Utbildningsutbud

International Design Business Management, Master of Arts (Art and Design)

Magisterprogrammet International Design Business Management (IDBM) är ett banbrytande utbildningsprogram som förkroppsligar Aalto-universitetets vision genom att integrera design och teknik med global affärsutveckling. Genom tvärvetenskapligt teamarbete och verkliga företagsutmaningar vid våra framstående industripartner förbereds de studerande för att bli nästa generation av kreativa experter. IDBM är unikt genom att det är det enda programmet som erbjuds vid alla sex högskolor vid Aalto-universitet, vilket gör det möjligt för de studerande inom programmet att avlägga en magisterexamen inom antingen ekonomi, konst eller teknik. Studerande som utexamineras från Högskolan för konst, design och arkitektur avlägger en konstmagisterexamen.
IDBM students at IDBM Impact showcasing a digital solution

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Magisterprogrammet International Design Business Management (IDBM) är ett banbrytande utbildningsprogram som förkroppsligar Aalto-universitetets vision genom att integrera design och teknik med global affärsutveckling. Genom tvärvetenskapligt teamarbete och verkliga företagsutmaningar vid våra framstående industripartner förbereds de studerande för att bli nästa generation av kreativa experter. IDBM är unikt genom att det är det enda programmet som erbjuds vid alla sex högskolor vid Aalto-universitet, vilket gör det möjligt för de studerande inom programmet att avlägga en magisterexamen inom antingen ekonomi, konst eller teknik. Studerande som utexamineras från Högskolan för konst, design och arkitektur avlägger en konstmagisterexamen.

Vi arbetar inte i silor, så varför skulle vi studera så? De studerande inom programmet IDBM tar sig an komplexa, verkliga utmaningar i mångvetenskapliga team och närmar sig morgondagens utmaningar ur ett helhetsperspektiv. I programmet betraktas design på ett bredare plan som en metod, ett tänkesätt och en konkurrensfördel. Programmet lägger fokus på produkt- och tjänstedesign samt business design, teknologi och innovationsledning. Den som utexamineras från programmet har följande kunskaper och färdigheter:

· Förmåga att arbeta i och leda mångfaldiga team.De utexaminerade är medvetna om sin egen potential i mångvetenskapliga team. De har utvecklat god social kompetens och kommunikationsförmåga genom gemensamma industriprojekt. Genom att utveckla centrala färdigheter i projekthantering blir de även effektiva medarbetare.

· Ett framåtblickande perspektiv på världen.De utexaminerade har kännedom om rådande och framtida trender som formar organisationer och samhällen.

· Ett gott affärssinne kombinerat med ett sinne för design och teknik. De utexaminerade har breddat sin kompetens inom ekonomi genom att inkludera design- och teknikperspektiv och på så sätt få en större helhetsbild av hur man kan skapa värde för slutanvändarna.

· Kompetens att hantera, utveckla och leda designbaserade strategier. De utexaminerade har insikter i hantering av design och hur dess inverkan kan utvärderas och analyseras. De har lärt sig från branschledare hur man kan skapa nya idéer och förverkliga dem genom designbaserade strategier och processer.

Efter att ha avlagt examen inom programmet kan de utexaminerade ha centrala roller i team som arbetar i skärningspunkten mellan design, ekonomi och teknik. De har förmåga att främja innovation och leda initiativ för att genomföra nya affärsprojekt i globala miljöer.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Studierna i programmet IDBM genomförs i en internationell och tätt sammanhållen grupp av studerande med varierande bakgrund. I programmet ingår obligatoriska studier som är kopplade till ett omfattande industriprojekt och teamarbete där de studerande får använda och tillämpa olika kunskaper, verktyg och metoder i praktiken. Genom industriprojektet fördjupas också de studerande förståelse för verkliga processer hos de medverkande företagen inom globala designintensiva verksamheter. Därtill utvecklas de studerandes färdigheter i projekthantering och affärsplanering.

Alla studerande inom programmet genomför samma obligatoriska huvudämnesstudier under det första studieåret.

Det tvååriga programmet med inriktning på design består av:

· Obligatoriska IDBM-studier

· Obligatoriska studier vid institutionen för design

· Lärdomsprovet på magisternivå

· Alternativa och fritt valbara studier

Det första året inom programmet består av obligatoriska IDBM-studier och ett sex månader långt industriprojekt. Under det andra året kan de studerande komplettera sina studier med en utbytesperiod, ett biämne eller fritt valbara kurser som de kan välja efter eget intresse.

Se mer information om innehållet i studierna på programmets webbsida och i undervisningsplanen 2022-2024.

Inriktningsalternativ

Programmet erbjuder sex olika inriktningsalternativ inom tre olika utbildningsområden som de sökande antas till utgående från sin bakgrund och målexamen.

Internationell verksamhet

Studierna genomförs i en grupp av målmedvetna studerande från olika delar av världen. De studerande får delta i ett intensivt industriprojekt för en global organisation i mångvetenskapliga team och besöka platser som är kopplade till utmaningarna inom projektet. De kan också genomföra en del av sina studier utomlands som utbytesstuderande vid ett internationellt partneruniversitet.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter som äger rum på campus. Personalen inom programmet, de aktiva tutorerna och stödtjänsterna arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att har avlagt magisterexamen inom IDBM kan du söka till doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Programmet ger färdigheter för en karriär i kreativa branscher och i organisationer vars konkurrenskraft bygger på kreativitet, design och teknologi. Dessa karriärmöjligheter erbjuds i både stora internationella företag och startupföretag inom en rad olika branscher i och med att organisationer blir allt mer medvetna om vikten av design för att bibehålla sin relevans och skapa bättre värde. I arbetsuppgifter som innefattar allt från tjänstedesign till design och strategi kan de utexaminerade dra nytta av design för att skapa nya produkter och tjänster som ofta bygger på den senaste tekniken.

Tyngdpunkter inom forskning

Vår forskning fokuserar på den industriella och samhälleliga utvecklingens inverkan på designpraktik. Vi strävar efter att ta fram genomförbara strategier för hantering och strategisk planering av design i företag och i den offentliga sektorn. Våra forskningsintressen gäller design inom organisationer, designers ledarskap och implementering av designbaserad utveckling. Vi vill också öka förståelsen för processen bakom designens roll i att skapa förändring.

Samarbete med andra aktörer

IDBM är ett mångvetenskapligt program som förkroppsligar Aaltos vision: en gemenskap av djärva tänkare där vetenskap och konst möter teknik och ekonomi. Du har en unik möjlighet att studera och arbeta tillsammans med målmedvetna studerande från Högskolan för konst, design och arkitektur, Handelshögskolan och de tekniska högskolorna (ingenjörsvetenskaper, kemiteknik, elektroteknik och teknikvetenskaper).

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Aalto students walking at campus during summer

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Studera vid Aalto

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Master’s Programme in International Design Business Management (IDBM) Master of Artswill be evaluated based on the following criteria.

Phase I

Artistic and/or design practice

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work

What we look for in an applicant/Admission requirements

A portfolio consisting of the applicant’s own works is mandatory. Please upload a single PDF-file to the application system before submitting the application.

In the portfolio, applicants display work that illustrate their design skills and artistic expression. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous design, scientific, professional and/or artistic activity and interests.

 

Artwork/project work can be provided as technical drawings, illustrations or photographs. If you present a work that has been undertaken as a team, please clarify your particular role in, and contribution to, the project. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials utilized, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or otherwise published.

Method of demonstrating competence

Portfolio

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/Admission requirements

Applicants must have a suitable Bachelor’s degree related to one of the disciplines included in the programme.

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies

What we look for in an applicant/Admission requirements

The applicant must convey his/her motivation for studying in the IDBM Master’s Programme by writing a motivation letter. The letter should address the following questions:

• Why am I applying for admission to the IDBM Master’s Programme?

• What am I expecting to learn or gain by participating in the IDBM Programme?

• What can I contribute to fellow students and to the continued success of the IDBM Programme?

The maximum length of motivation letter is 3000 characters.

Method of demonstrating competence

Motivation letter

 

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

The professional experience of the applicants is looked at broadly and is considered to include work experience relevant to the IDBM programme as well as experience in artistic and scientific work, including entrepreneurship and other relevant civic activities.

Method of demonstrating competence

Curriculum vitae

 

Phase II

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

The applicant’s practical ability to communicate in English will be evaluated. The applicants are asked a series of questions regarding their motivation, mindset, preferences, aptitudes and interests. The interviews will be conducted online.

Method of demonstrating competence

Interview

 

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two phases: 

Phase I

In Phase I, the applicants are evaluated based on the following criteria

Only the applicants who are ranked highest in the Phase I evaluation will be invited to phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

  • Suitability/Interview

Part of the applicants are invited to the second phase. The invitation to the second phase is sent to the applicants at latest seven days in advance.

The second phase consist of an interview, which will be conducted online.

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

A portfolio consisting of the applicant’s own works is mandatory. Please upload a single PDF-file to the application system before submitting the application.

In the portfolio, applicants display work that illustrate their design skills and artistic expression. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous design, scientific, professional and/or artistic activity and interests. Artwork/project work can be provided as technical drawings, illustrations or photographs. If you present a work that has been undertaken as a team, please clarify your particular role in, and contribution to, the project. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials utilized, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or otherwise published.

The portfolio should be uploaded as a single PDF-file. Maximum size for the portfolio is 100 MB. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf.The intake committee will only evaluate the material displayed in the PDF-file. Links to external material (e.g. website) or video material will not be considered during the intake process.

Motivation letter

The applicant must convey his/her motivation for studying in the IDBM Master’s Programme by writing a motivation letter. The letter should address the following questions:

  • Why am I applying for admission to the IDBM Master’s Programme?
  • What am I expecting to learn or gain by participating in the IDBM Programme?
  • What can I contribute to fellow students and to the continued success of the IDBM Programme?

The maximum length of motivation letter is 3000 characters.

(The lack of this application document will void your application.)

CV

The professional experience of the applicants is looked at broadly and is considered to include work experience relevant to the IDBM programme as well as experience in artistic and scientific work, including entrepreneurship and other relevant civic activities.

Language of application documents

All the application documents must be submitted in English.

An applicant can apply to the IDBM programme through more than one School. Such an applicant, however, can be selected only through one of the Aalto University Schools. An accepted student completes the master’s degree of the School which he/she is accepted to.

Note: The criteria mentioned here is for the IDBM programme in the Department of Design at Aalto University School of Arts, Design and Architecture. Applicants with a bachelor’s degree in architecture can apply both through the science/technology field and through the design field, depending on the applicant’s background studies and career intentions or aspirations. Students graduating from the School of Arts, Design and Architecture will complete and be awarded a Master of Arts (MA) Degree in International Design Business Management (IDBM).

Ansökan till magisterutbildning

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat