Utbildningsutbud

Electronics and Nanotechnology, Master of Science (Technology)

Trådlös teknik, nanoteknik, halvledare, fotonik, rymdteknik – magisterprogrammet Electronics and Nanotechnology omfattar några av de mest aktuella ämnena i dagens teknikvärld. Våra utexaminerade vet hur de ska utforma framtidsformande, resurseffektiva och globalt betydelsefulla högteknologiska lösningar som gör det möjligt för vårt samhälle att utvecklas.
laboratory facilities in microwave engineering major
Get a Master’s Degree in Electronics and Nanotechnology at Aalto University – the leading international and multidisciplinary university in the Nordics and Europe.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Vi omges av trådlös teknik nästan överallt, rymdtekniken har skjutit i höjden tack vare små satelliter och nanotekniken möjliggör stora genombrott på områden som modern databehandling och energiutvinning. I magisterprogrammet Electronics and Nanotechnology ligger fokus starkt på att skapa den spetsteknik som behövs för att bygga upp hållbara och energieffektiva lösningar för den moderna världen.

Några av de viktigaste faktorerna för att utveckla ny teknik är halvledare som används särskilt i mikrochip. I Finland finns det ett stort kluster av företag som är specialiserade på konstruktion och tillverkning av halvledare. Dessa företag gör stora investeringar på fältet för att främja landets och hela EU:s självförsörjning vad gäller mikrochip. Samtidigt ökar efterfrågan snabbt på yrkesverksamma som har kompetens att utforma halvledare.
 

Electronics and Nanotechnology är ett mycket högteknologiskt magisterprogram som ger ingenjörsstuderande all den kunskap och de verktyg som krävs för att utveckla elektroniska enheter och komponenter som formar samhället till det bättre. Under studierna får de studerande använda toppmodern programvara och gör, beroende på vad de väljer som huvudämne, experiment i forskningsanläggningar av världsklass som Skoggård radioobservatorium och Micronova, som har det största renrummet i de nordiska länderna.

Utexaminerade från programmet har:

 • Grundläggande kunskaper på sitt område. Utexaminerade förstår den betydande praktiker och de viktigaste vetenskapliga teorierna i sitt valda specialiseringsområde.
 • En verktygslåda för att konstruera teknik. Utexaminerade kan utforma och bygga teknisk hårdvara som är relevant för deras valda specialiseringsområde.
 • En forskares inställning.  Utexaminerade har en stark teoretisk bakgrund och en forskningsorienterad, vetenskaplig och akademisk strategi för att lösa problem.
 • Revolutionär potential. Utexaminerade är experter på teknik som förändras snabbt och kommer på många sätt att omdefiniera den värld vi lever i.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterprogrammet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Aalto-universitetets läsårsavgift för magisterprogram på engelska är 15 000 euro. Läsårsavgifter uppbärs av medborgare utanför EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Aalto-universitetet har ett stipendieprogram som stöder medborgare utanför EU/EES som studerar i ett program som uppbär avgifter. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av avgiften.

Mer information om avgifter och stipendier vid Aalto-universitetet finns här.

Studiernas uppbyggnad

Det tvååriga magisterprogrammet omfattar totalt 120 studiepoäng:

 • Huvudämnesstudier (65 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (25 studiepoäng)
 • Diplomarbete (30 studiepoäng)

Huvudämnet väljs i början av studierna. Under första höstterminen läser man gemensamma introduktionskurser och första vårterminen fokuserar på de obligatoriska studierna av respektive huvudämne. Det andra studieåret innehåller huvudsakligen fritt valda studier och ett examensarbete. Du kan välja i princip vilken kombination av kurser som helst – från Aalto eller andra universitet i Finland och utomlands – som stöder dina studier och motsvarar dina intressen.

Mer information om studierna och undervisningsplanen finns i Studentguiden.

Undervisningsmetoder

De studerande kan närma sig sina ingenjörsstudier både ur ett industriellt och vetenskapligt perspektiv. De kan rikta in sina studier antingen på teori eller mer mot praktiska praktiska tillämpningar. Programmet är alltså en kombination av teoretiska och praktiska kurser som använder olika undervisningsmetoder: föreläsningar, individuella övningar, datorsimuleringar, gruppuppdrag och laboratoriearbete. Efter examen har studenterna stor praktisk erfarenhet av att använda olika program och – beroende på deras huvudämne – arbeta i laboratorier, renrum och ett astronomiskt radioobservatorium.

Programmet har ett nära samarbete med industrin: gästföreläsare deltar i kurser och studerande får utföra projekt med företag.  Dessutom skrivs ungefär 50 % av diplomarbetena inom programmet för ett företag.

Master's Programme in Electronics and Nanotechnology

Inriktningsalternativ

Studerande kan välja mellan fyra olika huvudämnen beroende på intresse och mål. Alla huvudämnen är nära sammankopplade med forskning som bedrivs vid Aalto. Huvudämnena är:

1. Micro- and Nanoelectronic Circuit Design

I detta huvudämne lär sig de studerande att utforma moderna trådlösa enheter och förstå den teknik som ligger till grund för den senaste utvecklingen inom trådlösa anslutningar, såsom 5G och därefter. Eftersom ingen applikation kan köras utan hårdvara är detta huvudämne också inriktat på hur vi kan minska framtida enheters energianvändning och göra dem mer hållbara. Efter examen kan de studerande dessutom integrera digitala och analoga radiofrekvenskretsar i de minsta trådlösa sensorerna som ”sakernas internet” eller implanterbara medicintekniska produkter.

2. Microwave Engineering

De studerande lär sig att utveckla mikrovågskomponenter för moderna trådlösa enheter och förstå ny utveckling inom trådlösa anslutningar. Huvudämnet omfattar intressanta aktuella trender, t.ex. omkonfigurerbara intelligenta ytor som kan användas för att kontrollera mikrovågor. De studerande lär sig särskilt att utforma antenner för trådlösa enheter och nätverk och förutsäga hur vågor sprids i olika miljöer.

Mikrovågsteknik är ett område där framtida utexaminerade kommer att spela en allt viktigare roll för att främja hållbarhet. De ställs inför utmaningar när det gäller att utforma nya lösningar och samtidigt prioritera energieffektivitet, hållbarhet, återvinningsbarhet, mer hållbara livscykler, avfallsminskning och minimering av miljöpåverkan. Detta innebär till exempel att förbättra antennernas effektivitet och minska elektromagnetisk interferens.

3. Photonics and Nanotechnology

I Photonics and Nanotechnology lär de studerande sig de fysikprinciper som styr egenskaperna och interaktionen mellan ljus och material. Huvudfokus ligger på att tillämpa dessa teorier på utveckling och tillverkning av modern, grön och effektiv utrustning samtidigt som man använder till exempel nanokolföreningar och 2D-material. I framtiden behöver halvledarföretag ett växande antal experter som kan göra industrin mer hållbar, och detta ger de studerande den kompetens som krävs för att tillgodose dessa behov.

Teknik för tillverkning av halvledare och nya nanotillverkningsmetoder som våra studerande lär sig om kan utnyttjas på många områden, bland annat sensorer, optoelektronisk utrustning (solceller, lysdioder, lasrar), fotonisk utrustning och till och med nanoelektronisk utrustning baserad på kvantfysik. Under studierna har de studerande möjlighet att utveckla komponenter baserade på halvledare i den största forskningsanläggningen för renrum i de nordiska länderna, Micronova – Finlands nationella forskningsinfrastruktur för mikro- och nanoteknik.

4. Space Science and Technology

Det finns fyra huvudområden inom huvudämnet: rymdteknik, jordobservation, rymdfysik och radioastronomi. De studerande lär sig att utforma och bygga tillförlitliga och energieffektiva rymdsystem, inrätta rymdforskningsprojekt och bearbeta resultaten vetenskapligt.

5. Wireless and RF Engineering

Inom området trådlös och RF-teknik lär sig eleverna att skicka och ta emot radiovågor med hjälp av antenner. De får en djup förståelse för hur dessa sända vågor fortplantar sig och interagerar i olika miljöer. Dessutom förvärvar eleverna de färdigheter som behövs för att manipulera dessa radiovågor för att överföra information effektivt, samt att använda dem i miljöavkänningstillämpningar som radarsystem.

Trådlös teknik finns onekligen överallt och nya applikationer dyker ständigt upp. Ingenjörer inom detta område står inför den ständiga utmaningen att utveckla innovativa lösningar som prioriterar energi- och materialeffektivitet och främjar hållbarhet bättre än nuvarande system.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är känt för sin internationella studie- och forskningsmiljö. Aalto-universitetet välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Eftersom programmet omfattar globalt relevant teknik och erbjuder toppmoderna forskningsanläggningar är det av stort intresse för internationella sökande – studier genomförs i mångkulturella grupper. Många av professorerna och forskarna har internationell bakgrund och erfarenhet vilket för deras internationella nätverk nära de studerande.

De studerande kan utveckla sin globala kompetens till exempel genom att

 • Avlägga en del av examen utomlands, t.ex. ett biämne, vid ett av de internationella partneruniversiteten som utbytesstuderande
 • Välja kurser med ett interkulturellt perspektiv, lära sig främmande språk och/eller bli tutor för internationella studerande
 • Göra praktik eller diplomarbetet utomlands
 • Ta sommarkurser utomlands.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet anses vara en utmärkt grund för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Sysselsättningsgraden för nyutexaminerade är mycket god eftersom elektronik- och nanoteknikindustrin växer snabbt på global nivå. Tack vare de studerandes praktiska erfarenhet av olika programvaror samt av att arbeta i laboratorier och ett renrum har de en betydande fördel på arbetsmarknaden. Dessutom deltar många företag inom branschen aktivt i detta program, vilket ger de studerande möjlighet att nätverka med arbetsgivare. Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder din sysselsättning i Finland och utomlands.

Branschen har många finländska och internationella arbetsgivare. Exempel på företag där våra nyutexaminerade jobbar är:

 • Programvaru-, telekommunikations-, IT- och elektronikföretag (t.ex. Nokia, Microsoft, Optenni, HULD, DA-Group)
 • Tillverkare av halvledare, antenner och elektroniska komponenter (t.ex. Microsoft, Qualcomm, CoreHW, Radientum, Murata, SAAB, Dispelix, Kyocera, Beneq, Picosun, Nordic Semiconductors, Okmetic)
 • Företag inom rymdteknik och flyg- och rymdteknik (t.ex. Airbus, Airbus Defense and Space, ICEYE, Kuva Space, Aurora Propulsion, Arctic Astronautics, Leaf Space)
 • Forskningsinstitut (t.ex. VTT)

Utexaminerade inleder ofta sina globalt inriktade karriärer i forsknings- och utvecklingsinriktade uppgifter och övergår så småningom till olika expert- och chefspositioner inom industrin baserat på individuella preferenser. Eftersom programmet är mycket forskningsinriktat är ett populärt alternativ att fortsätta studierna mot doktorsexamen. Vissa nyutexaminerade startar också egna företag eller hittar jobb i nystartade företag med hög tillväxt.

Exempel på yrkesbeteckningar bland våra utexaminerade:

 • Antenn/RF/mikrovågsingenjör
 • Konsult
 • Affärsutvecklare
 • Designingenjör
 • ASIC-utvecklare
 • SoC-arkitekt
 • FPGA-programmerare
 • Designer för rymdfarkoster
 • Ledare för forskarteam
Aalto-yliopisto / Maria Hieta / photo: Maria Hieta

Studenternas satellitprojekt blev startskottet för alumnen Maria Hietas karriär inom rymdsektorn

En gästföreläsning från Meteorologiska institutet på kursen var så intressant att Maria Hieta som studerade rymdteknik på stående fot skickade in en arbetsansökan till sin blivande arbetsplats.

Nyheter
Unto Rautio

School of Electrical Engineering graduates in working life

School of Electrical Engineering Master's graduates are successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Electrical Engineering

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionen för elektronik och nanoteknik bedriver forskning på områdena elektromagnetik, mikro- och nanoteknik, radioteknik och rymdteknik. Våra forskningsgrupper samarbetar aktivt med flera nationella och internationella institut och företag.

Du kan läsa mer om forskningen vid institutionen här.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är ett av de högst rankade universiteten i världen vad gäller industrisamarbete. Som tidigare nämnt samarbetar programmet med industrin i form av projekt, gästföreläsningar och diplomarbeten. Den som utexamineras från oss kan dra nytta av våra kontakter. Aalto Industrial Internet Campus erbjuder dig en möjlighet att knyta kontakter till studerande inom andra tekniska områden och ansedda industripartner.

Vid Aalto-universitetet är det lätt att kombinera olika områden – studerande kan välja fritt valbara studiehelheter så att deras examen är en kombination av vetenskap, teknik, ekonomi och konst. De studerande kan komplettera sina studier med kurser från andra högskolor och program vid Aalto-universitetet och med studier vid andra universitet, även internationella. Denna mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Webinar | Electronics and Nanotechnology

Lära mer om magisterprogrammet Electronics and Nanotechnology. Se webbinariets inspelning där programrepresentanter och studerande berättar mer om studierna och karriärmöjligheter och svarar på några andra frågor du kan tänkas ha.

Se webbinariets inspelning
Microwave engineering student working in an anechoic chamber.

Get to know us

Educational satellite won a spot in the International Space Station

Aalto students designed a satellite, which even a child can assemble and programme. The instructions can soon be downloaded from the web and you can design the exterior yourself, perhaps from a milk carton.

KitSat educational satellite

Problem-solving skills and growing as a human being – studies in technology provided a good foundation for careers of the alumni

‘In working life, you will inevitably face situations where you need to learn completely new skills. That is when something you have learned in your studies can offer surprising advantages.’

Jouni Envall

Name for the antenna inside a smart pendant came from Oreo cookies

Students examined and developed antenna solutions for Kalevala Jewelry on the Antennas workshop course.

Micronova

Micronova är Finlands nationella forskningsinfrastruktur för mikro- och nanoteknik och drivs gemensamt av Teknologiska forskningscentralen VTT och Aalto-universitetet.

Micronova cleanroom kuva: Aino Huovio

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Anvisningar för ansökan specifika för ansökningsalternativet

Ansökande måste uppfylla de allmänna behörighets- och språkkraven som är gemensamma för alla magisterprogram vid Aalto-universitetet. 

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som bestäms på förhand för varje ansökningsalternativ. 

Ansökningarna bedöms enligt följande bedömningsgrunder:

Bedömningsgrunder

Bedömningsprocess och dokument som krävs

Bedömningsprocessen beskrivs under Process för bedömning av sökande. Utöver de obligatoriska dokumenten för ansökan ber detta ansökningsalternativ de ansökande lämna in också dokumenten under Begärda dokument.

Kontakt information

Högskolan för elektroteknik

Frågor gällande programmets innehåll ställs till [email protected]. Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning kan ställas till [email protected].

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: