Utbildningsutbud

Functional Materials - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Som ett av de bästa universiteten inom materialvetenskap enligt QS World University Ranking utbildar Aalto-universitetet experter inom material, som vill lära sig både hård vetenskap och praktiskt ingenjörstänkande. Magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering – Functional Materials är ett unikt program som drivs av spjutspetsforskning och starka industrikopplingar.
Students in laboratory working on the computer

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Vi lever i en materiell värld: allt från bilar, datorer, energi, robotar, medicintekniska produkter till sport, byggvaror och lyxvaror utgår från material. Denna mångfald av möjligheter är det som gör materialvetenskap till den mest spännande vetenskapen det finns för många. Magisterprogrammet Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering – Functional Materials utbildar experter inom material som vill lära sig både hård vetenskap och praktiskt ingenjörstänkande. Som ett av de bästa universiteten inom materialvetenskap enligt QS World University Ranking sammanför Aalto-universitetet en mycket internationell och kompetent samling studerande och akademisk personal, vilket ger upphov till ett unikt program som drivs av spjutspetsforskning och starka industrikopplingar.

Utexaminerade från Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Functional Materials har:

En djupgående förståelse av olika materials strukturer, sammansättning, egenskaper, bearbetning och prestanda. Studerande får en fascinerande insikt i olika material, från stora, små, hårda och mjuka till unika smarta material.

Förmåga att utvärdera egenskaper hos material, konstruera nya material och förutsäga deras beteende. Utexaminerade förstår de tekniska möjligheterna och begränsnignarna hos nya material. Dessa inkluderar kompositer, hybrid, biomimetik och nanomaterial och aktiva, funktionella, responsiva och smarta material för avkänning, drivkraft och självreparering.

Ett nyfiket sinne för att utforska nya forskningsområden. Utexaminerade har nyfikenhet att utforska nya forskningsområden såväl som mod att försvara sina upptäckter.

Passion inom sitt område för att ändra världen. Världen behöver nya material som är lättare, grönare och smartare.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska för samtliga huvudämnen inom magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Vissa kurser kan genomföras på finska eller svenska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Sammanlagt består magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering – Functional Materials av 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

· Huvudämnesstudier (63–65 studiepoäng)

· Fritt valbara studier (25–27 studiepoäng)

· Diplomarbete (30 studiepoäng)

Alla grundläggande grundkurser är avsedda för det första magisteråret. Studerande lär sig om nanomaterial, ytor och filmer, funktionella mjuka material och materialkarakterisering. Även om huvudämnet erbjuder tre inriktningsalternativ har de studerande friheten att bygga upp sin egen studiestig utgående från sina egna intressen och ambitioner. Tutorerna erbjuder hjälp med att skapa den individuella studieplanen.

De studerande kan välja att specialisera sig på ett av de tre delområden som listas nedan eller satsa på en tvärvetenskaplig inriktning som leder till en bred uppsättning färdigheter. Huvudämnet erbjuder följande inriktningsalternativ:

· MEMS and microsensors

· Solid state and nanoscience

· Polymers, soft matter and biomaterials

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering

Inriktningsalternativ

Teman

Temana erbjuder en blandning av kemi, fysik, ingenjörskonst och nanoteknik. Kärnan i programmet är nya smarta material – från atombindningar och nanofenomen till materias mikrostruktur och slutligen deras tekniska tillämpningar.

Hälften av kurserna är samma för alla och resten kan skräddarsys enligt egna önskemål. Gemensamma kurser inkluderar:

· Functional Soft Materials (5 studiepoäng)

· Nanomaterials (5 studiepoäng)

· Surfaces and Films (5 studiepoäng)

· Materials Characterization Lab (5 studiepoäng)

· Nanochemistry and Nanoengineering (5 studiepoäng)

· Solid State Chemistry (5 studiepoäng)

· Personal Research Assignment in Functional Materials (5–10 studiepoäng)

De studerande sammanställer sin examen enligt sina egna specifika intressen. Nedan ges exempel ur det breda kursutbudet:

· Thin Film Technology (5 studiepoäng)

· Microfabrication (5 studiepoäng)

· Design and Analysis of MEMS (5 studiepoäng)

· Crystallography and Structural Characterization (5 studiepoäng)

· Functional Inorganic Materials (5 studiepoäng)

· Engineering Metals and Alloys (5 studiepoäng)

· Polymer Properties (5 studiepoäng)

· Molecular Thermodynamics (5 studiepoäng)

Lärande

Huvudämnet Functional Materials ger de studerande en heltäckande, forskningsbaserad och dynamisk undervisningsplan. Målet är att göra det möjligt för studerande att hitta sina styrkor som materialexperter – vare sig det är genom innovation, kritiskt tänkande, självständigt arbete eller i tvärvetenskapliga grupper. Ett brett urval av projektkurser fördjupar de studerandes praktiska färdigheter och forskningsfärdigheter i och med att de behandlar reella vetenskapliga problem. Studerande lär sig inte enbart om material utan också om deras inverkan och värde i en samhällelig, ekonomisk och miljömässig kontext.

De som studerar Functional Materials blir medlemmar i FunMat-gemenskapen som består av de studerande, föreläsarna och professorerna i huvudämnet Functional Materials. Tillsammans organiserar de FunMat-evenemang, träffar företag från området och förbättrar tillsammans undervisningsplanen. Tillsammans lär de sig om funktionella material och sig själva.

Individuell studieplan (ISP)

Den individuella studieplanen (ISP) är ett praktiskt verktyg för att fastställa den studerandes egen studiestig och sammanställa ett optimalt urval av kurser som är anpassade till den studerandes intressen och programmets krav. ISP:n är också ett behändigt verktyg för att följa upp sina studier. I bästa fall visar den de studerande var de befinner sig i sina studier och ställer upp konkreta delmål att följa.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är känt för sin internationella studiemiljö och studierna genomförs i mångkulturella grupper. Våra undervisningsmetoder stöder nätverkssamarbete mellan människor med olika bakgrund – många av professorerna och forskarna har internationell bakgrund och erfarenhet vilket för deras internationella nätverk nära de studerande. Studerande kan exempelvis:

 • avlägga en del av examen utomlands, t.ex. ett biämne, vid ett av de internationella partneruniversiteten som utbytesstuderande
 • välja kurser med ett interkulturellt perspektiv, lära sig främmande språk och/eller bli tutor för internationella studerande
 • göra praktik eller diplomarbetet utomlands
 • ta sommarkurser utomlands
 • dra nytta av många understödsalternativ som finns tillgängliga för internationalisering.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet Master’s programme in Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering – Functional Materials vid Aalto är en utmärkt grund för forskarstudier. Programmet ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

En av fördelarna med detta magisterprogram är ett nära samarbete med industrin: från industriuppdrag, kursprojekt och specialkurser med lärare från branschen till genomförande av ditt diplomarbete i ett företag. Dessutom ger fältresor och utflykter till företag och forskningsinstitut på fältet nya möjligheter att studera. Vi rekommenderar att du deltar i dessa aktiviteter för att stärka din ställning på den internationella arbetsmarknaden. De finska företagen inom branschen verkar internationellt. Dessutom bedriver institutionerna akademiskt samarbete med internationella universitet och organisationer av hög kvalitet.

Många av världens praktiska problem handlar i slutändan om materialproblem. Världen behöver materialforskare och utexaminerade från programmet har de färdigheter och kunskaper som behövs för att jobba som föregångare i nya teknologier och tillvägagångssätt. Branschen är ständigt föränderlig och nya arbetstitlar kommer att uppkomma i framtiden. De huvudsakliga karriärvägarna kan delas in i följande kategorier:

· Forskare i den akademiska världen eller inom industrin

· Positioner inom verksamhet, upphandling, laboratorium, kvalitet, miljö och immateriella rättigheter inom industrin

· Projektledning och ledarskap inom elektronik, nanoteknik, medicinsk utrustning, maskiner, polymerer och beläggningar

· Konsulttjänster och administrativa positioner i den privata och offentliga sektorn för tidigare nämnda industrier

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Ytterligare information: https://www.aalto.fi/en/department-of-chemistry-and-materials-science

Samarbete med andra aktörer

De studerande kan inkludera tvärvetenskapliga studier i sin examen genom att välja kurser inom konst och ekonomi. De kan också ta kurser vid andra universitet i Finland.

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Welcome to study in Functional Materials!

Functional Materials major student Maria Ameziane

Experiences from a FunMat major student, Maria Ameziane

FunMat community is a study environment that encourages learning and innovation.

Högskolan för kemiteknik
Functional Materials major student Zhenzi Chen

Experiences from a FunMat major student, Zhenzi Chen

I have been interested in nanotechnology for a long time, and I am glad that I chose Functional Materials as my academic family here in Aalto.

Högskolan för kemiteknik
Functional Materials major student Hammad Naseer

Experiences from a FunMat major student, Hammad Naseer

Choosing the FunMat major is one of the best decisions of my life.

Högskolan för kemiteknik
Functional Materials major student Samuel Rantataro

Experiences from a FunMat major student, Samuel Rantataro

Best part of Functional Materials is learning about the key technologies used in modern day semiconductor industry.

Högskolan för kemiteknik
Ansökan till magisterutbildning

School of Chemical Engineering

Major Functional Materials is a part of the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering at the School of Chemical Engineering. The School of Chemical Engineering combines natural sciences and engineering in a unique way. This allows the results of our research to be refined a long way and put into practice as ready products and processes. Each innovation secures both our renewable and non-renewable natural resources for the future.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chatta med våra studerande!
Aalto students walking at campus during summer

Requirements

 

Programme-specific admission requirements

Applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are then evaluated according to the evaluation criteria below. 

Applications are first evaluated based on the following (critical) criteria. 

 • Academic performance 
 • Relevance of previous studies 

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria. After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Suitability
 • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Evaluation criteria for Functional Materials

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Complementary studies

Students admitted to the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering may be required to take complementary studies, max 20 credits.

The content and number of the complementary courses depend on your previous studies. The complementary studies will be set latest in September.

Kontakt information

Högskolan för kemiteknik

För frågor om ansökningsprocessen och ansökningsdokument och språkprov, kontakta [email protected] För frågor om studierna och programmets innehåll, kontakta lärandetjänsterna vid Högskolan för kemiteknik, [email protected]

[email protected]

+358 50 362 3017

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-chemical-biochemical-and-materials-engineering

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat