Utbildningsutbud

Master's Programme in Business Analytics

Magisterprogrammet Business Analytics förenar på ett unikt sätt ledarskaps-, affärsverksamhets- och teknologistudierna. Programmet är arbetslivsorienterat och svarar mot branschens och framtidens behov. De utexaminerade är innovativa ledare och experter på hållbar utveckling. Studierna på programmet ger en gedigen förmåga till databaserat beslutsfattande och analytiskt tänkande och öppnar möjligheter till sakkunniguppgifter på många områden.
Two Aalto University students on the campus in Otaniemi.

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Studiemål

Magisterprogrammet Business Analytics förenar på ett unikt sätt ledarskaps-, affärsverksamhets- och teknologistudierna. Programmet är arbetslivsorienterat och svarar mot branschens och framtidens behov. De utexaminerade är innovativa ledare och experter på hållbar utveckling. Studierna på programmet ger en gedigen förmåga till databaserat beslutsfattande och analytiskt tänkande och öppnar möjligheter till sakkunniguppgifter på många områden. På listan European Business Schools 2020 rankar tidskriften Financial Times Aalto-universitetet som etta i Finland och som trea i Norden.

Den högklassiga undervisningen och forskningen ger utexaminerade från programmet:

En djupgående kunskap om avancerad analytik och hur insikterna i affärsverksamhet kan utnyttjas. De utexaminerade har breda kunskaper om databaserat beslutsfattande och problemlösning i företagsverksamhet.

En holistisk förståelse för hållbar utveckling. De utexaminerade är experter på hållbar och effektiv affärsverksamhet och beslutsfattande.

Nödvändiga färdigheter i ledarskap. De utexaminerade är skickliga ledare och utmärkta kommunikatörer.

Förmåga till kritiskt tänkande och analytiskt beslutsfattande. De utexaminerade fattar beslut baserade på forskningsrön, kritiskt tänkande och fakta.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i magisterprogrammet Business Analytics är engelska. Studerande från alla språk- och kulturmiljöer är välkomna att studera på programmet.

 

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet Business Analytics omfattar totalt 120 sp. Det tvååriga magisterprogrammet består av:

 • Studier i affärsanalys, såsom analys, programmering och datahantering (60 sp), inklusive pro-gradu avhandling (30 sp)
 • Inriktning på analys av marknadsföring, leveranskedjor, bokföring eller personaladministration (30 sp)
 • Valbara studier (15 sp)
 • Studentutbyte eller praktik (15 sp)
 •  

Studiernas innehåll

Under det första studieåret skaffar sig de studerande en solid grund för sin kompetens i affärsanalys. Man kan också välja kurser i till exempel artificiell intelligens och informationsbaserat ledarskap. Under det andra studieåret väljer de studerande ett av följande specialiseringsområden:

 • Marknadsföringsanalytik
 • Leveranskedjors analytik
 • Bokföringsanalytik
 • Personaladministrationsanalytik

Studerandena kan också bedriva biämnesstudier exempelvis i artificiell intelligens eller informationsteknologi.

Utbildningsprogrammet fokuserar på affärsanalys men innehåller också studier till exempel i affärsunderrättelser, ledning genom information, artificiell intelligens och bärkraftig affärsverksamhet. Studierna på programmet innehåller både teori och praktik. Studerandena bildar en fast gemenskap där studierna omfattar bland annat fallstudier, grupparbeten och övningsgrupper i programmering. I kursutbudet ingår bland annat:

 • Data Science for Business (6 op)
 • Business Analytics (6 op)
 • Capstone: Business Intelligence (6 op)
 • Data-Driven Business (6 op)
 • Predictive Analytics (6 op)

The world really needs solution-oriented experts who understand and explain technical details and connect analytics with business needs.

Alena Pasynkova, student

Personlig studieplan (PSP)

PSP är ett praktiskt verktyg som hjälper den studerande att staka ut sin studiestig så att hen väljer kurser som bäst motsvarar hens intressen och programmets krav. PSP fungerar också utmärkt som kontroll på att man bedriver studierna i planerad takt. Optimalt visar PSP var i studierna man befinner sig och anger milstolpar man ska hålla sig till.

 

Internationalisering

Andelen internationella studerande uppgår till ca 40 % av alla studerande på programmet. Studierna ger de utexaminerade utmärkta färdigheter att verka i en internationell miljö.

Aalto-universitetet är internationellt till sin natur och välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsaktiviteter, evenemang och festiviteter på campus. Examensprogrammens administratörer, den aktiva tutorverksamheten och stödtjänsterna hjälper internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

 

Tvärvetenskaplighet

Det rekommenderas att studerandena kompletterar de omfattande huvudämnesstudierna med kurser från andra program. Studerandena kan välja exempelvis kurser i artificiell intelligens, maskininlärning och produktionsekonomi.

Aalto-universitetet är känt som ett universitet där vetenskap och konst förenas med teknik och ekonomi. Ett livligt campus och de fritt valbara kurserna från de olika högskolorna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta mycket spontana tvärvetenskaplighet är ägnad att föda nya idéer och sammansvetsa entusiaster, skapa vänskapsband, nyttiga nätverk och i slutändan även nya företag.

 

Karriärmöjligheter

På arbetsmarknaden finns en stor efterfrågan på experter i analytik med en djupgående förståelse för affärsverksamhet. De kurser som genomförs i samverkan mellan företag och alumner ger studerandena möjlighet att arbeta med uppgifter i verkliga livet och bilda nätverk med sakkunniga på området. Merparten av studerandena gör sitt examensarbete som uppdrag åt industrin. I magisterprogrammet Business Analytics kan studeranden skräddarsy sin studiestig och sin specialinriktning. Möjliga roller för utexaminerade är exempelvis:

 • Business Analyst / Business Intelligence Specialist
 • Analytics / M&A Consultant
 • Quantitative Marketing Analyst
 • Product Analyst
 • Business Controller
 • Data Scientist

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder anställningsmöjligheterna i Finland och utomlands. Studerande från Aalto-universitetet har i allmänhet lätt att hitta goda jobb efter examen. Den mycket aktiva andan av entreprenörskap på universitetet fungerar också som språngbräda för att grunda företag. Om du är intresserad av en akademisk bana ger magisterprogrammet Business Analytics en god grund för doktorand- och forskarstudier.

 

Webinar | Business Analytics

What is it to study in Master's Programme in Business Analytics? Watch our webinar recording to learn more about the studies, career opportunities and to get answers to some of your questions.

Katso webinaarin tallenne
Three students of the School of Business studying together. Photo by Unto Rautio.

Chat with Aalto students

Are you wondering what it is like to study at Aalto University? Or what student life is like at Aalto’s vibrant Otaniemi Campus or at the Mikkeli Unit? Come chat with our students about all things Aalto!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Möjligheter till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

 

Ansökning

Antagningarna till magisterprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2022 pågår från 1 december 2021 till 3 januari 2022.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 1 december 2021 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 3 januari 2022 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 29 mars 2022 – Antagningsresultaten publiceras tidigast
 • 20 april 2022 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

 

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

Admission group 1: Bachelor’s degree from a university in Finland

Relevance of previous studies

 
What is evaluated? Previous studies
Admission requirements

Required previous studies

To be considered for admission the applicant must have
completed at least 18 ECTS credits of studies that give ability to
start the advanced studies in the programme. The credits
completed in the following subjects, or subjects that the Aalto
University School of Business considers to be corresponding,
may be considered: Analytics, Management Science,
Information Systems Science, Computer Science, Business
Mathematics and Statistics. Theses or internships cannot be
included in these credits. The previous credits in the core area of
the programme giving the ability to start the advanced studies
are assessed by a representative of the programme.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)

 

Academic performance

 
What is evaluated? Grades of the previous degree(s)
Admission requirements

Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than
3.50 are not eligible for admission.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality

Critical (0 points = rejection)

 

Academic performance

 
What is evaluated? Amount and weighted GPA of previous studies
Admission requirements

Amount and weighted GPA of previous studies giving the
to start the advanced studies. Applicants with a weighted
of previous studies giving the ability to start the advanced
studies lower than 3.50 are not eligible for admission.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality

Critical (0 points = rejection)

 

Suitability

 
What is evaluated?  Motivational letter and CV
Admission requirements

The letter is written in English and the maximum length
letter is 4000 characters (including space characters).

Evaluated documents  Motivation letter and CV
Criticality

not critical

 

Admission group 2: Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Relevance of previous studies

 
What is evaluated? Previous studies
Admission requirements

Required previous studies

 To be considered for admission the applicant must have
completed at least 24 ECTS credits of such studies that give
ability to start the advanced studies in the programme. The
credits completed in the following subjects, or subjects that the
Aalto University School of Business considers to be
corresponding, may be considered: Analytics, Management
Science, Information Systems Science, Computer Science,
Business Mathematics and Statistics. Theses or internships
cannot be included in these credits. The previous credits in the
core area of the programme giving the ability to start the
advanced studies are assessed by a representative of the
programme.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)

 

Academic performance

 
What is evaluated? Overall evaluation of previous studies
Admission requirements

Applicants must demonstrate good academic performance.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality

Critical (0 points = rejection)

 

Academic performance

 
What is evaluated? Amount and weighted GPA of previous studies
Admission requirements

Amount and weighted GPA of previous studies giving the ability
to start the advanced studies. Applicants with a weighted GPA
of previous studies giving the ability to start the advanced
studies lower than 3.50 are not eligible for admission.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality

Critical (0 points = rejection)

 

Standardized tests

 
What is evaluated? Analytical and quantitative skills
Admission requirements

GMAT or GRE is obligatory in admission group 2 (minimum score
600 in GMAT or equivalent GRE score).

Evaluated documents GMAT/ GRE test results
Criticality

Critical (0 points = rejection)

 

Suitability

 
What is evaluated?  Motivational letter and CV
Admission requirements

The letter is written in English and the maximum length
letter is 4000 characters (including space characters).

Evaluated documents  Motivation letter and CV
Criticality

not critical

Kontakt

För frågor som gäller specifika program, vänligen kontakta planerande tjänstemannen [email protected]

Om du har öppna frågor om antagningarna och instruktionerna om ansökningar kan du rikta dem till  [email protected]

 

Bekanta dig med våra andra magisters program

Seuraa meitä somessa!

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat