Utbildningsutbud

Innovative Sustainable Energy Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Nordic Master in Innovative Sustainable Energy Engineering (ISEE) är en energiutbildning i världsklass och är ett internationellt program som leder till två dubbelexamen. Programmet kombinerar hållbar energiteknik med innovation och entreprenörskap.Termen hållbar energiteknik innefattar en bred variation av tillvägagångssätt, principer och tekniker (konventionella, hållbara och alternativa) som siktar på att tillhandahålla energi med så låg ekonomisk, miljömässig och social kostnad som möjligt. Fokus läggs på att i hanteringen av energitekniska uppgifter beakta relaterade tekniska, miljömässiga och socioekonomiska problem. Starkt fokus läggs även på de aspekterna av energisamhället, särskilt i relation till hur existerande och nya effektivitetsförbättrande innovationer kan föras in på marknaden olika länder. Programmets innovativa aspekter härrör sig till både det avancerade konceptet för hållbar energi i Norden och till nya företag inom sektorn.
Aalto University personnel at the Slag2PCC pilot plant

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 15.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Utbildningens beskrivning

Termen hållbar energiteknik innefattar en bred variation av tillvägagångssätt, principer och tekniker (konventionella, hållbara och alternativa) som siktar på att tillhandahålla energi med så låg ekonomisk, miljömässig och social kostnad som möjligt. Fokus läggs på att i hanteringen av energitekniska uppgifter beakta relaterade tekniska, miljömässiga och socioekonomiska problem.

Starkt fokus läggs även på de aspekterna av energisamhället, särskilt i relation till hur existerande och nya effektivitetsförbättrande innovationer kan föras in på marknaden olika länder. Programmets innovativa aspekter härrör sig till både det avancerade konceptet för hållbar energi i Norden och till nya företag inom sektorn.

Studenterna på programmet får kunskaper om projektutformning samt genomförande, drift och underhåll. De får även kunskaper i viktiga faser i utformningen av policy. Avancerad utbildning ur ett forskningsorienterat perspektiv från energisektorn ingår också i studierna.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är Engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Programmet följer varje universitets egen läsårsavgiftspolicy. Huvudsakligen tuderande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är skyldiga att betala läsårsavgifter, men kan ansöka stipendier som erbjuds av universitet. Läs mer om avgifter:

Programmet följer varje universitets egen stipendiepolicy. Huvudsakligen tuderande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är skyldiga att betala läsårsavgifter, men kan ansöka stipendier som erbjuds av universitet. Läs mer om stipendier:

Studiernas uppbyggnad

I detta dubbelexamensprogram studenter studerar ett år vid två olika nordiska universitet. Deltagande universitet bestäms av det valda studieområdet. Längden på studieperioden vid respektive universitet motsvarar 60 studiepoäng. Den totala omfattningen är 120 studiepoäng.

Inriktningsalternativ

Nordic Master ISEE är unikt i och med att det gör det möjligt för studerande att studera vid två topprankade universitet och tar examen från båda. Programmet har fyra inriktningsalternativ:

 • Bioenergy (KTH – Aalto)
 • Energy Systems (Aalto – KTH)
 • Heat and Power Engineering (Aalto – Chalmers)
 • System Integration of Wind Power (KTH – DTU)

Objectives of study tracks

The programme has four specialized study tracks, which are presented in more detail below. At the end of each description you will find a link to the curriculum and course descriptions.

Internationell verksamhet

Programmet genomförs i starkt internationellt samarbete med Nordic5Techs partneruniversitet och internationell mobilitet är en väsentlig del av studierna.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Efter examen har studenten två civilingenjörsexamen från olika nordiska universitet, vilket öppnar starka möjligheter för arbetsmarknaden på global nivå. Som ingenjör inom innovativ hållbar energi finns det många sysselsättningsmöjligheter i internationella och inhemska expertpositioner inom energisektorn. Företag inom energiteknik kan erbjuda allt mer jobb, inte bara inom konventionella energitekniker utan också i det växande fältet förnybar energi.

Tyngdpunkter inom forskning

Huvudinriktningarna för Aalto-universitetets energitekniska forskning:

 • Energy efficiency har en nyckelroll i att lösa utmaningar som relaterar till att bygga en hållbar framtid för människosamhällen, betonandes behovet av att optimera energisystem av alla storlekar.
 • Energy Conversion. Utvecklingen av förbränningsteknik är av central betydelse för att minska utsläppen från energiproduktionen, särskilt i övergången till nya biomassabaserade bränslen. I detta syfte använder vi både empirisk och datorbaserad termodynamik.

Samarbete med andra aktörer

Nordic Five Tech-universiteten hör till de bästa internationella tekniska universiteten och har väldigt hög akademisk standard, som gör det möjligt för studenten att följa sina akademiska intressen. Varje universitet har ett nära samarbete med den lokala energisektorn och energiföretaget.

Admission timeline

The admission process is coordinated by Aalto University. Link to the application form (Studyinfo.fi) appears on these pages when the application opens.https://opintopolku.fi/hakemus/haku/1.2.246.562.29.00000000000000026091?lang=en

For studies beginning in the autumn of 2023, the admission timeline is as follows:

December 1, 2022 at 9 AM (UTC +2) Application period starts and online application form in Studyinfo opens
January 15, 2023 at 3 PM (UTC +2) Application period ends and online application form in Studyinfo closes
January 23, 2023 at 3 PM (UTC +2) Deadline for application documents to be uploaded to application form
January – March 2023 Eligible applications undergo academic evaluation
Beginning of April 2023 Admissions results published
May 26, 2023 at 3 PM (UTC +3) Deadline for submitting certified (attested) hard copy documents
July 31, 2023     For applicants who applied with an incomplete degree: Deadline for graduation 
August 17, 2023 at 3 PM (UTC +3) For applicants who applied with an incomplete degree: Deadline for submitting certified copy of degree certificate
End of August 2023 Studies begin with orientation week at first-year university

General academic requirements 

The following apply to all applicants regardless of study track. Please note that each study track still has its own requirements and they are presented further down on this page.

 • A BSc degree or equivalent corresponding to a minimum of 180 ECTS credits. Students in their final year of their Bachelor's studies are eligible to apply, provided they complete their Bachelor's degree by 31 July and submit the degree certificate (and official translation if needed) by the given deadline.
 • The institution that has awarded the degree must be a recognized part of the official national education system of the country, i.e. to be listed as a degree-granting higher education institution by the country where it is located or by a relevant international organisation (such as UNESCO).
 • The applicant's qualifications should include the following minimum requirements:
  • A minimum of 20 ECTS credits of mathematics including linear algebra, calculus and differential equations.
  • A minimum of 5 ECTS credits of statistics.
  • Numerical methods and elementary programming using e.g. MATLAB or a similar programming language.

Study track spesific requirements

English language requirements and exemptions

To be eligible to apply to the programme, applicants must demonstrate their proficiency in English with an accepted proof of language proficiency or by meeting the language test exemption criteria. 

Below are presented the acceptable English language tests and their minimum scores: 

 • IELTS Academic: overall score 6.5, and writing score 5.5
  • For 2023 admissions, test results are valid if the test was taken on or after 1 December 2020. Aalto University accepts also IELTS Indicator (Academic) test.
 • TOEFL iBT (Internet-based Test): 92, and 22 for Writing or
  TOEFL PDT (Paper-delivered Test): Reading 22, Listening 22, and Writing 24
  • For 2023 admissions, test results are valid if the test was taken on or after 1 December 2020. Aalto University accepts also TOEFL iBT® Home Edition test, but TOEFL Essentials or TOEFL ITP tests are not accepted. 
 • Pearson Test of English Academic (PTE A): 62, and 54 for Writing
  • For 2023 admissions, these test results are valid if the test was taken on or after 1 December 2020.
 • C1 Advanced (formerly known as Cambridge Certificate in Advanced English, CAE): A,B or C
  C2 Proficiency (formerly known as Cambridge Certificate of Proficiency in English, CPE): A,B,C or Level C1
  • Only electronically verifiable tests taken after 2005 are accepted.

English language test exemptions apply if the applicant has:

 1. Completed a higher education degree instructed in Finnish, Norwegian, Swedish, Danish or English at a higher education institution in Finland, Norway, Sweden or Denmark (while residing in that country).
 2. Completed a higher education degree instructed in English at a higher education institution that is physically located in one of the following countries: EU/EEA country, Australia, Canada, New Zealand, South Africa, Switzerland, the United Kingdom or the United States (while residing in that country).
 3. Completed both primary and secondary education in English in an EU/EEA country, Australia, Canada, New Zealand, South Africa, Switzerland, the United Kingdom or the United States (while residing in that country).

When applying for an exemption, English as the language of instruction must be stated unambiguously on the certificate (e.g., school leaving certificate / secondary-school final certificate, degree certificate or transcript of records). If there are several instruction languages, the document must clearly indicate the amount of studies taken in English.

Also note that a minimum of one half of the degree must be completed in a country and higher education institution that meets the requirements for exempting the student from taking an English language test.

Application documents

Please prepare to attach the following documents to your application form:

 • Bachelor’s degree certificate and transcript of study records (if you apply with incomplete degree, attach only the latest transcript of records)
 • Curriculum Vitae – preferably 1 page, content and design free-form
 • Motivation letter – preferably 1 page, content and design free-form
 • Copy of valid passport or ID card with photo and information on citizenship
 • English language test certificate or document(s) that validate meeting exemption criteria

Do not include any additional attachments (e.g., letters of recommendation or extra-curricula training certificates). Additional attachments are not taken into account in the evaluation and they will only slow down the processing of the application.

Kontakt information

Börje Helenius

Planerare

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat