Utbildningsutbud

Human-Computer Interaction - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Hur kommer artificiell intelligens att förändra vårt sätt att använda datorer? Vad kommer att ersätta musen och tangentbordet i framtiden? Vad gör ett datorsystem tillförlitligt eller intressant för människor? Hur kan vi skapa interaktion som engagerar och motiverar användarna? Huvudämnet Human-Computer Interaction (HCI) utbildar framtidens experter som har förmågan att studera, förnya och förbättra informationstekniken till gagn för människorna. Huvudämnet utmärker sig internationellt genom sitt fokus på beräkningsbaserade och tekniska metoder med ett starkt psykologiskt och designmässigt perspektiv. Studierna erbjuder en unik möjlighet för de studerande att lära sig att tillämpa tekniska perspektiv inom människa-datorinteraktion. Huvudämnet baserar sig på den högklassiga forskningen inom området vid Aalto-universitetet. Universitetet kom nyligen på plats 13 i en internationell rankning gällande forskning inom människa-datorinteraktion.
Aalto university / students at computer / photo by Unto Rautio

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Programmet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Human-Computer Interaction (HCI) förbereder de studerande för en professionell och akademisk karriär inom människa-datorinteraktion. Huvudämnet är unikt genom sin inriktning på tekniska och datavetenskapliga metoder med tillämpningar inom interaktionsdesign, gränssnittsteknik och användarforskning. Efter att ha slutfört studierna har de utexaminerade följande kunskaper och färdigheter:

 • Ett modernt perspektiv på människa-datorinteraktion. De utexaminerade har en bred repertoar av effektiva beräkningsbaserade och tekniska metoder, inklusive de senaste metoderna inom AI, och hur de kan tillämpas på praktiska problem inom människa-datorinteraktion.
 • Ett starkt tvärvetenskapligt perspektiv på människocentrerad teknologi. De utexaminerade har tillägnat sig ett tvärvetenskapligt förhållningssätt med insikter i psykologi, samhällsvetenskap, ekonomi eller design. Huvudämnet betonar vikten av att grunda våra beslut på en systematisk förståelse för människor.
 • En kompetens som värdesätts globalt. De utexaminerade förstår moderna designproblem ur ett beräkningsbaserat perspektiv, inklusive utmaningar som gäller konceptskapande, gränssnittsteknik, algoritmer, data och modellering. De har färdigheter för att arbeta i team med fokus på bland annat AI, maskininlärning, robotik, elektroteknik, datavetenskap samt användbar säkerhet och integritet.
 • Metakognitiva färdigheter för livslångt lärande. De utexaminerade behärskar vetenskapliga begrepp och processer, har förmåga till kritiskt tänkande och har goda färdigheter i samarbete och ledarskap.

Efter att ha slutfört studierna inom huvudämnet Human-Computer Interaction kan de utexaminerade rikta in sig på internationellt konkurrenskraftiga karriärer inom design, forskning eller ledning.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet organiseras av Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik och omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Huvudämnesstudier (40–65 studiepoäng)
 • Biämnesstudier (20–25 studiepoäng)
 • Diplomarbete (30 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (25–35 studiepoäng)

De studerande kan välja ett biämne antingen bland de andra ansökningsalternativen inom programmet Master's Programme in Computer, Communications and Information Sciences eller från andra magisterprogram som erbjuds vid Aalto-universitetet. De fritt valbara studierna kan bestå av ytterligare kurser inom huvudämnet, ett andra biämne, mångvetenskapliga kurser eller studier utomlands.

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Inriktningsalternativ

De studerande får insikter i vetenskapliga och beräkningsbaserade perspektiv på människa-datorinteraktion genom modellering, teorier och metoder samt relevanta designmässiga och empiriska metoder. I takt med att studierna framskrider lär de sig tillämpa sina färdigheter på allt mer verklighetstrogna problem.

Det första studieåret går ut på att lära sig centrala metoder och tekniker inom design och analys av interaktion. Under det andra året får de studerande specialisera sig på ett valfritt tekniskt ämnesområde. Studierna ger en stark grund inom design, empiriska metoder och MDI-teorier vad gäller ämnesområden som interaktiv AI, inenheter, interaktiva medier, interaktionsteknik, gränssnittsteknik, interaktiva applikationer och multimodala interaktiva system.

Nedan ges exempel ur det breda kursutbudet:

 • Computational User Interface Design (5 studiepoäng)
 • Designing Interactive Systems (6 studiepoäng)
 • Emergent User Interfaces (5 studiepoäng)
 • Human-Computer Interaction (5 studiepoäng)
 • Intelligent Computational Media (5 studiepoäng)
 • Usability Evaluation (5 studiepoäng)
 • User Research (5 studiepoäng)
 • User Interface Construction (5 studiepoäng)
 • Security Engineering (5 studiepoäng)

Därtill erbjuds flera fritt valbara kurser i maskininlärning, AI och robotik.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Internationell verksamhet

Programmet är internationellt erkänt och ger goda förutsättningar för en internationell karriär. De två högskolorna som ordnar studierna erbjuder många olika möjligheter till studentutbyte över hela världen. Därtill kan de studerande utveckla sin globala kompetens genom att t.ex. göra praktik utomlands, gå en sommarkurs utomlands eller vara tutor för första årets studerande.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter som äger rum på campus. Personalen inom programmet, de aktiva tutorerna och stödtjänsterna arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område).

Karriärmöjligheter

Experter inom människa-datorinteraktion har goda karriärmöjligheter inom bland annat interaktiv AI, interaktiva system, användarupplevelse, användbarhet, interaktionsdesign, mänskliga faktorer, gränssnittsdesign och forskning inom MDI. Studierna erbjuder möjligheter att knyta kontakter inom branschen i Finland och utomlands. Ungefär hälften av våra studerande gör sitt diplomarbete för ett företag.

Programmet lämpar sig väl för studerande som vill involvera sig i startupföretag med fokus på interaktiva produkter och tjänster, eftersom denna kunskap är nödvändig för att skapa lyckade produkter och tjänster. De utexaminerade har god ingenjörs- och designkompetens samt andra tekniska och yrkesmässiga färdigheter som gör att de kan ha betydande roller i en industriell forsknings- och utvecklingsmiljö. De har goda förutsättningar för arbete inom forskning och utveckling, gränssnittsteknik och konsultuppdrag, olika expertroller inom interaktiv teknik och användarforskning samt doktorandstudier vid Aalto-universitetet och utomlands. Exempel på typiska yrkesbenämningar:

 • Gränssnittsingenjör
 • UX-designer
 • Beteendeanalytiker
 • Interaktionsdesigner
 • Gränssnittsutvecklare
 • Användarforskare
 • Specialist inom informationsvisualisering

Många av våra studerande har riktat in sig på akademiska karriärer vid toppuniversitet såsom ETH Zürich, Köpenhamns universitet och Lausannes universitet. Studierna inom programmet lägger fokus på grundläggande teorier och metoder som ger en stark grund för doktorandstudier inom människa-datorinteraktion.

Unto Rautio

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för teknikvetenskaper

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Högskolan för teknikvetenskaper

Tyngdpunkter inom forskning

Undervisningen inom huvudämnet är nära kopplad till den forskning som bedrivs vid institutionen för datateknik och institutionen för kommunikations- och nätverksteknik vid Aalto-universitetet.

Samarbete med andra aktörer

De forskningsgrupper som är involverade i programmet har ett nära samarbete med internationella företag och forskningsgrupper inom människa-datorinteraktion. De bedriver också akademiskt samarbete med framstående internationella universitet och organisationer.

Forskningen inom människa-datorinteraktion vid Aalto-universitetet är internationellt erkänd för sina bidrag till beräkningsbaserad design och interaktion. På CSRankings.com rankas Aalto-universitetet på andra plats i Europa inom människa-datorinteraktion. Forskningsgrupperna ingår också i FCAI (Finnish Center for Artificial Intelligence).

Webinar | Human-Computer Interaction

Lära mer om magisterprogrammet Human-Computer Interaction. Se webbinariets inspelning där programrepresentanter och studerande berättar mer om studierna och karriärmöjligheter och svarar på några andra frågor du kan tänkas ha.

Katso webinaaritallenne
Students looking at computer screens in class

Programme-specific admission requirements

These programme-specific admission requirements apply to 2023 application round which ended in January. This page will be updated for the next application round by the end of August 2023.

Human-Computer Interaction applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Get to know us

Neljä Aallon opiskelijaa pelaamassa mölkkyä yllään opiskelijahaalarit ja -takit.

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat