Utbildningsutbud

Design för scenkonst, konstkandidat och konstmagister

Studierna ger basfärdigheter att arbeta som scenograf inom scenkonsten. Scenkonst består av teater, opera, performance, danskonst och cirkus samt nya konstformer i utveckling. Dessutom omfattar scenografin i allt högre grad även planering av museer och utställningar, olika evenemang och spel samt miljö- och samhällskonst. Studeranden får centrala färdigheter i rumslig och visuell uttrycksförmåga, analys av dramaturgisk text, förståelse för scenografiska situationer och aktiviteter samt förmåga att konstnärligt arbeta i grupp, likväl att behärska och genomföra tekniska processer. Dessutom blir studeranden insatta i scenkonstens historia och moderna inriktningar.
Aalto students sitting in hanging, transparent bubble chairs in the basement floor of Harald Herlin learning center.

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

18.3.2020 – 1.4.2020

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden börjar 18.3.2020 06:00 (UTC+2)

Mål för utbildningen

Studierna ger basfärdigheter att arbeta som scenograf inom scenkonsten.

Scenkonst består av teater, opera, performance, danskonst och cirkus samt nya konstformer i utveckling. Dessutom omfattar scenografin i allt högre grad även planering av museer och utställningar, olika evenemang och spel samt miljö- och samhällskonst.

Studeranden får centrala färdigheter i rumslig och visuell uttrycksförmåga, analys av dramaturgisk text, förståelse för scenografiska situationer och aktiviteter samt förmåga att konstnärligt arbeta i grupp, likväl att behärska och genomföra tekniska processer. Dessutom blir studeranden insatta i scenkonstens historia och moderna inriktningar.

Merparten av studierna sker i smågrupper. Studeranden lär sig via kurser och alltmer krävande övningsarbeten att konstnärligt arbeta självständigt som scenograf i övningsproduktioner vid Konstuniversitetets Teaterhögskola eller med andra motsvarande scenografiuppgifter.

Studierna syftar till att genom en individuell studiebana fostra konstnärer som kan tillämpa kunskaperna inom den breda scenkonsten i ständig utveckling.

Den som avlagt examen i huvudämnet design för scenkonst kan:

  • arbeta som scenografiplanerare i småskaliga produktioner för teater och andra konstformer inom scenkonsten
  • identifiera och medvetet utveckla sina starka sidor och konstnärliga vision
  • agera konstruktivt som medlem av en konstnärlig grupp och  förstå sitt ansvarsområde i relation till de andra gruppmedlemmarnas ansvarsområden
  • identifiera och dra nytta av praxis, begrepp, forskningsresultat och konstnärliga uttryckssätt inom branschen
  • skaffa nödvändig information och komplettera sitt kunnande
  • förmedla professionella planer och samarbeta med arbetsgruppen som bygger upp scenografin
  • fortsätta sina studier för att avlägga konstmagisterexamen.

Tilläggsinformation om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i design för scenkonst är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i scenografi, huvudämnet design för scenkonst är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Karriärmöjligheter

Kandidatexamen i huvudämnet i design för scenkonst ger färdigheter att arbeta som scenograf inom scenkonsten eller fortsätta studierna för att avlägga en högre högskoleexamen (KoM).

Utbildningens innehåll 

Utbildningen består av studier i gemensamma ämnen, huvudämne, biämne samt valbara kurser vid Högskolan i konst, design och arkitektur.

En del av kurserna ges i samarbete med såväl huvudämnena Film- och tv-scenografi och Kostymdesign som olika utbildningsprogram vid Konstuniversitetets Teaterhögskola.

Utbildningens fokus ligger på smågruppsarbete, personlig handledning och samtal.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2018-2020 (på finska).

Internationalisering

Studeranden uppmuntras att avlägga en del av studierna via internationella utbytesprogram eller arbetspraktik utomlands. Internationella gästföreläsare och utbytesstuderande berikar undervisningen och ger en möjlighet för studeranden att skapa kontaktnät.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningsperioden börjar 18.3.2020 06:00 (UTC+2)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat