Utbildningsutbud

Computer Science - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Computer Science bygger på framstående forskning inom datavetenskap vid Aalto-universitetet, vars institution för datateknik upprepade gånger har rankats bland de tio bästa i Europa. Programmet ger en djupgående förståelse för design och analys av avancerad programvara och datateknik. De som utexamineras från detta magisterprogram har utmärkta insikter i teori och praktik när det gäller avancerade beräkningar över ett brett spektrum av system, från distribuerade plattformar i Internetskala till nya kvantdatorinfrastrukturer. Programmet betonar samarbete och praktiskt lärande, och de studerande uppmuntras till att ha ett aktivt förhållningssätt till sin utbildning och sitt lärande. Vi använder oss fullt ut av moderna undervisningsmetoder, inklusive distanslärande, lärande i små grupper och nätbaserade verktyg för återkoppling. Den mångvetenskapliga miljön ger upphov till nya idéer, vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.
Aalto University / students working togeher / photography Aino Huovio

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Efter att slutfört studierna inom huvudämnet Computer Science har de utexaminerade följande kunskaper och färdigheter:

 • En bred metodologisk grund. De utexaminerade är experter på framstående och framväxande plattformar såsom molntjänster, högpresterande datorsystem och kvantdatorer.
 • Grunderna i algoritmer och matematik. De utexaminerade behärskar de grunder som på lång sikt formar alla delområden av databehandling och är beredda att föra forskningen framåt.
 • Utmärkta färdigheter i design och programmering. De utexaminerade har utmärkta färdigheter i design och programmering som innefattar ett brett spektrum av programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer.
 • En bred kunskapsbas och djupgående specialisering. De utexaminerade har djupgående färdigheter i ett valfritt specialiseringsområde.
 • God kommunikationsförmåga. De utexaminerade har förmåga att arbeta i mångvetenskapliga team och samarbeta effektivt med experter från olika områden.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Programmet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Computer Science omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Huvudämnesstudier (40–65 studiepoäng)
 • Eventuellt biämne (20–25 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (25–35 studiepoäng)
 • Diplomarbete (30 studiepoäng)

Inriktningsalternativ

Huvudämnet erbjuder fyra inriktningsalternativ. Det är möjligt att kombinera kurser från olika inriktningsalternativ, och därtill är det möjligt att inkludera ett valfritt biämne och en stor mängd fritt valbara kurser.

Inriktningsalternativet Algorithms, Logic, and Computation ger de studerande en stark metodologisk och matematisk grund som innefattar modellering, konstruktion och analys av avancerade algoritmer och datorsystem, från massivt distribuerad infrastruktur till kvantdatorer.

Inriktningsalternativet Big Data and Large-Scale Computing ger de studerande solida färdigheter för att hantera de utmaningar som uppstår till följd av den växande mängden data och information i vårt samhälle. Studiestigen omfattar varierande teman inom storskalig dataanalys och plattformar, till exempel hantering av infrastrukturer för stordata, satsvis bearbetning och bearbetning av dataflöden, algoritmer för dataanalys samt beräkning och automation för datavetenskapliga processer i edge-, moln- och HPD-system.

Inriktningsalternativet Software Systems and Technologies behandlar frågor gällande programvarusystem och tillhörande teknik: inbyggda system och mobila datorsystem, virtualisering och molnbaserade datortjänster samt datacenternätverk och hållbarhet. Studiestigen ger solida kunskaper i fullstackutveckling med molnbaserade verktyg och arbetssätt som lämpar sig för dagens komplexa datorsystem.

Inriktningsalternativet Web Technologies, Applications and Science djupdyker i det som många anser vara den viktigaste tekniska innovationen sedan själva datorn. Undervisningen inom studiestigen behandlar teman i anknytning till webbapplikationer och -tjänster på ett mångsidigt sätt. De studerande lär sig att utveckla moderna webbapplikationer och använda webbteknik i distribuerade system.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Verksamheten inkluderar många fritidsevenemang, festligheter och fritidsaktiviteter som äger rum på campus. Studiemiljön är starkt internationell. Studierna genomförs i mångkulturella grupper och ett stort antal kurser ges av internationella professorer. Det finns ett pågående samarbete med ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), som innefattar framstående akademiska institutioner och forskare. De studerande kan utveckla sin globala kompetens till exempel genom att

 • tillbringa en termin utomlands vid ett av Aaltos partneruniversitet
 • delta i sommarkurser utomlands, till exempel vid Stanford Summer School
 • göra praktik i ett land som är framstående inom datavetenskap
 • vara tutor för första årets studerande.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område).

Karriärmöjligheter

De studerande inom huvudämnet får jobberbjudanden redan innan de har utexaminerats, och karriärutsikterna är utmärkta.

Aalto-universitetet har utmärkta karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Ett vanligt sätt att komma in i arbetslivet är att bli anställd av ett företag för att göra sitt diplomarbete. En del studerande grundar egna företag eller siktar på en forskarkarriär vid ett universitet eller ett forskningslaboratorium.

Exempel på yrkesbenämningar bland våra utexaminerade:

 • Molnarkitekt
 • Dataforskare
 • Spelprogrammerare
 • IT-konsult
 • Fullstackutvecklare (t.ex. Java, C#)
 • Mobilapputvecklare
 • Programvaruarkitekt
 • Programutvecklare
 • Teknisk webbanalytiker
 • Användbarhetsspecialist
 • Forskningsassistent
 • Doktorand

Våra nyutexaminerade arbetar vid bland annat följande företag, universitet och forskningsinstitutioner: Aalto-universitetet, Accenture, BetterDoctor, Centre national de la recherche scientifique, Conformiq, Eficode, Ericsson, Espotel, EXFO, Försvarsmakten, Arbetshälsoinstitutet, First American, Forcepoint, F-Secure, Futuremark, Futurice, Giosg, GM Wargaming, Harvard University, Institut national de recherche en informatique et automatique, Jongla, Microsoft, Nitor Creations, Netlight Consulting, Nixu Corporation, Nokia, Nordea, OneSpin Solutions, Orbis, Palantir Technologies, Planixs, Qualtrics, Queen’s University Belfast, Quintic, Reaktor, RedLynx, Santander, Seriously Digital Entertainment, Smartly.io, Space Systems Finland, Supermetrics & Floweb, Trimble, Tuxera, Helsingfors universitet, Valas Media, Vincit, Wolt, ZEF.

Unto Rautio

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för teknikvetenskaper

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Högskolan för teknikvetenskaper

Tyngdpunkter inom forskning

Undervisningen i programmet är nära kopplad till den högklassiga forskning som bedrivs vid institutionen för datateknik.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Studerande med Computer Science som huvudämne kan inkludera ett valfritt biämne vid någon av Aalto-universitetets högskolor i sina fritt valbara studier. De kan också ta kurser vid andra universitet i Finland genom JOO-avtalet.

Programme-specific admission requirements

These programme-specific admission requirements apply to 2023 application round which ended in January. This page will be updated for the next application round by the end of August 2023.

Computer Science applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chat with our students!
Aalto students walking at campus during summer

Get to know us

Neljä Aallon opiskelijaa pelaamassa mölkkyä yllään opiskelijahaalarit ja -takit.

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto
PML Research Group in Department of Computer Science

Institutionen för datateknik

Institutionen för datateknik bedriver forskning och utbildning i världsklass inom modern datavetenskap för att främja framtida forskning och teknik och vårt framtida samhälle. Arbetet kombinerar grundforskning med innovativa tillämpningar.

Aalto-yliopisto / Tietokillan logo

Tietokilta (extern länk)

Tietokilta ry (TiK) är ämnesorganisationen för studenterna på IT-utbildningsprogrammet.

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat