Utbildningsutbud

Master's Programme in Accounting

Master's Programme in Accounting förbereder studerande för framställande och användning av finansiell och icke-finansiell information för kontroll och administration av företag. Redovisning, oberoende av om det gäller extern redovisning eller intern rapportering är hjärtat för alla företag och en kritisk del av planeringen och beslutsprocessen i företag. Utexaminerade redovisningsstuderande har ovärderliga och i högsta grad universella färdigheter för framgångsrikt arbete i olika slags organisationer inom alla branscher och på alla kontinenter.
Several students, women and men discussing in the school hallway. One of the women is holding a yellow book.

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Studiemål

Redovisning spelar en nyckelroll för strategiskt och operativt beslutsfattande i alla företag. I den här rollen producerar och använder man finansiell och icke-finansiell information för att göra de rätta valen och strategiska förskjutningarna i den turbulenta, globala företagsvärlden. Studerande som utexamineras från programmet i redovisning har:

 • Djupgående redovisningskunskaper. Kan producera, analysera, tolka och förklara finansiell information till nytta för organisationer, intressenter och samhället i allmänhet.
 • Färdigheter i problemlösning. Ser företagsledningens utmaningar genom siffror och behärskar att hitta lösningar som svar på dem.
 • Ledarfärdigheter. Kan på ett effektivt sätt bidra till utvecklingen av informationssystem för ledningen.
 • Beslutsfattare i organisationer. Påverkar och styr organisationernas strategiska och operativa beslutsprocesser.
 • Universell kompetens. Kunskaper i bokföring och finansiell rapportering är universella och kan tillämpas på alla typer av organisationer oberoende av bransch och kontinent.

Utexaminerade studerande från programmet i redovisning behärskar inte enbart de finansiella frågorna inom redovisningsområdet, men de har också toppkunskaper för lösning av företagsproblem, ledande av operativa och strategiska beslutsprocesser samt utveckling av bättre verksamhetsmetoder för företag.
 

What makes studying in the Master's programme in Accounting so unique?

Photo of Emma-Riikka Myllymäki, alumna of the Master's programme in Accounting.

''Accounting for sustainability - Accounting expertise in reporting, measuring, controls, and assurance can enhance organizations' sustainability reporting, which is in the core for sustainable decision-making inside and outside the organizations, and further, for achieving the sustainability goals of the future.''

Emma-Riikka Myllymäki, Assistant Professor of Accounting, Aalto University School of Business

Anna Kuusela, alumna of the Master's programme in Accounting

“Today I have the confidence in myself and my skills: I believe I can figure anything out. This is one of the key mindset shifts shaped by my studies at Aalto and I know this will set me up for success…for life."

Anna Kuusela, International online confidence coach for women and Founder & CEO of SISU Collective

Jussi Siitonen_alumnus of the Master's programme of Accounting

“My expectations for studying Accounting at the Aalto University School of Business were to get a strong analytical skill set to understand business dynamics and keep all the options open for further career opportunities. Now, after 30 years in the business I can assure that Accounting provided me not only with the analytical toolbox but also the capability to understand the importance of financial information as well as how to use that in the business world.”

Jussi Siitonen, Chief Financial Officer, Amer Sports

Teemu Malmi_Alumnus of the Master's programme in Accounting

"Accounting is the language of business and needs to be understood well by all aiming to achieve leading positions in contemporary organizations. Our master’s program is designed to equip you with solid financial skills to guarantee success in variety of jobs including general management, financial management, consultancy, entrepreneurship and many others."

Teemu Malmi, Professor of Accounting, Aalto University

Alumna of the master's programme in accounting: Kati Marttila

"Master’s studies at Aalto provided me with a solid foundation in financial reporting, as well as great opportunities for connecting with professionals from a variety of companies – everything needed for starting my career in the field."

Kati Marttila, Controller, Cargotec

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften är 15 000 € för studerande som inte är medborgare i ett EU/EEA land. Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter är berättigade att ansöka om Aalto-universitetets stipendium.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska.

Studiernas uppbyggnad

Master’s Programme in Accounting arrangeras av Handelshögskolan och omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Studier som ingår i programmet (84 sp) inklusive pro gradu (30 sp)
 • Biämnesstudier (24 sp)
 • Valbara studier (12 sp)

De studerande har möjlighet att fullgöra biämnesstudierna (24 sp) i en av Handelshögskolans officiella partner för utbytesprogram.

Möjligheter för fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Utbildningens innehåll

Programmets undervisningsmetoder grundar sig på case studier och analytiska övningar: lösning av verkliga företagsproblem med riktig finansiell information och analytiska redskap. Teoretiska föreläsningar varvas med individuella, praktiska övningar, case studier och grupparbeten. Redovisningsavdelningen tar gärna emot respons från studenterna och använder responsen för att ytterligare förbättra studieerfarenheten. Inom redovisning kan man fokusera på två områden:

Internationella möjligheter

Redovisning används överallt och är därför ett idealiskt område för internationella karriärer. Alla de färdigheter som studerande får under programmets gång kan tillämpas överallt i världen och inom alla branscher. För att ytterligare uppmuntra till internationalisering har professorerna i redovisning olika bakgrund och majoriteten av kurserna behandlar internationella frågor.

Aalto-universitetet har internationell karaktär och tar emot tusentals studerande för examen och utbyte från utlandet varje år. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via många slag av fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter runt om på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig som hemma i Finland.

Tvärvetenskapliga möjligheter

Redovisning är ett flexibelt ämne vid valet av biämnen och valfria ämnen bland övriga huvudämnen, skolor och universitet. Eftersom redovisning behövs i företag inom alla branscher begränsas ämnet inte enbart till affärsvärlden.

Aalto-universitetet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och friheten att välja valbara kurser på hela universitetet samlar studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskaplighet föder nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och då och då startupföretag.

Möjligheter i framtiden

Som utexaminerad redovisare har du många olika karriärmöjligheter. Typiska arbetstitlar är exempelvis ekonomidirektör, controller, redovisningsanalytiker, revisor och företagskonsult. Den vanliga rutten från universitetet till dessa uppgifter går via företagssamarbete. Studerande har speciellt möjlighet att skapa kontakter med företagen under kurserna (t.ex. Capstone course), Aalto Accountings aktiviteter för studerande (studentorganisationen för redovisare) eller då de skriver avhandlingen. Majoriteten av dem som studerar redovisning har en garanterad arbetsplats redan innan de utexamineras.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande från Aalto tenderar att lätt hitta bra arbetsplatser efter att de utexaminerats. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på Aalto som fungerar som språngbräda för dem som vill grunda företag. Slutligen, om du är intresserad av en akademisk karriär utgör Master’s programme in Accounting en stabil grund för doktorandstudier och för platser som kräver doktorsexamen.

Ansökning

Antagningarna till magisterprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2022 pågår från 1 december 2021 till 3 januari 2022.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 1 december 2021 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 3 januari 2022 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 29 mars 2022 – Antagningsresultaten publiceras tidigast
 • 20 april 2022 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Kontakt

För frågor som gäller specifika program, vänligen kontakta planerande tjänstemannen Anna Kuparinen, [email protected]

Om du har öppna frågor om antagningarna och instruktionerna om ansökningar kan du rikta dem till  [email protected]

Bekanta dig med oss

School of Business

Handelshögskolan

Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otnäs är den finländska arkitekturens pärla

I centrum av Otnäs står campuset från 1950-talet skapat enligt Alvar Aaltos detaljplan och smyckat med flera byggnader designade av Aalto själv samt av andra kända finländska arkitekter, till exempel Reima och Raili Pietilä och Heikki och Kaija Sirén.

Campus
Department of Accounting: Unto Rautio

Institutionen för redovisning

Institutionen för redovisning är en av de ledande forskningsfakulteterna i Norden.

Seuraa meitä somessa!

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat