Tjänsteenheter

Lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper.
Photo: Aalto University / Mikko Raskinen

Lärandetjänsternas och studiebyråns besöksadress: Otsvängen 4, rum K115.

Vid alla frågor som gäller studier kontakta: [email protected]

Chef för studieärenden

Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Tjänsteenheter
Aalto Ice Tank / photo by Juha Juvonen

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Forskning, utbildning och nya lösningar inom maskinteknik, byggnadsteknik och byggd miljö.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat