Services

Passerkontrollens förändringsprojekt

Aalto-universitetet håller på att förnya användningen av byggnaderna på campusområdet enligt principen om ett öppet campus. Målsättningen är att ställa utrymmen till förfogande för undervisnings- och forskningspersonalen, servicepersonalen och de studerande, och samtidigt utvidga de delade utrymmenas tillgänglighet även för Aaltos samarbetspartners och kunder. Följ med informationen på den här sidan och kom ihåg att logga in för att se ytterligare information inom universitetet.
Otaniemen kulunhallintakartta syyskuu

I enlighet med PMT:s (President’s Management Team) linje av den 21.11.2019 ska politiken och processerna för passerkontroll vid universitetet uppdateras. I processerna ska användartillgänglighet och de olika nivåerna av teknisk automation stå i fokus. Nya, toppmoderna läsapparater för passerkort och bakomliggande passerkontrollsystem stöder förändringen och en trygg användning av byggnaderna. De nya systemen förbättrar även den allmänna säkerheten i Aalto-universitetets fastigheter.

På kartan på sidans huvudbild visas den preliminära tidtabellen för projektet. I en del av byggnaderna (Dipoli, Harald Herlin-lärcentret, Väre, Handelshögskolan, A Grid och Bergsmansvägen 2) har förändringarna redan genomförts. Om du redan har ett passerkort till någon av det ovanämda byggnader behöver du inte göra något. Om du inte ännu har ett nytt passekort och du hör till Aalto-universitetets personal, bör du hämta ett passekort från någon av det angivna servicepunkterna.

HRT:s resekort, både det gröna och det blåa, fungerar efter registrering som passerkort för studerande på campusområdet också i fortsättningen. Det är inte möjligt att aktivera personalens åtkomsträttigheter till HSL-kortet. OBS! Doktorander som inte har ett anställningsförhållande med Aalto eller som inte är stipendieforskare kan också i fortsättningen använda HSL-kortet som ett passerkort.

Eftersom nya läsapparater installeras i dörrar kommer HRT-kortet att behövas allt mer i fortsättningen för tillträdet till Aalto-universitetets byggnader.

Obs! HRT-kort kan inte längre tillämpas som personalens passerkort.

Passerkontroll som en del av universitetets strategi - sammanfattning av infotillfället

Ett infotillfälle om den nya praxisen för passerkontroll hölls den 25 augusti. Här kan du se en sammanfattning av tillfället samt en inspelning av tillfället i sin helhet (längd cirka en timme, kan ses endast av personal och studerande vid Aalto-universitetet).

Lue lisää
Otakaari 1 käsijohde
Otakaari 1

Exceptionella öppettider på Otnäs campus

Byggnaderna på Otnäs campus har exceptionella öppettider under hösten 2020 och vid årskiftet.

Nyheter
Kulunhallintajärjestelmä

Till höger finns en bild av de nya läsapparaterna för passerkort.

Den vita ramen på läsapparaten på bilden är en signallampa, som lyser rött när dörren är låst och grönt när dörren är öppen.

 

Otakaari 1 U-siiven aula

Tips för användning av nya passerkort

De nya passertaggarna tas i bruk i alla fastigheter på Otnäs campus under våren och sommaren. Tänk på följande när du använder nya passertaggar.

Nyheter
Laptop typing

Trainings to access control system

Lue lisää aulapalveluiden, IT palveluhenkilöiden, avainvastaavien sekä vuokralaisten kulunhallinnan koulutuksista.

Campus
Grupp Förr Under projektet Efter projektet I framtiden
Personal Flera varianter av passerkort, Cliq och vanlig nyckel  Nytt passerkort, flera varianter av passerkort, Cliq och vanlig nyckel  Nytt passerkort, Cliq & vanlig  nyckel  Passerkort/mobil anordning, Cliq-nyckel, nytt identitetskort
Studerande HRT-kort och passerkort (Timecon) HRT-kort och passerkort (Timecon) HRT-kort Mobil anordning
Serviceleverantörer Flera varianter av passerkort, Cliq och vanlig nyckel  Nytt passerkort, flera varianter av passerkort, Cliq och vanlig nyckel  Nytt passerkort, Cliq & vanlig nyckel  Passerkort/Cliq-nyckel, nytt identitetskort
Hyresgäster Flera varianter av passerkort, Cliq och vanlig nyckel  Nytt passerkort, flera varianter av passerkort, Cliq och vanlig nyckel  Nytt passerkort, Cliq & vanlig nyckel  Passerkort/mobil anordning, Cliq-nyckel
Co-working kunder Flera varianter av passerkort, mobil anordning Flera varianter av passerkort, mobil anordning Mobil anordning Mobil anordning
Besökare Flera varianter av tillfälliga passerkort, Cliq och vanlig nyckel

 Nytt passerkort, flera varianter av tillfälliga passerkort, Cliq och vanlig nyckel

Nytt passerkort, Cliq & vanlig nyckel  Passerkort/mobil anordning, Cliq-nyckel
Gäst       Fastställs vid en senare tidpunkt

Ifall du har frågor eller behöver mer information

Projekt relaterat, [email protected]
Relaterat till tekniska förverkligandet, [email protected]
Passerkort relaterat, [email protected]

Aalto-universitetets lås- och passerkontroller förändras tillträdet till universitetsbyggnaderna också för studerande.

Passerkontrollen på campusområdet i Otnäs förändras

I och med förändringen av Aalto-universitetets lås- och passerkontroller förändras tillträdet till universitetsbyggnaderna också för studerande.

Kandidaattikeskus
This service is provided by:

Aalto University Campus & Real Estate

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat