet samlar studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskaplighet föder nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och då och då startupföretag.

Möjligheter i framtiden

Studerande utexaminerade från Entrepreneurship and Innovation Management har exceptionellt varierande karriärmöjligheter i den mycket dynamiska, kompetitiva och osäkra företagsvärlden. Eftersom majoriteten av EIM studerandena har en passion för att själva utveckla någonting nytt landar de väldigt ofta i kreativa roller. Därtill har de goda kvalifikationer för projektledning, konsultarbete eller någon annan företagsfunktion där det behövs breda kunskaper om en större företagsenhet. Vanliga vägar till karriär för utexaminerade i EIM är exempelvis:

 • Grunda ett eget företag.
 • Arbeta för ett startup-företag, en venture fond eller en annan typ av startup organisation.
 • Utveckla nya produkter, tjänster och koncept inom ett etablerat företag.
 • Arbeta som konsult för en rad olika typer av organisationer i frågor om hur de kan förbättra sin innovativitet och hur man ska gå tillväga för att tjäna på nya produkter och tjänster.
 • Leda mångfacetterade projekt och innovation i större organisationer med ekonomiskt intresse och tredje sektorns organisationer.
 • Roll som expert på företagande/innovation för en av de regionala, nationella eller övernationella organisationerna inom den offentliga sektorn (EU, OECD).

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande från Aalto tenderar att lätt hitta bra arbetsplatser efter att de utexaminerats. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på Aalto som fungerar som språngbräda för dem som vill grunda företag. Slutligen, om du är intresserad av en akademisk karriär utgör Master’s programme in Accounting en stabil grund för doktorandstudier och för platser som kräver doktorsexamen.

Chat with our students

Are you wondering what it is like to study at the Aalto University School of Business? Or what student life is like at Aalto’s vibrant Otaniemi Campus? You can now chat directly with our Unibuddy student ambassadors. Unibuddies are current students who want to help prospective students by sharing their experiences as students at the Aalto University School of Business.

Chat with our students!
Picture of students sitting in front of the School of Business

Ansökning

Antagningarna till magisterprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2020 pågår från 2 december 2019 till 3 januari 2020.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 2 december 2019 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 3 januari 2020 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 30 mars 2020 – Antagningsresultaten publiceras
 • 28 april 2020 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen
Ansökan till magisterutbildning

Behörighet

Förutom de programspecifika urvalskriterierna måste de sökande också uppfylla de allmänna ansökningskraven.

Urvalsgrupp 1

Antagningsgrupp 1: lägre universitetsexamen (kandidatexamen) avlagd i Finland.

Urvalsgrupp 2

Antagningsgrupp 2: lägre yrkeshögskoleexamen avlagd i Finland eller lägre högskoleexamen avlagd utomlands

Kontakt

För frågor som gäller specifika program, vänligen kontakta [email protected]

Om du har öppna frågor om antagningarna och instruktionerna om ansökningar kan du rikta dem till [email protected].

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat