Utbildningsutbud

Master's Programme in Accounting

Master's Programme in Accounting förbereder studerande för framställande och användning av finansiell och icke-finansiell information för kontroll och administration av företag. Redovisning, oberoende av om det gäller extern redovisning eller intern rapportering är hjärtat för alla företag och en kritisk del av planeringen och beslutsprocessen i företag. Utexaminerade redovisningsstuderande har omätbara och i högsta grad universella färdigheter för framgångsrikt arbete i olika slags organisationer inom alla branscher och på alla kontinenter.
Several students, women and men discussing in the school hallway. One of the women is holding a yellow book.

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

2.12.2019 – 3.1.2020

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Studiemål

Redovisning spelar en nyckelroll för strategiskt och operativt beslutsfattande i alla företag. I den här rollen producerar och använder man finansiell och icke-finansiell information för att göra de rätta valen och strategiska förskjutningarna i den turbulenta, globala företagsvärlden. Studerande som utexamineras från programmet i redovisning har:

 • Djupgående redovisningskunskaper. Kan producera, analysera, tolka och förklara finansiell information till nytta för organisationer, intressenter och samhället i allmänhet.
 • Färdigheter i problemlösning. Ser företagsledningens utmaningar genom siffror och behärskar att hitta lösningar som svar på dem.
 • Ledarfärdigheter. Kan på ett effektivt sätt bidra till utvecklingen av informationssystem för ledningen.
 • Beslutsfattare i organisationer. Påverkar och styr organisationernas strategiska och operativa beslutsprocesser.
 • Universell kompetens. Kunskaper i bokföring och finansiell rapportering är universella och kan tillämpas på alla typer av organisationer oberoende av bransch och kontinent.

Utexaminerade studerande från programmet i redovisning behärskar inte enbart de finansiella frågorna inom redovisningsområdet, men de har också toppkunskaper för lösning av företagsproblem, ledande av operativa och strategiska beslutsprocesser samt utveckling av bättre verksamhetsmetoder för företag.
 

What makes studying in the Master's programme in Accounting so unique?

Anna Kuusela, alumna of the Master's programme in Accounting

“Today I have the confidence in myself and my skills: I believe I can figure anything out. This is one of the key mindset shifts shaped by my studies at Aalto and I know this will set me up for success…for life."

Anna Kuusela, International online confidence coach for women and Founder & CEO of SISU Collective

Jussi Siitonen_alumnus of the Master's programme of Accounting

“My expectations for studying Accounting at the Aalto University School of Business were to get a strong analytical skill set to understand business dynamics and keep all the options open for further career opportunities. Now, after 30 years in the business I can assure that Accounting provided me not only with the analytical toolbox but also the capability to understand the importance of financial information as well as how to use that in the business world.”

Jussi Siitonen, Chief Financial Officer, Amer Sports

Teemu Malmi_Alumnus of the Master's programme in Accounting

"Accounting is the language of business and needs to be understood well by all aiming to achieve leading positions in contemporary organizations. Our master’s program is designed to equip you with solid financial skills to guarantee success in variety of jobs including general management, financial management, consultancy, entrepreneurship and many others."

Teemu Malmi, Professor of Accounting, Aalto University

Alumna of the master's programme in accounting: Kati Marttila

"Master’s studies at Aalto provided me with a solid foundation in financial reporting, as well as great opportunities for connecting with professionals from a variety of companies – everything needed for starting my career in the field."

Kati Marttila, Controller, Cargotec

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften är 15 000 € för studerande som inte är medborgare i ett EU/EEA land. Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter är berättigade att ansöka om Aalto-universitetets stipendium.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska.

Studiernas uppbyggnad

Master’s Programme in Accounting arrangeras av Handelshögskolan och omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Studier som ingår i programmet (84 sp) inklusive pro gradu (30 sp)
 • Biämnesstudier (24 sp)
 • Valbara studier (12 sp)

De studerande har möjlighet att fullgöra biämnesstudierna (24 sp) i en av Handelshögskolans officiella partner för utbytesprogram.

Möjligheter för fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Utbildningens innehåll

Programmets undervisningsmetoder grundar sig på problemlösning: lösning av verkliga företagsproblem med riktig finansiell information och analytiska redskap. Teoretiska föreläsningar varvas med individuella, praktiska övningar, case studier och grupparbeten. Redovisningsavdelningen tar gärna emot respons från studenterna och använder responsen för att ytterligare förbättra studieerfarenheten. Inom redovisning kan man fokusera på två områden:
 

Internationella möjligheter

Redovisning används överallt och är därför ett idealiskt område för internationella karriärer. Alla de färdigheter som studerande får under programmets gång kan tillämpas överallt i världen och inom alla branscher. För att ytterligare uppmuntra till internationalisering har professorerna i redovisning olika bakgrund och majoriteten av kurserna behandlar internationella frågor.

Aalto-universitetet har internationell karaktär och tar emot tusentals studerande för examen och utbyte från utlandet varje år. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via många slag av fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter runt om på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig som hemma i Finland.

Tvärvetenskapliga möjligheter

Redovisning är ett flexibelt ämne vid valet av biämnen och valfria ämnen bland övriga huvudämnen, skolor och universitet. Eftersom redovisning behövs i företag inom alla branscher begränsas ämnet inte enbart till affärsvärlden.

Aalto-universitetet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och friheten att välja valbara kurser på hela universitetet samlar studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskaplighet föder nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och då och då startupföretag.

Möjligheter i framtiden

Som utexaminerad redovisare har du många olika karriärmöjligheter. Typiska arbetstitlar är exempelvis ekonomidirektör, controller, redovisningsanalytiker, revisor och företagskonsult. Den vanliga rutten från universitetet till dessa uppgifter går via företagssamarbete. Studerande har speciellt möjlighet att skapa kontakter med företagen under kurserna (t.ex. Capstone course), KY Accountings aktiviteter för studerande (studentorganisationen för redovisare) eller då de skriver avhandlingen. Majoriteten av dem som studerar redovisning har en garanterad arbetsplats redan innan de utexamineras.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande från Aalto tenderar att lätt hitta bra arbetsplatser efter att de utexaminerats. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på Aalto som fungerar som språngbräda för dem som vill grunda företag. Slutligen, om du är intresserad av en akademisk karriär utgör Master’s programme in Accounting en stabil grund för doktorandstudier och för platser som kräver doktorsexamen.

Chat with our students

Are you wondering what it is like to study at the Aalto University School of Business? Or what student life is like at Aalto’s vibrant Otaniemi Campus? You can now chat directly with our Unibuddy student ambassadors. Unibuddies are current students who want to help prospective students by sharing their experiences as students at the Aalto University School of Business.

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Picture of students sitting in front of the School of Business

Ansökning

Antagningarna till magisterprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2020 pågår från 2 december 2019 till 3 januari 2020.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 2 december 2019 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 3 januari 2020 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 30 mars 2020 – Antagningsresultaten publiceras
 • 28 april 2020 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen
Ansökan till magisterutbildning

Behörighet

Förutom de programspecifika urvalskriterierna måste de sökande också uppfylla de allmänna ansökningskraven.

Krav på tidigare studier

För att bli beaktad vid antagningen måste den sökande ha genomfört minst 30 ECTS-poäng i redovisningsstudier och/eller i närbesläktade ämnen. Följande kurser måste ingå i studierna:

 • minst två kurser (sammanlagt åtminstone 12 ECTS-poäng) i extern redovisning, och
 • minst två kurser (sammanlagt åtminstone 12 ECTS-poäng) i intern redovisning, och
 • minst en kurs (sammanlagt 6 ECTS-poäng) i extern redovisning, intern redovisning, företagsfinansiering eller affärsjuridik.

Bifoga kursbeskrivningar för de tidigare studierna.

De sökande som uppfyller ovanstående krav på tidigare studier rangordnas enligt kriterierna nedan.
 

Urvalsgrupp 1

Antagningsgrupp 1: lägre universitetsexamen (kandidatexamen) avlagd i Finland.

 

Vid lika poängtal bedöms de sökande utifrån studiepoängen och betygen i redovisningsstudierna. I sådana fall kan redovisningsstudier på högre nivå som genomförts utanför den behörighetsgivande examen beaktas. 

Urvalsgrupp 2

Antagningsgrupp 2: lägre yrkeshögskoleexamen avlagd i Finland eller lägre högskoleexamen avlagd utomlands

 

Vid lika poängtal bedöms de sökande utifrån studiepoängen och betygen i studierna i redovisning. Rankningen av den läroanstalt där examen har avlagts kan också tas i beaktande.

Kontakt

För frågor som gäller specifika program, vänligen kontakta planerande tjänstemannen Anna Kuparinen, [email protected]

Om du har öppna frågor om antagningarna och instruktionerna om ansökningar kan du rikta dem till  [email protected]

Bekanta dig med oss

school of business

Handelshögskolan

Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otnäs är den finländska arkitekturens pärla

I centrum av Otnäs står campuset från 1950-talet skapat enligt Alvar Aaltos detaljplan och smyckat med flera byggnader designade av Aalto själv samt av andra kända finländska arkitekter, till exempel Reima och Raili Pietilä och Heikki och Kaija Sirén.

Campus
Department of Accounting: Unto Rautio

Institutionen för redovisning

Institutionen för redovisning är en av de ledande forskningsfakulteterna i Norden.

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat