Utbildningsutbud

Maritime Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Detta program grundar sig i de involverade universitetens expertis inom marinarkitektur, offshoreteknik och marinteknik.Nordic Master in Maritime Engineering (NMME) siktar in sig på internationella studerande som önskar dra nytta av Nordic Five Tech universities långvariga tradition och kompetens inom området och på nordiska studerande som önskar specialisera sig inom ett specifikt specialiseringsområde som erbjuds inom alliansen. Universiteten som är medlemmar av Nordic Master in Maritime Engineering är:Aalto-universitetetChalmers tekniska högskolaTechnical University of Denmark (DTU)Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Open-water ship model testing in the Aalto Ice Tank basin

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

15.12.2022 – 1.3.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Nästa ansökningsperiod börjar 15.12.2022 08:00 (UTC+2)

Utbildningens beskrivning

Master program in Maritime Engineering fokuserar på fartyg, inklusive yachter och offshorestrukturer, deras design, konstruktion och drift och deras växelverkan med omgivningen.

Du lär dig att tillämpa rationella metoder inom matematik, numeriska analyser, hydromekanik och strukturell mekanik för att analysera, designa och driva fartyg och offshorestrukturer. Dessutom kommer du att förstå de särskilda, höga kraven på dessa strukturer, till exempel när det gäller säkerhet och att ta hänsyn till miljön.

Undervisningsspråk

Programmet är engelspråkigt

Läsårsavgifter och stipendier

Du betalar en avgift rakt till universitetet du är inskriven vid. Avgiften motsvarar ifrågavarande universitets avgiftsnivå.

För tillfället uppbär Aalto, Chalmers och DTU avgifter av studerande utanför EU/EES. Läs mer på respektive universitets webbsidor:

Aalto uppbär läsårsavgifter av studerande utanför EU/EES.

Chalmers uppbär läsårsavgifter av studerande utanför EU/EES

DTU uppbär läsårsavgifter av studerande utanför EU/EES.

NTNU uppbär en liten terminsavgift.

Inga specifika stipendium är kopplade till Nordic Master in Maritime Engineering.

För stipendier eller undantag från läsåravgiften vid partneruniversiteten, läs mer på respektive universitets webbsidor: Aalto Chalmers, DTU, NTNU.

Studiernas uppbyggnad

Programmet är uppdelat i två delar:

 1. Under det första året (Entry) lär du dig ämnen inom marinteknik, marinarkitektur och offshoreteknik på magisternivå: stabilitet, motstånd och framåtdrivande, sjögång, manövrering och fartygs- och havsstrukturer. Om marinarkitektur inte var en del av ditt kandidatprogram kommer du också att ha grundkurser i det. Utöver kurser i marinteknik måste du gå kurser i allmän och särskild teknisk kompetens, t.ex. CFD, strukturanalys, kompositmaterial osv. Betoningen på respektive ämne beror på universitet och dina kvalifikationer. I synnerhet Aalto, men även NTNU, erbjuder fritt valbara kurser i arktisk marinteknik som en del av undervisningsplanen.
 2. Under det andra året (Exit) specialiserar du dig i ett av fyra ämnen: ocean structures, passenger ships, ship design and ship operations. Varje ämne utgör ett inriktningsalternativ. Ämnet för ditt diplomarbete måste vara inom inriktningsalternativet.

Det är obligatoriskt att du inleder dina studier vid ett av partneruniversiteten för del 1 och slutför dina studier vid ett annat universitet för del 2.

Inriktningsalternativ

Ocean Structures (NTNU)

Detta inriktningsalternativ ger dig en stark grund för att designa vilken typ av havsstruktur som helst, från konventionella fartyg till offshorestrukturer. Även maritima verksamheter som rörläggning, bogsering och användning av kranar på mobila plattformar för installering av undervattensmoduler. Inriktningsalternativet är disciplinbaserat och innefattar kurshelheter inom marin miljö, miljöbelastning, effekter av belastning, strukturell kapacitet och marin cybernetik. Läs mer om inriktningsalternativet under rubriken Study tracks

Passenger Ships (Aalto)

Detta inriktningsalternativ ger en heltäckande överblick av de olika aspekterna som hör till design, analys och optimering av passagerarfartyg. De motstridiga intressena hos olika berörda parter (passagerare, fartygsägare, skeppsvarv) kommer att tas upp under studierna, och du kommer att vara tvungen att skapa en lösning som motsvarar de berörda parternas önskemål. Läs mer om inriktningsalternativet under rubriken Study tracks

Ship Design (Chalmers)

I detta inriktningsalternativ kommer du att ingå i en projektgrupp och arbeta med ett problemorienterat och realistiskt fartygsdesignprojekt med ett företag från sjöfartsindustrin som ”kund”. Du kommer att ingå i ett studerandeteam som leds av yrkesingenjörer från industrin och akademisk personal från Chalmers. Den inledande designprocessen före beställning av ett nytt fartyg är en del av projektet och följer kundens krav. Projektet kommer att genomföras under det andra året och du kommer att använda och länka samma kunskap från alla kurser i marinteknik från det första året. Läs mer om inriktningsalternativet under rubriken Study tracks

Ship Operations (DTU)

Detta inriktningsalternativ behandlar marinarkitektur och marinteknik ur fartygsägarens perspektiv, dvs. fartyg i trafik. Du kommer att lära dig att använda rationella metoder för att analysera och optimera fartygens prestanda (containerfartyg, tankfartyg, bulkfartyg, ro-ro-fartyg osv.) när det gäller säkerhet, effektivitet, ekonomi och miljöhänsyn. Läs mer om inriktningsalternativet under rubriken Study tracks

Internationell verksamhet

Personalen i programmet är verksam inom forskning och har publicerat ett stort antal artiklar i internationellt erkända journaler samt flera kursböcker. Dessutom deltar flera anställda i internationellt samarbete inom forsknings- och utvecklingsprojekt som finansieras av exempelvis Europeiska unionen.

Utbildningen innefattar föreläsningar, seminarier och en stor mängd projektarbeten. Den sker i nära anslutning till olika företag, vilket möjliggör besök, gästföreläsningar och vasst projektarbete.

Alla universitet är väl utrustade med datasalar och andra datoranläggningar som gör det möjligt att inkludera numerisk simulering i lärandeprocessen och på så sätt förbereda dig för ditt framtida arbete inom industrin eller vetenskapen.

Dessutom har varje universitet specialanläggningar:

Aalto

Chalmers,

DTU,

NTNU.

Möjlighet till fortsatta studier

Nordic Masters in Maritime Engineering är en utmärkt grund för forskarstudier och post-docpositioner

Karriärmöjligheter

Utexaminerade från NMME är vanligen anställda som marinarkitekter eller offshore-ingenjörer av konsultföretag, designföretag, fartygsägare, sjöfartsförvaltare, offshoreföretag, klassificeringssällskap eller leverantörer av särskild utrustning. Befattningar kan vara verkställande direktör, utvecklingschef, teamledare, konsult, specialist eller forskare.

Tyngdpunkter inom forskning

Marine and Arctic Technology

Vi fokuserar på fartygs och konstruktioners beteende i normala och extrema miljöer. Vi gör vår forskning genom att beakta sjötransporternas säkerhet och de erfarenheter som den marina miljön kan erbjuda kryssningspassagerare.

Samarbete med andra aktörer

Nordic Five Tech-universiteten har väldigt hög akademisk standard och hör till de bästa internationella tekniska universiteten. Universiteten erbjuder de studerande utmärkta möjligheter att följa sina akademiska intressen. Genom att förena resurser genom samarbetet Nordic Five Tech kan vi erbjuda faciliteter i världsklass inom respektive universitets specialområden.

Study tracks

The 4 study tracks of the programme

Admission

Admissions for the programme are processed by Aalto University.  DEADLINE 1ST MARCH 2023- Application form will be open 15 December

In order to apply for the Nordic Master in Maritime Engineering, you must fulfil a number of requirements. These requirements apply to all applicants for the programme, regardless of which university you decide to apply for.

Degree requirements

 • A BSc degree corresponding to a minimum 180 ECTS credits in:
  • Naval Architecture if starting at Aalto University, Chalmers, DTU or NTNU.
  • Mechanical engineering if starting at Aalto University, Chalmers
 • A BEng in Mechanical Engineering is accepted for starting Aalto University, Chalmers.
 • Applicants with a BEng in Naval Architecture, or a BSc or BEng in Naval Architecture and Marine Engineering, in Ocean Engineering, in Civil Engineering or in Engineering Physics will be considered on an individual basis.
 • The applicant's qualifications must include a strong working knowledge of mathematics and mechanics and applicant must document that they have fulfilled the following minimum requirements:
  • Mathematics: 25 ECTS. Including linear algebra, calculus and differential equations.
  • Statistics and probability theory: 5 ECTS. Students without this qualification must be prepared to complete their curriculum during the first year.
  • Statics, mechanical vibrations, and strength of materials: 10–15 ECTS.
  • Fluid mechanics: min. 5 ECTS. Moreover, the applicant must have sufficient qualifications within numerical methods and elementary programming using e.g. MATLAB or a similar programming language.* Applicants with a Polytechnic (FI), Högskoleingeniör (SE) and Diplomingeniør (DK) degree may be expected to do extra course work to qualify for the programme.
  • The applicant’s qualifications must include a strong working knowledge of mathematics and mechanics and applicants must document that they have fulfilled the following minimum requirements (a qualification checklist for this documentation must be attached to your application; it is part of the Application Summary and Motivation Statement form and can be found below):
  • A student may apply to the programme with an incomplete degree as long as the degree is completed no later than July 31, 2023. At the application stage, the student must provide documentation of registering or planning to complete the last courses needed for the degree. The diploma must be presented to administration staff before starting the first year of study.

Language requirements

The English language requirements below meet the standards of all partner universities. Make sure to check the validity of the presented test results:

 • TOEFL and IELTS test results are valid for two years from the date of the test and for 2023 admissions, results are valid if the test was taken on or after December 15, 2020.
 • For Cambridge, only C1 Advanced and C2 Proficiency tests that can be verified online, i.e. tests taken after 2005, are accepted.

TOEFL
TOEFL iBT (Internet-based Test): 92, and 22 for Writing or
TOEFL PDT (Paper-delivered Test): Reading 22, Listening 22, and Writing 24

IELTS Academic (IELTS General Training is not accepted)
6.5, no section lower than 5.5

Cambridge
C1 Advanced (formerly known as Cambridge Certificate in Advanced English, CAE): A,B tai C or
C2 Proficiency (formerly known as Cambridge Certificate of Proficiency in English, CPE): A,B,C tai Level C1

English language test exemptions:

 1. Applicants who have completed at least a 3-year degree instructed in English in a EU/EEA country (while residing in that country).
 2. Applicants who have completed a higher education degree in English in Switzerland, United Kingdom, Ireland, South Africa, Australia, New Zealand, Canada or United States of America (while residing in that country).
 3. Applicants who have completed primary and secondary education in English in a EU/EEA country, Switzerland, United Kingdom, South Africa, Australia, New Zealand, Canada or United States of America (while residing in that country).
 4. Applicants who have completed a upper secondary education and a Bachelor's degree in a Nordic country (Finland, Sweden, Denmark, Norway) while residing in that country.

A minimum of one half of the degree must be completed in a country and higher education institution that meets the requirements for exempting the student from an English language test.

Prepare to attach the following documents to your application:

 • Bachelor’s degree certificate and transcript of study records (if you apply with incomplete degree, attach only the latest transcript of records)
 • Curriculum Vitae – preferably 1 page, content and design free-form
 • Motivation letter – preferably 1 page, content and design free-form
 • Copy of valid passport or ID card with photo and information on citizenship
 • English language test certificate
 • Two Letters of Recommendation - can be from university or work – preferably 1 page, content and design free-form

If you apply for exemption from a language test certificate on the basis of completing long syllabus studies of English in at a secondary school in Finland, Sweden, Denmark or Norway you are required to present a general upper secondary education certificate, possible Matriculation examination certificate and/or vocational qualification certificate

Evaluation

All applications are academically evaluated by the consortium's partner universities. The candidates who meet the above requirements are ranked based on the their academic achievements. Admission is based on a joint decision by the admission board of the consortium.

Finland Scholarship for Master students

Non-EU/EEA applicants who are liable to pay tuition fees at Aalto University can apply for a Finland Scholarship (100 % tuition-fee waiver+ 5000 €). Nordic Master students who are subject to tuition fees at Aalto and who receive the Category A (100%) tuition-fee waiver for their first year of studies at Aalto may receive the Finland Scholarship. Students who come to Aalto as their selected exit (second-year) university in Nordic Master programme may not receive the Finland Scholarship.

Students selected to the programme starting their first year at Aalto University apply for Finland Scholarship along the Aalto University scholarship (tuition fee waiver) in the application form.

Read more: https://www.aalto.fi/en/admission-services/scholarships-and-tuition-fees

Contact information

For questions concerning academic studies contact Professor Jani Romanoff, [email protected]

For questions concerning administrative and admission issues contact Planning Officer Börje Helenius, [email protected]

Kontakt information

Börje Helenius

Planerare

[email protected]

+35850 590 6388

Ansökningsservice

Information om ansökan

[email protected]

+358 2944 29290

Nästa ansökningsperiod börjar 15.12.2022 08:00 (UTC+2)

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat