Utbildningsutbud

Energy Storage (EIT), Master of Science (Technology)

Energy Storage är ett internationellt program som leder till dubbelexamen. Programmet stöds av EIT InnoEnergy, globala pionjärer inom utbildningar i hållbar energi, och erbjuds i samarbete mellan Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper, Aalto-universitetets högskola för kemiteknik, Instituto Superior Técnico (Portugal) och Politecnico di Torino (Italien). Programmet är en nya generationens läranderesa som ger dig verktyg att möta dessa utmaningar och inleda en karriär i världsklass i bräschen för detta dynamiska och snabbt föränderliga område. Programmet kombinerar ett unikt globalt nätverk och expertis.
Innoenergy students

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

5.9.2022 – 11.11.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Utbildningens beskrivning

Energy Storage är ett internationellt program som leder till dubbelexamen. Programmet stöds av EIT InnoEnergy, globala pionjärer inom utbildningar i hållbar energi, och erbjuds i samarbete mellan Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper, Aalto-universitetets högskola för kemiteknik, Instituto Superior Técnico (Portugal) och Politecnico di Torino (Italien). Programmet är en nya generationens läranderesa som ger dig verktyg att möta dessa utmaningar och inleda en karriär i världsklass i bräschen för detta dynamiska och snabbt föränderliga område. Programmet kombinerar ett unikt globalt nätverk och expertis.

Programmet ger dig

  • kompetens inom hela spektrumet av omvandlings- och lagringstekniker
  • färdigheter inom affärsliv och entreprenörskap
  • ett unikt globalt nätverk i framkanten av hållbar global energi

Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Alla studerande antagna till magisterprogrammet är berättigade till stipendier och ansvariga att betala läsårsavgifter enligt EIT InnoEnergys avgift- och stipendiemodell. Studerande är inte ansvariga att betala avgifter till Aalto-universitetet. Vänligen beakta att EIT InnoEnergys stipendiemodell uppdateras årligen. Se programmets webbsida för mera information.

Studiernas uppbyggnad

Master’s in Energy Storage är en unik två år lång läranderesa. Det är en heltäckande djupdykning i hela spektrumet av teknik för energiomvandling och energilagring från elektrokemisk (batteri) till termisk och termokemisk teknik samt energibärare och den bebyggda miljön.

Du väljer mellan tre europeiska universitet och byter universitet mellan det första och andra året så att du genomfört terminer vid två olika universitet.

Under det första studieåret läser du ett brett spektrum av ämnen som ger dig kunskap i de grundläggande tekniska områdena inom energilagring. Du bekantar dig samtidigt med ledarskap och utvecklar din innovationsförmåga. Det första året utgör examens aktiva lärandecykel. Akademiska och teoretiska aktiviteter fördjupas och ges reell kontext genom interaktiv verksamhet, praktiska aktiviteter och industriexkursioner som visar dig energilagring i praktiken. Under det första året förverkligar du ett projektarbete inom ett ämne som relaterar till energilagring. Du förväntas formulera och underlätta förhållandet mellan energiteknik och modeller för analys och förvaltning i tekniska och ekonomiska termer, det vill säga utvidga ingenjörens begreppsmässiga ram för att kunna tänka på tekniken i sitt sammanhang. Denna del av undervisningsplanen utforskar viktiga frågor som viabilitetsanalys, ekonomisk analys och hållbarhetsanalys.

Andra året är din möjlighet att specialisera dig (se nedan).

Du hittar undervisningsplanen för Aalto-universitetet på programmets sida i studentportalen Into.

Inriktningsalternativ

Andra året är din möjlighet att specialisera dig. Du kan fördjupa din expertis i någon av lagringsteknikerna genom industriprojekt och diplomarbetet. Därutöver har du fått ett bredare perspektiv över rollen som lagring spelar i energiöverföring. Med hjälp av sakkunnig akademisk personal och industriutövare slutför du ditt diplomarbete vid ditt andra universitet.

Internationell verksamhet

Programmet leder till dubbelexamen och har integrerad och obligatorisk geografisk mobilitet. Detta innebär att du studerar vid två europeiska universitet och i två olika länder. Efter att ha uppfyllt alla examensfordringar får du två examina: en från första årets universitet och en från andra årets universitet.

Möjlighet till fortsatta studier

Utexaminerade från programmet blir diplomingenjörer vilket ger en utmärkt grund för vidare studier och arbete som forskardoktor vid Aalto-universitetet eller internationellt. Dessutom får den studerande en motsvarande examen från det andra universitetet, vilket breddar de internationella studie- och karriärmöjligheterna.

Karriärmöjligheter

I takt med att energisystemet fortsätter att fasa ut fossila bränslen och decentralisera blir det mer komplext, vilket oundvikligen kommer att kräva en ny typ av expert. Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft kommer bara att öka och fler människor kommer att behöva utbildas, eventuellt för arbeten som ännu inte ens existerar! Marknaden för energilagring kan skapa 100 000 nya arbetstillfällen varje år. Generellt sett kommer lagringen att spela en viktig roll i energiomställningen. Nya talanger kan arbeta inom energiindustrin, men även inom den kemiska industrin, metallurgin och livsmedelsindustrin. Genom programmet tar de utexaminerade de första stegen mot en framgångsrik karriär. Diplomingenjörsexamen i energilagring levererar den nya experten som behövs. De utexaminerade får en omfattande förståelse av energilagringslandskapet vilket placerar dem längst fram i kön för alla potentiella arbetstillfällen inom sektorn.

Tyngdpunkter inom forskning

Programmets studerande samverkar med forskare som bland annat undersöker en rad olika tekniker och system för energilagring, såsom batterier, vätgasproduktion, värmeenergisystem, elnätsbalansering och syntetiska bränslen. Du får arbeta med ledande sakkunniga såsom professor Tanja Kallio och professor Annukka Santasalo-Aarnio .

Samarbete med andra aktörer

Master's Programme in Energy Storage genomförs i samarbete mellan Aalto-universitetet och dess europiska partneruniversitet och EIT InnoEnergy. EIT InnoEnergy stöds av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), ett organ inom EU. Utbildning och fortbildning är kärnan i EITs innovationsmodell. Visionen för EIT är att bli ett ledande europeiskt initiativ som gör det möjligt för innovatörer och entreprenörer att utveckla lösningar i världsklass på samhälleliga problem och att skapa tillväxt och högkompetensjobb.

e-storebrand
InnoEnergyEITlogo

The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system, and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative ‘learning-by-doing’ curricula, international mobility and outreach.

Kontakt information

Aino Roms

Planerare

[email protected]

https://into.aalto.fi/display/eneites/Energy+Storage

EIT InnoEnergy

[email protected]

https://www.innoenergy.com/for-students-learners/master-school/masters-in-energy-storage/

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat