Services

Tjänster för externa kunder

Tjänster för externa kunder är en del av Aalto-universitetets lärandetjänster. Teamet ansvarar för kommunikation och marknadsföring för potentiella studerande och kontextuella intressentgrupper, genomför studerandeval på kandidat- och magisternivå i samarbete med högskolorna och erbjuder lämpliga fortbildningsalternativ. Till teamet hör tjänster för öppna universitetet, ansökningsservice och rekrytering av studerande.
Thre students bicycling in front of the Väre building.

Allmänna serviceadresser

Öppna universitetet
[email protected]

Ansökningsservice
[email protected]

Strateginen kehittämisohjelma Talent Boost

Aalto-universitetets öppna universitet

Öppna universitetet är till för alla. Det är en möjlighet till studier för vem som helst som är intresserad av Aalto-universitetets vetenskapsområden och undervisning. Studieutbudet består av kurser och studiehelheter inom olika läroämnen.

Lue lisää
Wide Open Uni

Ansökningsservice

Aalto-universitetet har flera antagningar. På den här sidan kan du hitta anvisningar för att ansöka till kandidat-, magister- och doktorandprogram.

Läs mer
Instructions on how to apply

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Läs mer
Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: