Utbildningsutbud

Biotechnology - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Biotechnology gör det möjligt för studerande att aktivt bidra till och bli ledare inom olika branscher, från biokemi och biobränslen till läkemedel och livsmedel. Programmet ger en stark kunskapsbas i bioteknik och färdigheterna som behövs för att lösa komplexa problem, både inom forskning och i företagsvärlden.
Biotechnology laboratory
Picture of a laboratory in School of Chemical Technology

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Biotechnology erbjuder en förstahandsblick på en av de mest kritiska disciplinerna som stöder de hållbara utvecklingsmålen och leder samhällets övergång mot en kolneutral bioekonomi. Programmet utmärker sig genom sin betoning på reella tillämpningar och problemlösning, vilket gör studierna påtagliga och konkreta för de studerande. Utexaminerade från huvudämnet har:

Tvärvetenskaplig kunskap om bioteknik. De utexaminerade förstår bioteknikens grundläggande aspekter samt de tekniska aspekterna. De utexaminerade får djupgående kunskaper om biologiska fenomen på molekyl- och cellnivå. De kommer till exempel att kunna ändra och omprogrammera utvalda molekyler eller biologiska processer för att möjliggöra förbättrade produktegenskaper. De utexaminerade får goda kunskaper när det gäller att utforma och genomföra biotekniska produktionsprocesser.

Stark praktisk erfarenhet. De utexaminerade lär sig att använda essentiella laboratoriemetoder och laboratorietekniker för varje steg i utvecklingskedjan – från design av bakteriestammar och genteknik till utveckling av produktionsprocesserna.

Analys- och simuleringsfärdigheter. De utexaminerade kan utföra kvantifieringar, modeller och analyser på mikro- och makromolekylnivå. De utexaminerade har goda kunskaper i att tolka data och kan använda analytiskt tänkande för att identifiera och eliminera potentiella felkällor.

Samarbetsförmåga. De utexaminerade är målinriktade och systematiska, men ansvariga yrkesutövare samarbetar smidigt med experter med olika bakgrund.

Kommunikationsförmåga.Utexaminerade uttrycker sig klart och otvetydigt och använder vetenskapligt motiverade argument, både muntligen och skriftligen och kan skräddarsy sin kommunikation enligt målgrupp.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska i Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Biotechnology. Vissa kurser kan genomföras på finska eller svenska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Huvudämnet (63–65 studiepoäng) är tänkt att genomföras under det första studieåret, medan det andra året är vigt åt fritt valbara studier (25–27 studiepoäng) och diplomarbetet (30 studiepoäng).

Ända från början får studerande tillämpa teoretisk kunskap på reella problem. Åtminstone en fjärdedel (25 %) av kurserna äger rum i laboratorier vilket ger de studerande många möjligheter att tillämpa sina kunskaper i praktiken. Dessutom anammar många kurser problembaserat lärande där studerande uppmuntras att hitta en lösning genom försök.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Inriktningsalternativ

Utbildningens kärna är biotekniskt viktiga mikroorganismer och enzymer, övriga biomaterial och deras egenskaper, såväl som deras tillämpningar i produkter och processer. Nedan några exempel ur det breda kursutbudet.

● Synthetic Biology (5 studiepoäng)

● Metabolism (5 studiepoäng)

● Biophysical Chemistry (5 studiepoäng)

● Bioprocess Technology (5 studiepoäng)

● Cell Factory (5 studiepoäng)

De studerande får tillgång till Aalto-universitetets utmärkta anläggningar. De har exempelvis tillgång till laboratorier på forskningsnivå – vissa kurser har till och med egna faciliteter reserverade för att utföra experiment.

Biotechnology laboratory

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är känt för sin internationella studiemiljö och studierna genomförs i mångkulturella grupper. Våra undervisningsmetoder stöder nätverkssamarbete mellan människor med olika bakgrund – många av professorerna och forskarna har internationell bakgrund och erfarenhet vilket för deras internationella nätverk nära de studerande.

Att utveckla sina globala kompetenser kan innefatta att

● avlägga en del av examen utomlands, t.ex. ett biämne, vid ett av de internationella partneruniversiteten som utbytesstuderande

● välja kurser med ett interkulturellt perspektiv, lära sig främmande språk och/eller bli tutor för internationella studerande

● göra praktik eller diplomarbetet utomlands

● ta sommarkurser utomlands

● dra nytta av många understödsalternativ som finns tillgängliga för internationalisering.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet Master’s programme in Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering – Biotechnology vid Aalto är en utmärkt grund för forskarstudier.

Karriärmöjligheter

Majoriteten av de utexaminerade väljer en av tre typiska karriärstigar:

● Industriexpert

● Akademiskt inriktad forskare

● Entreprenör

Programmet utmärker sig genom sitt nära samarbete med industrin, specifikt vad gäller reella uppdrag och projekt. Många samarbetspartner från industrin ger föreläsningar under olika kurser. Majoriteten av våra studerande får möjligheten att skriva sitt diplomarbete vid ett företag eller en forskningsinstitution. Dessa aktiviteter håller banden mellan alumner och studerande starka och skapar ett starkt nätverk som välkomnar studerande, vilket resulterar i att sysselsättningsgraden hos nyutexaminerade är hög. Magisterprogrammet Master’s programme in Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering – Biotechnology vid Aalto är en utmärkt grund för forskarstudier.

Tyngdpunkter inom forskning

Ytterligare information: https://www.aalto.fi/en/department-of-bioproducts-and-biosystems

Samarbete med andra aktörer

Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Biotechnology idkar ett nära samarbete med industrin. De studerande får uppdrag från industrin, har specialkurser med lärare från industrin och har möjlighet att skriva sitt diplomarbete för ett företag.

Studerande kan välja biämne eller fritt valbara studiehelheter så att deras examen är en kombination av teknologi, ekonomi och konst, vilket är typiskt för Aalto-universitetet. De kan också ta kurser vid andra universitet i Finland. Som hjälp för studieplaneringen får de studerande hjälp av en akademisk handledare som hjälper med att välja kurser och biämnen som den studerande är intresserade av. Vissa studerande kombinerar till exempel kemi och konst i det tvärvetenskapliga biämnet Chemarts.

Ansökan till magisterutbildning

Get to know our alumni

  Niklas in his office

  The biotechnology major of Aalto University is versatile and lays thus a good foundation for a further career in organizations utilizing biotechnology. In general Aalto University gives a graduate excellent tools for a career in industry, business or public service. This includes, among other, skills in problem solving, working as a team and social interacting.

  Niklas Von Weymarn, D.Sc.(Tech) CEO of Metsä Spring Ltd

  Antti smiling

  I firmly believe that graduating from Aalto biotechnology major provides a very good background for a variety of different career paths with wealth of opportunities. In addition, material recycling and replacing the fossil fuels with renewable energy sources will likely require many biotech engineers!

  Antti Vuolanto, D.Sc.(Tech) COO at Herantis Pharma Plc

  Niklas von Weymarn

  Niklas Von Weymarn

  In our December interview we have Niklas Von Weymarn, the CEO of Metsä Spring Ltd. He has also been selected as the first Alumnus of the Year of the School of Chemical Engineering in 2017.

  For alumni

  School of Chemical Engineering

  Major Biotechnology is a part of the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering at the School of Chemical Engineering. The School of Chemical Engineering combines natural sciences and engineering in a unique way. This allows the results of our research to be refined a long way and put into practice as ready products and processes. Each innovation secures both our renewable and non-renewable natural resources for the future.

  Chatta med våra studerande

  Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

  Chat with our students!
  Aalto students walking at campus during summer

  Requirements

   

  Programme-specific admission requirements

  Applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are then evaluated according to the evaluation criteria below. 

  Applications are first evaluated based on the following (critical) criteria. 

  • Academic performance 
  • Relevance of previous studies 

  Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria. After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

  • Recognition and quality of institution
  • Suitability
  • Other areas of competence

  The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

  Evaluation criteria for Biotechnology

  Study option-specific documents

  The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

  Complementary studies

  Students admitted to the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering may be required to take complementary studies, max 20 credits.

  The content and number of the complementary courses depend on your previous studies. The complementary studies will be set latest in September.

  Kontakt information

  Högskolan för kemiteknik

  För frågor om ansökningsprocessen och ansökningsdokument och språkprov, kontakta [email protected] För frågor om studierna och programmets innehåll, kontakta lärandetjänsterna vid Högskolan för kemiteknik, stud[email protected]

  [email protected]

  +358 50 362 3017

  https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-chemical-biochemical-and-materials-engineering

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
  Dela
  URL kopierat